Školní řád

Základní škola Nepomuk, okres Plzeň – jih
Školní 546, 33501 Nepomuk
ŠKOLNÍ ŘÁD
Č.j./Spisový / skartační znak 588/19 / 1.1.3 / A10

Vypracoval:

Milan Demela, ředitel školy
Pavel Pelcr, zástupce ředitele školy

Schválil: Milan Demela, ředitel školy


Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2019
Školská rada schválila dne: 29. 8. 2019
Školní řád nabývá platnosti dne: 10. 9. 2019
Školní řád nabývá účinnosti dne: 15. 9. 2019


Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.

Školní řád

Dodatek 1 ke školnímu řádu

Sdílej stránku: