Základní škola Nepomuk
Pondělí 29. listopadu 2021, svátek má Zina
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Stránky našich tříd

6.A

Učivo do 02. 07. 2021

Anglický jazyk 6 mix

      • Klíč ke cvičením v uč. a PS

      • audio stopa 64_1

      • audio stopa 64_3

      • audio stopa 65_1

      • Klíč k PS_Present Simple or Present Continuous


Učivo do 25. 06. 2021

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 21.-25.6.2021

      • audio stopa 96_1

      • audio stopa 96_3

      • audio stopa 97_5

Tělesná výchova

      • Vážení, s prvním sluncem jsme tu s následující výzvou pro všechny sportovní nadšence a aktivní lidi. Pomocí aplikace EPP, kterou si můžeš stáhnout do mobilu, je možné monitorovat své pohybové aktivita. Tato aplikace převádí vše na body, které průběžně zapisuj- vždy přičítej do přiložené tabulky v učebně!!!! (zapisuj průběžně po týdnu, nečekej až na konec června). Aplikaci EPP lze používat i bez registrace, získané body můžeš věnovat na podporu libovolného projektu z nabídky v aplikaci. Tato aplikace není bez chyb, někdy nemusí na některých telefonech fungovat správně, ale za zkoušku to určitě stojí. Aby vše správně fungovalo, je potřeba nastavit si outdoor/indoor aktivity kvůli GPS... Připojení k internetu je nutné jen pro stažení aplikace a spuštění aktivity. V 2. části tabulky (souhrn) můžeš sledovat, jak si vedou i další třídy, včetně učitelů!. Tento souhrn budu vždy aktualizovat v neděli večer na základě doplněných tabulek. Celá soutěž končí 25.6.2021, kdy vyhlásíme největšího borce/borkyni s nejvyšším počtem bodů, vítězná třída(dle průměru získaných bodů na jednoho žáka) pak dostane finanční příspěvek na školní výlet. Celý projekt je samozřejmě založen na fair-play jednání, tzn. férový zápis bodů dle dosaženého výkonu při konkrétní aktivitě. Případný vítěz může být vyzván k doložení dosaženého počtu bodů, tzn. všechny aktivity si ukládej v aplikaci. Takže - pojďme do toho!!


Učivo do 18. 06. 2021

Německý jazyk

      • Pokyny 14.-18.6.2021

      • audio stopa 96_1

      • audio stopa 96_3

      • DVD_25: k dispozici v učebně

      • Úkol v učebně - questions and answers


Učivo do 11. 06. 2021

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 7.-11.6.2021

      • audio stopa 94_1

      • Úkol v učebně - DVD_27: video k dispozici v učebně

      • Úkol v učebně - shopping


Učivo do 04. 06. 2021

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 31.5.-4.6.2021

      • audio stopa 90_1

      • audio stopa 91_5

      • Úkol v učebně - Present continuous

      • PL_Present simple x Present continuous

      • DVD_24 - k dispozici v učebně


Učivo do 28. 05. 2021

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 24.-28.5.2021

      • audio stopa 90_1

      • audio stopa 91_5

      • PL_Present simple x Present continuous

      • DVD_24 - k dispozici v učebně

      • Úkol v učebně - Present continuous


Učivo do 21. 05. 2021

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 17.-21.5.2021

      • audio stopa 90_1

      • Úkol v učebně - clothes

      • DVD_23 a DVD_24 - k dispozici v učebně. V případě zájmu mohu poslat odkaz na mail.

      • audio stopa 82_2

      • audio stopa 88_bubble


Učivo do 14. 05. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 10.-14.5.2021

      • audio stopa 44_1

      • audio stopa 44_2

      • audio stopa 44_3

      • audio stopa 45_1

      • audio stopa 82_2

      • Úkol v učebně - Revision Unit 4

      • DVD_21 - k dispozici v učebně, zájemcům mohu poslat odkaz na mail

      • online-hodina 10.5.2021

      • online-hodina 12.5.2021

      • online-hodina 13.5.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 14. 5.

