Základní škola Nepomuk
Pondělí 21. září 2020, svátek má Matouš
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Aktuality

Důležité upozornění

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu telefonicky nebo mailem a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který doporučujeme vyhledat a přečíst. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd.

Web: www.mzcr.cz

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

 


 

Byla zveřejněna tato zpráva MŠMT:

Robert Plaga: "Roušky budou povinné ve škole všude mimo třídy"

"To plošné opatření, které má mít platnost pro společné vnitřní prostory pro celou Českou republiku, tak je podle mých informací Ministerstvem zdravotnictví koncipováno v duchu opatření, které jsme ve školách avizovali v rámci manuálu pro společné prostory. To znamená, že by se to nemělo týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na chodbách. V podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu pro oranžový kód."

 


 

Nabídka zájmových kroužků při ZŠ Nepomuk

Sportovní kroužky hrazené z grantů budou zahájeny už v průběhu září, aby bylo možné dodržet předepsaný počet lekcí. Termíny zahájení dalších nabízených aktivit zájemcům sdělí uvedení vedoucí kroužků.

 


 

Pronájem školní tělocvičny

Škola nemůže zajistit dezinfikování prostor šaten u školní tělocvičny po každé skupině z řad veřejnosti, proto není umožněn vstup těmto skupinám do školní tělocvičny do odvolání.

 


 

Informace pro všechny žáky

S ohledem na současný stav související s COVID-19 žádáme všechny žáky, aby respektovali zvýšené hygienické požadavky, se kterými budou seznámeni na začátku školního roku 2020-2021.

Každý žák bude mít ve své aktovce 2 roušky.

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

Žádáme žáky i zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali veřejné sdělovací prostředky a také školní web, kde budou zveřejňovány aktuální informace s ohledem na vývoj situace COVID-19.

 


 

Zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy

S platností od 25. 5. 2020 a zahájení výuky na 1. stupni platí pro všechny zákonné zástupce zákaz vstupu do školní budovy.

Školní tělocvična

Z důvodů zvýšených nároků na úklid v době výuky a v době odpolední školní družiny a současně platnému zákazu tělesné výchovy na školách (viz manuál MŠMT - Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. ) je školní tělocvična pro veřejnost do odvolání stále uzavřena.

 

Skvělý úspěch v OVOV

Vloženo 18.09.2020

Vážení sportovní příznivci,

i v této nelehké době vám přinášíme fantastickou zprávu ze sportovního prostředí. Tereza Bláhová a Kryštof Kotiš si svými výkony vybojovali právo účasti na republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které se konalo ve dnech 2. – 4. 9. 2020 v nádherném sportovním areálu VUT v Brně.

Po oba dny byly vidět v tomto obtížném sportovním odvětví (10 disciplín) neuvěřitelné sportovní výkony (např. 161 kliků za 2 minuty), naši závodníci se však rozhodně neztratili a udělali nám obrovskou radost. Terezka v kategorii dívek r. 2005 a Kryštof v kategorii chlapců r. 2008 obsadili shodně 7. místo (Terezka obsadila dílčí 2. místo za 77 shybů ve 2 minutách, Kryštof pak obsadil dílčí 2. místo ve skoku do dálky za 4,63 m) a tím se nesmazatelně zapsali do historie této soutěže. Bližší info o výsledcích můžete nalézt na http://rf.ovov.cz/, podrobnosti o soutěži OVOV pak na https://www.sazkaolympijskyviceboj.cz.

Terezko a Kryštofe, děkujeme vám za parádní reprezentaci školy! Speciálně Terezce pak děkujeme za všechny 4 roky, kdy se stala průkopníkem této soutěže v naší škole a opakovaně nás reprezentovala na republikových finále. Přejeme Ti mnoho studijních úspěchů na střední škole a nezapomeň se na nás přijít podívat!! Zvláštní poděkování pak patří také rodičům našich sportovců, kteří je doprovázeli na finále a především dohlíželi na jejich pravidelnou přípravu.

Text Pavel Pelcr
Foto Roman Bláha

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Zahájili jsme

Vloženo 01.09.2020

Po více než pěti měsících se celá školní budova rozezvučela hlasy školáků. Do lavic se vrátilo cca 465 žáků a spolu s nimi přišlo poprvé celkem 53 prvňáčků. Nově nastupující žáky přivítal na třídách, kam budou celý školní rok 2020-2021 chodit, ředitel školy spolu s panem starostou a zástupkyní ředitele pro 1. stupeň.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zákonným zástupcům, mamkám a taťkům, kteří respektovali informace ze školního webu a doprovodili své malé školáky s nasazenými rouškami. Pravidelně se minulých letech slavnostního zahájení účastnili prarodiče, sourozenci a další příbuzní, letos jsme kvůli situaci související s COVID-19 museli přijmout opatření, abychom v rámci možností splnili doporučení MŠMT a současně nepřipravili rodiče o účast v prvním dni školní docházky jejich děvčat a a chlapců. Děkujeme za pochopení.

Všem školákům přeji úspěšný školní rok, rodičům radost z úspěchů svých dětí a kolegyním a kolegům hodně optimismu, pohodu a pevné zdraví.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Rozloučení s deváťáky

Vloženo 29.06.2020

Stejně jako v minulých letech odchází část našich žáků na střední školy. Poslední den svého působení na základní škole se tradičně odehrává ve školení aule, kde deváťáci převezmou své poslední vysvědčení. Letos muselo být slavnostní předání vysvědčení trochu pozměněno, třídy se v aule postupně vystřídaly po půl hodinách a samozřejmě že i letos se předávaly dárečky, jak žákům, tak i členům a členkám pedagogického sboru. Přejme všem už bývalým absolventům, ať se jim na nových působištích od září daří a pokud se v budoucnu budou chtít do nepomucké školy podívat, určitě budu mít dveře otevřené.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

1. stupeň na Zelené Hoře

Vloženo 25.06.2020

Třeťáci, čtvrťáci a páťáci se mohli jako jedna z prvních skupin podívat na zámek Zelená Hora, kde je od poloviny června nově zřízena expozice věnovaná natáčení populárního filmu Černí baroni. Školáci se nejdřív podívali na místo, kde se ve filmu objevil tzv. ráj socialistických vepřů. V interiéru kaple a zámku jsou pak v místech, kde se natáčelo velkoformátové fotografie z filmu. Za umožnění vstupu mimo oficiální otevírací dobu a snížené vstupné touto cestou děkujeme p. Martinu Lukešovi.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Putování a poučení pod Zelenou Horou

Vloženo 25.06.2020

Žáci šestých, sedmých a osmých ročníků absolvovali v posledním týdnu školního roku putování spojené s poučením v prostoru pod Zelenou Horou: Prošli se po naučných stezkách, navštívili Klášter a u informačních panelů plnili zadané úkoly. Na stanovišti u Rotova mlýna u nově zřízeného posezení měli šesťáci za úkol představit spolužákům, co všechno se dozvěděli o včelách a včelařství. Co se žáci nedozvěděli z panelů, mohli se zeptat uznávaného a zkušeného včelaře pana Turč, který ochotně a hlavně odborně dětem zodpověděl všechny dotazy.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

Vloženo 28.02.2020

Vážení příznivci zimních sportů,

právě jsme se vrátili z lyžařského výcviku žáků 7. ročníku, který se konal v areálu Samoty v Železné Rudě. Přes složité sněhové podmínky, které tuto zimu panují téměř ve všech střediscích, jsme dokázali splnit celý výcvikový plán. Po sobotním seznámení s ubytováním, sjezdovkou a nejbližším okolí jsme v neděli a v pondělí vyrazili na větší sjezdovku k zahájení výcviku a výuce základních lyžařských dovedností. V úterý jsme se z důvodu nedostatku sněhu přemístili na menší sjezdovku, kde jsme improvizovaně pokračovali ve výcviku, aby se děti alespoň trochu sklouzly. Po nočním vydatném sněžení jsme mohli plně realizovat také naše představy o běžeckém lyžování, kdy jsme se proháněli po místních strojově neupravených, přesto krásných stopách. Celý lyžařský program byl završen pátečním závodem ve slalomu, kde všechny děti ukázaly, že si dokázaly osvojit schopnost dostat se bezpečně po sjezdovce do cíle.

Nezaháleli jsme však ani ve večerních hodinách, kdy byl pro děti připraven každodenní program složený z teoretické části (10 pravidel FIS, první pomoc, výstroj a výzbroj, apod…) a zábavy (celotýdenní soutěž družstev zakončená předáním pizzy vítěznému týmu).

Děkujeme všem dětem za vcelku bezproblémový průběh celého týdne a věříme, že se budeme dále potkávat při dalších sportovních akcích!

