Základní škola Nepomuk
Pondělí 19. dubna 2021, svátek má Rostislav
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Stránky našich tříd

6.B

Učivo do 25. 06. 2021

Tělesná výchova

      • Vážení, s prvním sluncem jsme tu s následující výzvou pro všechny sportovní nadšence a aktivní lidi. Pomocí aplikace EPP, kterou si můžeš stáhnout do mobilu, je možné monitorovat své pohybové aktivita. Tato aplikace převádí vše na body, které průběžně zapisuj- vždy přičítej do přiložené tabulky v učebně!!!! (zapisuj průběžně po týdnu, nečekej až na konec června). Aplikaci EPP lze používat i bez registrace, získané body můžeš věnovat na podporu libovolného projektu z nabídky v aplikaci. Tato aplikace není bez chyb, někdy nemusí na některých telefonech fungovat správně, ale za zkoušku to určitě stojí. Aby vše správně fungovalo, je potřeba nastavit si outdoor/indoor aktivity kvůli GPS... Připojení k internetu je nutné jen pro stažení aplikace a spuštění aktivity. V 2. části tabulky (souhrn) můžeš sledovat, jak si vedou i další třídy, včetně učitelů!. Tento souhrn budu vždy aktualizovat v neděli večer na základě doplněných tabulek. Celá soutěž končí 25.6.2021, kdy vyhlásíme největšího borce/borkyni s nejvyšším počtem bodů, vítězná třída(dle průměru získaných bodů na jednoho žáka) pak dostane finanční příspěvek na školní výlet. Celý projekt je samozřejmě založen na fair-play jednání, tzn. férový zápis bodů dle dosaženého výkonu při konkrétní aktivitě. Případný vítěz může být vyzván k doložení dosaženého počtu bodů, tzn. všechny aktivity si ukládej v aplikaci. Takže - pojďme do toho!!


Učivo do 30. 04. 2021

Hudební výchova

      • pokyny

      • stupnice


Učivo do 23. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 19.-23.4.2021

      • audio stopa 76_1

      • audio stopa 76_2

      • audio stopa 78_2

      • Úkol v učebně - My Dream Home

Český jazyk

      • pokyny

Dějepis

      • PL - Periklés

Fyzika

      • učivo, zápisky

      • test

Matematika

      • učivo

      • test

Přírodopis

      • Klepítkatci-Pavoukovci

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Biosféra - savana - U/86, PS/37


Učivo do 16. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 12.-16.4.2021

      • audio stopa 74_1

      • audio stopa 74_3

      • audio stopa 76_1

      • audio stopa 76_2

      • předloha ke kopírování č. 21

      • předloha ke kopírování č. 22

      • Úkol v učebně - zájmena

      • online-hodina 12.4.2021

      • online-hodina 13.4.2021

      • online-hodina 14.4.2021

Český jazyk

      • souhrnný test

      • pokyny

Dějepis

      • PL - Řecko-perské války

Fyzika

      • Zápisky

Matematika

      • učivo

      • test

Přírodopis

      • Členovci úvod

      • PL Členovci

      • Členovci úvod 2.hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • středomoří (U/84, PS/35), pouště (U/85, PS-36)


Učivo do 09. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 6.-9.4.2021

      • Vocabulary 4L

      • audio stopa Vocabulary 69-71

      • audio stopa 72_bubble

      • online-hodina 6.4.2021

      • online-hodina 7.4.2021

Český jazyk

      • pokyny

Dějepis

      • PL- Sparta a Athény

Fyzika

      • zápisky, učivo

      • test

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Měkkýši opakování

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • úkoly zde


Učivo do 07. 04. 2021

Výtvarná výchova

      • důležitá informace

      • informace o autorovi a díle


Učivo do 05. 04. 2021

Informatika

      • Úkol do 5.4., děkuji, TD.


