Základní škola Nepomuk
Sobota 23. ledna 2021, svátek má Zdeněk
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Úřední deska - aktuality

Ukončení karantény

V pondělí 25.1. bude ukončena karanténa ve školní jídelně. Od úterý 26.1. se bude opět vařit.

Pro žáky 1. a 2. tříd opět platí automatické přihlášení všech strávníků, odhlašování je na zákonných zástupcích žáků.

Pro žáky 2. stupně lze opět přihlásit obědy přes web www.strava.cz, případně na email jídelny. (Výdej do vlastních nádob od 11.30 - 12.00 hodin).

Totéž platí pro zaměstnance ZŠ a ZUŠ Nepomuk.

S ohledem na 2 výdejová místa se bude vařit pouze 1 jídlo.

Organizace výuky od 4. 1. 2021

V souladu s rozhodnutím MŠMT se vrací do školy pouze žáci 1. a 2. ročníků (organizační pokyny - viz níže).

Žáci 3. - 9. ročníku budou do odvolání na distanční výuce.

Školní stravování

Žákům 3. - 9. tříd jsou obědy automaticky odhlášeny, ale mohou v době distanční výuky odebírat obědy ze školní kuchyně, proto je nutné obědy přes www.strava.cz individuálně objednat.

Do roku 2021 přejeme všem žákům, rodičům, kolegyním a kolegům potřebné štěstí, optimismus a pevné zdraví.

Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd k nástupu do škol 4. 1. 2021

Ranní i odpolední družina jsou zajištěny dle opatření MŠMT, tzn. jedna třída = jedno oddělení ŠD.

Žáci, kteří školní družinu nenavštěvují, půjdou do tříd:

1. A - hlavním vchodem
2. A - hlavním vchodem
2. C - hlavním vchodem
1. B - vchodem do třídy z terasy
1. C - vchodem do třídy z terasy
2. B - vchodem do třídy z terasy

Výuka začíná dle rozvrhu v 7.55 h.

Oddělení školní družiny:

1. A - 2. oddělení - tel. 605 980 259
1. B - 1. oddělení - tel. 720 240 532
1. C - 6. oddělení - tel. 603 824 792
2. A - 4. oddělení - tel. 605 447 511
2. B - 3. oddělení - tel. 721 152 586
2. C - 5. oddělení - tel. 605 422 491

Žáci školy musí mít denně k dispozici nejméně 2 čisté roušky.

Pro žáky 1. a 2. tříd platí, že všem stravujícím se žákům jsou obědy přihlášeny automaticky. Pokud žák/žákyně obědvat ve škole nebude, mají zákonní zástupci povinnost obědy odhlásit.

Důležité upozornění

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu telefonicky nebo mailem a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který doporučujeme vyhledat a přečíst. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd.

Web: www.mzcr.cz

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Pronájem školní tělocvičny

Škola nemůže zajistit dezinfikování prostor šaten u školní tělocvičny po každé skupině z řad veřejnosti, proto není umožněn vstup těmto skupinám do školní tělocvičny do odvolání.

Informace pro všechny žáky

S ohledem na současný stav související s COVID-19 žádáme všechny žáky, aby respektovali zvýšené hygienické požadavky, se kterými budou seznámeni na začátku školního roku 2020-2021.

Každý žák bude mít ve své aktovce 2 roušky.

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

Žádáme žáky i zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali veřejné sdělovací prostředky a také školní web, kde budou zveřejňovány aktuální informace s ohledem na vývoj situace COVID-19.

Nabídka zájmových kroužků při ZŠ Nepomuk

Sportovní kroužky hrazené z grantů budou zahájeny už v průběhu září, aby bylo možné dodržet předepsaný počet lekcí. Termíny zahájení dalších nabízených aktivit zájemcům sdělí uvedení vedoucí kroužků.

Zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy

S platností od 25. 5. 2020 a zahájení výuky na 1. stupni platí pro všechny zákonné zástupce zákaz vstupu do školní budovy.

Školní tělocvična

Z důvodů zvýšených nároků na úklid v době výuky a v době odpolední školní družiny a současně platnému zákazu tělesné výchovy na školách (viz manuál MŠMT - Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. ) je školní tělocvična pro veřejnost do odvolání stále uzavřena.

Kalendář

<<  Leden 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vybraný citát

J. A. Komenský:

Nebojím se, že svými žáky budu předstižen, leč přeji si to.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2021 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com