      • Pracovní list opakování

      • Projekt VODA

      • PL číslovky a slovesa - řešení

Dějepis

      • Pokyny k práci - PL Alexandr Veliký

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Členovci - Hmyz

      • Členovci - hmyz (2.hodina)

Zeměpis

      • Obyvatelstvo - U/95, 98; PS/40 (2. cvičení vypracuj pomocí internetu); kontrola samostudia následující týden ve škole + kvíz v učebně (bude zadán v pondělí)


Učivo do 07. 05. 2021

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 3.-7.5.2021

      • audio stopa 44_1

      • audio stopa 44_2

      • audio stopa 44_3

      • DVD_21 a DVD_22 - k dispozici v učebně, v případě zájmu pošlu odkaz na mail

      • PL_předmětná zájmena

      • PL_must x have to


Učivo do 30. 04. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly A.Ničová

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 26.-30.4.2021

      • audio stopa 80_1

      • Úkol v učebně - Zájmena 3

      • DVD_21 - je k dispozici v učebně. Případně mohu poslat odkaz na mail.

      • online-hodina 26.4.2021

      • online-hodina 27.4.2021

      • online-hodina 28.4.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 30. 4.

      • Online 26. a 27.4.

      • Online 30. 4.

Dějepis

      • PL - Řecká kultura (1.část)

Fyzika

      • učivo

Hudební výchova

      • pokyny

      • stupnice

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Korýši

      • PL Korýši, Stonožkovci

      • Korýši 2.hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Biosféra - tropické deštné pralesy - UČ str. 87, PS str. 38, 39


Učivo do 23. 04. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly A.Ničová

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 19.-23.4.2021

      • audio stopa 76_1

      • audio stopa 76_2

      • audio stopa 78_2

      • Úkol v učebně - My Dream Home

      • online-hodina 19.4.2021

      • online-hodina 20.4.2021

      • online-hodina 21.4.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 23. 4.

      • Online 19. 4.

      • Online 23. 4.

Dějepis

      • PL - Periklés

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Klepítkatci-Pavoukovci

      • Pavoukovci 2.hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • Biosféra - savana - U/86, PS/37


Učivo do 16. 04. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly A.Ničová

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 12.-16.4.2021

      • audio stopa 74_1

      • audio stopa 74_3

      • audio stopa 76_1

      • audio stopa 76_2

      • Předloha ke kopírování č. 21

      • Předloha ke kopírování č. 22

      • Úkol v učebně - zájmena

      • online-hodina 12.4.2021

      • online-hodina 13.4.2021

      • online-hodina 14.4.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 16. 4.

      • Online 12. 4.

      • Online 13. 4. - zadání slohového úkolu

      • Online 16. 4.

Dějepis

      • PL - Řecko-perské války

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Členovci úvod

      • PL Členovci

      • Členovci úvod (2.hodina)

Výchova k občanství

      • Zadání práce

      • PL - Státní symboly

Zeměpis

      • středomoří (U/84, PS/35), pouště (U/85, PS-36)


Učivo do 09. 04. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly A.Ničová

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 6.-9.4.2021

      • Vocabulary 4L

      • audio stopa Vocabulary 69-71

      • audio stopa bubble_72

      • online-hodina 6.4.2021

      • online-hodina 7.4.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 9. 4.

      • Online 6. 4.

      • Online 9. 4.

Dějepis

      • PL - Sparta a Athény

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Měkkýši opakování

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • úkoly zde


Učivo do 07. 04. 2021

Výtvarná výchova

      • důležitá informace

      • informace o autorovi a díle


Učivo do 05. 04. 2021

Informatika

      • Úkol do 5.4., děkuji, TD.


Učivo do 02. 04. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Anglický jazyk 6 mix

      • audio stopa 25_1

      • audio stopa 66_2

      • DVD_17 - v učebně: zájemcům mohu zaslat odkaz na mail

      • Úkol v učebně - DVD_17

      • Úkol v učebně - Valentine

      • Pokyny 29.3.-2.4.2021

      • online-hodina 29.3.2021

      • online-hodina 30.3.2021

      • online-hodina 31.3.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 31. 3.

      • Pracovní list ČÍSLOVKY

      • Online 29. 3.