Učivo do 02. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 29.3.-2.4.2021

      • audio stopa 25_1

      • audio stopa 66_2

      • DVD_17 v učebně: zájemcům mohu zaslat odkaz na mail

      • Úkol v učebně - DVD_17

      • Úkol v učebně - Valentine

      • online-hodina 29.3.2021

      • online-hodina 30.3.2021

      • online-hodina 31.3.2021

Dějepis

      • Pokyny k práci

Fyzika

      • zápisky

Matematika

      • učivo

      • test

Přírodopis

      • Měkkýši (dokončení)

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • klikněte zde


Učivo do 31. 03. 2021

Člověk a svět práce

      • Zadání práce - odevzdávejte v učebně

Soutěžní přehlídka výtvarného projevu

      • Milé žákyně, milí žáci, milé paní kolegyně. Letos slavíme 300. výročí blahořečení našeho rodáka svatého Jana Nepomuckého. Ve spolupráci s nepomuckou farností, městem Nepomuk a dalšími organizacemi jsme připravili pestrý program oslav tohoto jubilea, jehož součástí je i 1. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pro děti a mládež od 4 do 18 let. Pozvánku k účasti na přehlídce jsme poslali do všech partnerských měst Nepomuka, která se nacházejí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Litvě, v Chorvatsku, v Německu, v Nizozemí a v Brazílii. Bude nám ctí a potěšením, pokud naše pozvání přijmete a do soutěžní přehlídky se zapojíte také vy, děti a mládež ze světcova rodného města. Spolupracujte se svými vyučujícími výtvarné výchovy, ať už chodíte do školy nebo se učíte distančně. Přemýšlejte o obsahu a formě vaší práce. Zvolte si vámi oblíbenou výtvarnou techniku. Více informací najdete v přiložených propozicích. Těšíme se na vaši tvorbu. Za organizační tým Mgr. Jana Vopalecká

Výtvarná výchova

      • zadání

      • foto

      • kresba

      • zátiší


Učivo do 30. 03. 2021

Český jazyk

      • pokyny


Učivo do 26. 03. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

      • Telling the Time

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 22.-26.3.2021

      • audio stopa 24_1

      • audio stopa 24_2

      • audio stopa 24_4

      • audio stopa 25_1

      • Úkol v učebně - My morning routine

      • Úkol v učebně - Time 1

      • audio stopa k úkolu Time 1

      • online-hodina 22.3.2021

      • online-hodina 24.3.2021

Český jazyk

      • Komenský

      • křížovka

      • literatura

      • mluvnice a sloh

      • otázky k textu

      • test

Dějepis

      • PL -Homérské období

Fyzika

      • učivo, zápisky

      • test ( k dispozici i v učebně)

Matematika

      • učivo

      • test

Přírodopis

      • Měkkýši (Mlži) 1.hodina

      • Měkkýši (Mlži,Hlavonožci) 2.hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • klikněte zde


Učivo do 23. 03. 2021

Anglický jazyk 6 mix

      • online-hodina 23.3.2021


Učivo do 21. 03. 2021

Fyzika

      • Úkol : Vyber si jeden druh hodin a zpracuj na ně referát. Můžeš psát v ruce, můžeš psát na počítači :) Odevzdáš až se uvidíme. Děkuji


Učivo do 19. 03. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 15.-19.3.2021

      • Úkol v učebně - věty

      • online-hodina 16.3.2021

      • online-hodina 15.3.2021

      • online-hodina 17.3.2021

Český jazyk

      • pokyny

      • test zájmena

      • Souboj

Dějepis

      • Počátky řecké civilizace

Fyzika

      • učivo, zápisky

Matematika

      • učivo

      • test

Přírodopis

      • Měkkýši 1.hodina

      • Měkkýši PL

      • Měkkýši (Plži) 2.hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Výtvarná výchova

      • zadání práce

      • koláž I

      • koláž II

      • krajina-malba

      • moře, lodě-koláž

      • mosty I

      • mosty II

      • socha

Zeměpis

      • učivo po prázdninách zde


Učivo do 10. 03. 2021

Informatika

      • úkol, svoji práci, prosím, zašli na můj email. Děkuji


Učivo do 05. 03. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 1.-5.3.2021

      • DVD_15 - v učebně, zájemcům mohu poslat odkaz na mail

      • Úkol v učebně: Present Simple 3.os.č.j.