Honza Ticháček, Maruška Ptáčková, Pavel Pelcr a Jirka Milota

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Foto a text Pavel Pelcr

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

8. C v Techmania Science Center

Vloženo 28.02.2020

Vážení,
v polovině února jsme se v rámci podpory technického vzdělávání vydali na jednodenní exkurzi do Techmania Science Center v Plzni. V hlavní budově areálu jsme měli možnost sledovat a v mnoha případech také prakticky vyzkoušet vlivy a důsledky mnoha fyzikálních a chemických zákonů a jevů. V jedné části jsme shlédli skvělou show s tekutým dusíkem v hlavní roli. Ve vedlejší budově Planetária jsme pronikli do tajemství vesmíru a vyfotili se v kokpitu modelu Apolla 11. Po vynikajícím obědě v místní restauraci a hodinové prohlídce posledních neprobádaných zákoutí rozsáhlého areálu jsme vyrazili na cestu k domovu. Budeme si jen přát, že se některému z žáků 8. C zavrtal pod kůži technologický brouček a třeba je mezi námi budoucí konstruktér, chemik či třeba astronaut.

Mgr. Pavel Pelcr

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Hudba školám

Vloženo 27.02.2020

Z Olomouce a Prahy k nám do školy poprvé přijela trojice profesionálních hudebníků a postupně představili 4 různě zaměřené pořady. Pro žáky 1. - 4. ročníku pohovořili o filmové a muzikálové hudbě. Chvíle vyprávění samozřejmě střídala hudba, kterou někdy méně a jindy více žáci poznávali. Páťákům a šesťákům vyprávěli o folkové hudbě, to aulou zněly známé melodie od Vlasty Redla, Boba Dylana, bratrů Nedvědových, Wabi Daňka, Jarka Nohavici, Karla Plíhala a dalších. Závěr této části okořenila skladba od legendárních Beatles. Sedmáci a osmáci si poslechli vyprávění o Jaroslavu Ježkovi a zaposlouchali se do jeho oblíbených písní. Osmáci a deváťáci se blíže seznámili s legendou české divadelní scény se Semaforem. Kdo všechno na prknech divadla tohoto šedesátiletého divadla začínal, bylo pro mnohé překvapením. Členové tříčlenného souboru mají za sebou bohatou koncertní, divadelní i hereckou praxí a jejich činnost doplňuje také práce pedagogická. Po školách už jezdí více než 17 let a všude se setkávají s velmi příznivými ohlasy. Je třeba doplnit, že právem. Všichni skvěle ovládají své nástroje a tak bicí, klavír, basová nebo akustická kytara naplno předvádějí své možnosti. Vhodně sestavený repertoár umožnil všem skupinám se do programu zapojit a společně si s profesionály naši žáci zazpívali.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Karneval ve školní družině

Vloženo 25.02.2020

Po 2 odpoledne se konal ve školní tělocvičně školní karneval. Po palubovce se proháněly všelijaké pestré masky, děti dováděly a s pomocí svých vychovatelek a žákyň vyšších ročníků plnily různé zábavné úkoly. Co všechno jsme mohli vidět, je dobře patrné z fotografií.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Cesta do pravěku

Vloženo 18.02.2020

Žáci 4.C se v pátek 14. února vypravili na dobrodružnou Cestu do pravěku. Nejprve putovali vlakem do Plzně, stroj na cestování v čase pak nalezli v Západočeském muzeu. Nadšenou a fundovanou průvodkyní jim zde byla muzejní pedagožka Mgr. Denisa Brejchová. Společně vytvořili nejprve časovou osu, díky níž si lépe uměli představit, jak daleko do minulosti budou cestovat. Potom přemýšleli, kam na osu zařadit třeba používání lžíce, první domy nebo odkdy se pije pivo. Velkým zážitkem bylo smět vzít do ruky předměty skrývající se v tajemném starém kufru - repliky pravěkých nástrojů, zbraní či šperků. Zajímavá zkušenost na děti čekala i u pravěkých kamenných mlýnků na obilí, kde se ukázalo, že princip použití těchto nástrojů v sobě mají po tisíciletí uloženy ženy a dívky, jimž byla tato práce vlastní, zatímco muži a chlapci reagují způsobem pravěkých lovců. V závěrečné části toulek po daleké historii děti pracovaly s badatelským listem a sbírkami pravěkých předmětů nalezených na území našeho kraje. Byly to dvě hodiny naplněné úžasem a nikomu se ještě nechtělo vrátit se zpět do přítomnosti. Stroj času však byl neúprosný. Děkujeme paní Brejchové i dalším pracovníkům muzea za výborný výukový program.

Mgr. J. Vopalecká a R. Fojtová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kalendář

<<  Září 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Vybraný citát

J. B. Priestley:

Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2020 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com