      • online-hodina 1.3.2021

      • online-hodina 2.3.2021

      • online-hodina 3.3.2021

Český jazyk

      • pokyny

      • diktát

      • pohádkové postavičky

      • číslovky

      • test

Dějepis

      • PL - starověké Řecko

Fyzika

      • učivo, zápisky

      • test ( pokud nevyplňuješ v učebně )

Matematika

      • úkoly

      • test

Přírodopis

      • Opakování

      • Opakování online hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • úkoly zde


Učivo do 26. 02. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • online-hodina 22.2.2021

      • online-hodina 23.2.2021

      • Pokyny 22.-26.2.2021

      • Online-hodina 24.2.2021

Český jazyk

      • pokyny

      • diktát

      • krteček

Dějepis

      • PL - Kočovné národy Asie

Fyzika

      • učivo, zápisky

Matematika

      • učivo

      • test

Přírodopis

      • Kroužkovci 1.hodina

      • Kroužkovci PL

      • Kroužkovci 2.hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • úkoly

      • prezentace


Učivo do 19. 02. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 15.-19.2.2021

      • audio stopa 60_2

      • Úkol v učebně: Present Simple

      • online-hodina 15.2.2021

      • online-hodina 16.2.2021

      • online-hodina 17.2.2021

Český jazyk

      • pokyny

      • test

Dějepis

      • Starověká Čína

Fyzika

      • učivo

      • tabulka k vyplnění, podklady ke hře

      • Test k vyplnění Pokud tento test plníš v učebně, nic neposílej, děkuji

Matematika

      • učivo

      • Test

Přírodopis

      • Ploštěnci, Hlístice 1.hodina

      • Ploštěnci, Hlístice 2.hodina

Výchova k občanství

      • Pokyny práce

      • Vzor tabulky

Zeměpis

      • úkoly zde


Učivo do 12. 02. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 8.-12.2.2021

      • audio stopa 56_bubble

      • audio stopa 58_2

      • DVD_14

      • Úkol v učebně - DVD_13

      • online-hodina 8.2.2021

      • online-hodina 9.2.2021

      • online-hodina 10.2.2021

Český jazyk

      • ČJ

      • sloh

      • test

Dějepis

      • Starověká Indie

Fyzika

      • - učivo, zápisky

      • Pokud tento test plníš v učebně, nic neposílej, děkuji

Matematika

      • učivo

      • test

Přírodopis

      • Opakování

      • PL Ploštěnci

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • registrace - testy

      • učivo


Učivo do 05. 02. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 1.-5.2.2021

      • audio stopa 65_1

      • Vocabulary 2L

      • audio stopa 72_73

      • PL_Hello, I am Lily

      • audio stopa 113

      • Úkol v učebně - DVD_12 This is my family

      • This is my family - přehled otázek

      • DVD_12 je k dispozici v učebně. V případě zájmu zašlu odkaz na mail.

      • online-hodina 1.2.2021

      • online-hodina 2.2.2021

Český jazyk

      • ČJ

      • ČJ

      • ČJ

      • ČJ

      • ČJ

Dějepis

      • Pokyny k práci

Fyzika

      • učivo, zápisky

Hudební výchova

      • HV

Matematika

      • učivo

      • test

Přírodopis

      • Žahavci 1.hodina

      • Žahavci 2.hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

      • PL - Umění učit se

Zeměpis

      • úkoly zde


Učivo do 29. 01. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 25.-27.1.2021

      • audio stopa 48_2

      • audio stopa 49_5

      • audio stopa 50_2

      • audio stopa 64_1

      • audio stopa 64_2

      • Úkol v učebně - Portrait

      • Portrait

      • Úkol v učebně - Family description

      • online-hodina 25.01.2021

      • online-hodina 26.1.2021

Český jazyk

      • ČJ pokyny

      • otázky k textu

      • test přídavná jména

      • sloh příprava pudingu

Dějepis

      • Pokyny k práci

Fyzika

      • - učivo, zápisky

Matematika

      • učivo

      • test

Přírodopis

      • Prvoci (online hodina)

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • úkoly zde


Učivo do 22. 01. 2021

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

      • Jazykové lodě - herní plán

      • Jazykové lodě - pravidla hry

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 18.-22.1.2021

      • audio stopa 46_2

      • audio stopa 48_2

      • audio stopa 49_5

      • DVD 10 i 11 k dispozici v učebně. Mohu poslat případně odkaz na mail.

      • Film Little Women - v učebně. Případně mohu poslat odkaz na mail.

      • Úkol v učebně - básnička

      • Úkol v učebně - přednes

      • online-hodina 18.1.2021

      • online-hodina 19.1.2021

      • online-hodina 20.1.2021

Český jazyk

      • ČJ úkoly

      • ČJ úkoly

      • ČJ úkoly

Dějepis

      • Pokyny k práci, starověký Egypt - opakování

Fyzika

      • učivo, zápisky

Informatika

      • Domácí úkol

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Živočichové(úvod), Prvoci

      • PL Živočichové(úvod), Prvoci

      • Prvoci - pokyny k SP

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • zadání zde


Učivo do 18. 01. 2021

Výtvarná výchova

      • zadání práce


Učivo do 15. 01. 2021

Anglický jazyk

      • skupina H. Bohaté

      • V Google učebně vyplň krátký test týkající se členů rodiny.

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 11.-15.1.2021

      • audio stopa 44_1

      • audio stopa 45_5

      • audio stopa 46_2

      • video DVD_10 - k dispozici v učebně, případně mohu zájemcům poslat odkaz na mail.

      • Úkol v učebně - who is who?

      • online-hodina 11.1.2021

      • Online-hodina 12.1.2021

      • online-hodina 13.1.2021

Český jazyk

      • ČJ

Dějepis

      • Mezopotámie

Fyzika

      • učivo, zápisky

Matematika

      • učivo

      • domácí úkol

Přírodopis

      • Houby (opakování), Lišejníky

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • lov jedniček

      • počasí


Učivo do 08. 01. 2021

Anglický jazyk

      • skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 4.-8.1.2021

      • audio stopa 44_1

      • audio stopa 45_5

      • Úkol v učebně - test lekce 1: Kdo nemá přístup do učebny, napíše si mailem o zadání testu. Test mu následně na školní mail zašlu. Bylo by však vhodné dodržet časové rozvržení (viz pokyny).

      • online-hodina 4.1.2021

      • online-hodina 5.1.2021

      • online-hodina 6.1.2021

Český jazyk

      • Čj

Dějepis

      • Pokyny k práci

      • Pracovní listy

Fyzika

      • učivo, zápisky

Matematika

      • úkoly

      • domácí úkol

Přírodopis

      • Houby - PL, shrnutí

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

Zeměpis

      • klikněte zde


Učivo do 18. 12. 2020

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 14.-18.12.2020

      • Slovíčka 1. lekce

      • Úkol v učebně: PL New York

      • DVD 9

      • audio stopa p.40_bubble

      • audio stopa p. 44_1

      • audio stopa p. 44_3

      • audio stopa p. 44_4

      • audio stopa p. 45_1

      • audio stopa p. 69-71

      • 1. prezenční hodina 14.12.2020

      • online-hodina 15.12.2020

      • online-hodina 16.12.2020

      • 2. prezenční hodina 16.12.2020

      • 3. prezenční hodina 17.12.2020

Tělesná výchova

      • Tv - Nezahálet!


Učivo do 11. 12. 2020

Anglický jazyk

      • Skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 7.-11.12.2020

      • audio stopa 33_5

      • audio stopa 33_6

      • audio stopa 34_2

      • Úkol v učebně - neformální email

      • Úkol v učebně - zadání PL DVD 7

      • video DVD 7 - k dispozici v učebně. V případě nutnosti zašlu zájemcům na mail.

      • 1. prezenční hodina

      • online-hodina 8.12.2020

      • online-hodina 8.12.2020

      • online-hodina 9.12.2020

      • 2. prezenční hodina 9.12.2020

      • 3. prezenční hodina 10.12.2020

Český jazyk

      • ČJ

Dějepis

      • pracovní list

Fyzika

      • - učivo, zápisky

Matematika

      • úkoly

      • test

Přírodopis

      • Řasy opakování

      • SP Houby


Učivo do 04. 12. 2020

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 30.11.-4.12.2020

      • audio 32_1

      • audio 33_5

      • audio 33_6

      • Hobbies - úkol v učebně

      • online-hodina 30.11.2020

      • online-hodina 2.12.2020

      • prezenční hodina 3.12.2020


Učivo do 27. 11. 2020

Anglický jazyk

      • skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 23.-27.11.2020

      • audio

      • video - video - jde o velký soubor, který je k dispozici v učebně. Pokud nemůžete soubor z nějakého důvodu stáhnout v učebně, pošlete mi mail a já se pokusím poslat Vám soubor jinak.

      • úkol v učebně - PL DVD 5

      • online-hodina 23.11.2020

      • online-hodina 25.11.2020

Český jazyk

      • ČJ

Dějepis

      • Pracovní list

Fyzika

      • učivo, zápisky

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Sinice, Rostliny(úvod)

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list

Zeměpis

      • klikněte zde


Učivo do 20. 11. 2020

Anglický jazyk

      • skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • pokyny

      • audio stopa

      • online-hodina 18.11.2020

Český jazyk

      • ČJ

      • ČJ

Dějepis

      • Doba bronzová

Fyzika

      • - učivo, zápisky

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Viry,bakterie - opakování

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • klikněte zde


Učivo do 13. 11. 2020

Anglický jazyk

      • skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • online-hodina 9.11.2020

      • online-hodina 11.11.2020

Anglický jazyk 6mix

      • pokyny

      • úkol 1

      • úkol 2

      • úkol 3

      • audio stopa 26/3

      • audio stopa 28/3

Český jazyk

      • ČJ

      • ČJ

Dějepis

      • Pracovní list

Fyzika

      • učivo, zápisky

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Viry,bakterie

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • zadání pro samouky zde


Učivo do 06. 11. 2020

Anglický jazyk

      • skupina H. Bohaté

anglický jazyk 6mix

      • pokyny

      • klíč k PS

      • Veškerá audia a video naleznete ve virtuální třídě Anglický jazyk 6mix.

      • PL London

Anglický jazyk mix

      • Halloween - zadání úkolu naleznete v učebně

      • online-hodina 4.11. 2020

Český jazyk

      • mluvnice, literatura a sloh

Dějepis

      • pracovní list

Fyzika

      • učivo, zápisky

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Třídění a pojmenování organismů

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

      • Prezentace

      • Pracovní list

Zeměpis

      • vše bude probráno na online hodině, zde je kostra - podklad k výuce/materiál pro žáky, kteří se hodiny nezúčastní


Učivo do 31. 10. 2020

Zeměpis

      • 1.kvíz

      • 2. kvíz


Učivo do 23. 10. 2020

Anglický jazyk

      • skupina H. Bohaté

Anglický jazyk 6 mix

      • Informace

      • Rozkaz I

      • Opakování úvodní lekce

      • online-hodina 23.10.2020

Dějepis

      • pokyny k práci

Fyzika

      • Učivo, poznámky

Matematika

      • úkoly

      • test

mluvnice, literatura a sloh

      • mluvnice, literatura a sloh

Přírodopis

      • Stavba buňky, organismy podle buněčnosti

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

Zeměpis

      • Dle společné domluvy necháme zatím jen opakování v pracovním sešitě. Prosím, aby všichni do výše určeného data měli vypracované strany 10, 12, 13. Pokud by se distanční výuka prodloužila, oznámím zde a na Učebně, kdy bude online hodina probíhat. :-) Snad se ale uvidíme ve škole! Kdyby cokoliv, pište mi na email koubova@zsnepomuk.cz . Na Učebnu dám ještě celkem 2 kvízy. Za každý vypracovaný kvíz, který bude alespoň trochu správně, si k sobě napíši malou 1. První kvíz očekávejte každou chvíli, druhý bude na začátku příštího týdne (od 19.10.). Přeji vám hodně pracovních úspěchů! K.K.


Učivo do 16. 10. 2020

Anglický jazyk

      • Úkoly do 16. 10.

anglický jazyk mix

      • pokyny

dějepis

      • pokyny a pracovní list

Fyzika

      • Atom - shrnutí

Matematika

      • ucivo

      • Testík

Přírodopis

      • Opakování, Buňka(1.část)


Starší výuka

Distanční výuka od března do konce šk. roku 2019-2020

 


<< zpět na seznam tříd

Kalendář

<<  Duben 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Vybraný citát

Konfucius:

Studiem věcí starých se dovídáme mnohé o věcech nových.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2021 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com