Dějepis

      • Pokyny k práci

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Měkkýši (dokončení)

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • klikněte zde


Učivo do 31. 03. 2021

Soutěžní přehlídka výtvarného projevu

      • Milé žákyně, milí žáci, milé paní kolegyně. Letos slavíme 300. výročí blahořečení našeho rodáka svatého Jana Nepomuckého. Ve spolupráci s nepomuckou farností, městem Nepomuk a dalšími organizacemi jsme připravili pestrý program oslav tohoto jubilea, jehož součástí je i 1. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pro děti a mládež od 4 do 18 let. Pozvánku k účasti na přehlídce jsme poslali do všech partnerských měst Nepomuka, která se nacházejí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Litvě, v Chorvatsku, v Německu, v Nizozemí a v Brazílii. Bude nám ctí a potěšením, pokud naše pozvání přijmete a do soutěžní přehlídky se zapojíte také vy, děti a mládež ze světcova rodného města. Spolupracujte se svými vyučujícími výtvarné výchovy, ať už chodíte do školy nebo se učíte distančně. Přemýšlejte o obsahu a formě vaší práce. Zvolte si vámi oblíbenou výtvarnou techniku. Více informací najdete v přiložených propozicích. Těšíme se na vaši tvorbu. Za organizační tým Mgr. Jana Vopalecká

Výtvarná výchova

      • zadání

      • foto

      • kresba

      • zátiší


Učivo do 26. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 22.-26.3.2021

      • audio stopa 24_1

      • audio stopa 24_2

      • audio stopa 24_4

      • audio stopa 25_1

      • Úkol v učebně - My morning routine

      • Úkol v učebně - Time 1

      • poslech k úkolu Time 1

      • online-hodina 22.3.2021

      • online-hodina 24.3.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 26. 3.

      • Komenský

      • Pracovni list zájmena řešení

      • Online 26. 3.

Dějepis

      • PL - Homérské období

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Měkkýši (Mlži) 1.hodina

      • Měkkýši(Mlži,Hlavonožci) 2.hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • klikněte zde


Učivo do 23. 03. 2021

Anglický jazyk 6 mix

      • online-hodina 23.3.2021


Učivo do 19. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 15.-19.3.2021

      • Úkol v učebně - věty

      • online-hodina 16.3.2021

      • online-hodina 15.3.2021

      • online-hodina 17.3.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 19. 3.

      • Pracovní list ZÁJMENA

      • Karel May otázky

      • Na Západ

      • Online 15. 3.

Dějepis

      • Počátky řecké civilizace

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Měkkýši 1.hodina

      • Měkkýši PL

      • Měkkýši (Plži) 2.hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Výtvarná výchova

      • zadání práce

      • koláž I

      • koláž II

      • krajina-malba

      • moře, lodě-koláž

      • mosty I

      • mosty II

      • socha

Zeměpis

      • učivo po prázdninách zde


Učivo do 10. 03. 2021

Informatika

      • úkol, svoji práci posílej na můj email, děkuji


Učivo do 05. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 1.-5.3.2021

      • DVD_15: v učebně, zájemcům mohu poslat odkaz na mail

      • Úkol v učebně: Present Simple 3.os.č.j.

      • online-hodina 1.3.2021

      • online-hodina 2.3.2021

      • online-hodina 3.3.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 5. 3.

      • Online 1. 3.

      • Online 2. 3.

      • Online 5. 3.

Dějepis

      • PL - starověké Řecko

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Opakování

      • Opakování (online hodina a test)

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • úkoly zde


Učivo do 26. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly - A.Ničová

Anglický jazyk 6 mix

      • online-hodina 22.2.2021

      • online-hodina 23.2.2021

      • Pokyny 22.-26.2.2021

      • Online-hodina 24.2.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 26. 2.

      • Zubři

      • Zubři

      • Online 22. 2.

      • Online 23. 2.

      • Online 26. 2.

Dějepis

      • PL - Kočovné národy Asie

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Kroužkovci 1.hodina

      • Kroužkovci PL

      • Kroužkovci 2.hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • úkoly

      • prezentace


Učivo do 19. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

      • PL

      • PL

      • PL

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 15.-19.2.2021

      • audio stopa 60_2

      • Úkol v učebně: Present Simple

      • online-hodina 15.2.2021

      • online-hodina 16.2.2021

      • online-hodina 17.2.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 19. 2.

      • Online 15. 2.

      • Záznam z online 16. 2.

      • Online záznam 19. 2.

Dějepis

      • Starověká Čína

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Ploštěnci, Hlístice 1.hodina

      • Hlístice 2.hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • úkoly zde


Učivo do 12. 02. 2021

Anglický jazyk

      • Anglický jazyk úkoly

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 8.-12.2.2021

      • audio stopa 56_bubble

      • audio stopa 58_2

      • DVD_14

      • Úkol v učebně - DVD_13

      • online-hodina 8.2.2021

      • online-hodina 9.2.2021

      • online-hodina 10.2.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 12. 2.

      • Online 8. 2.

      • Záznam z online 12. 2.

Dějepis

      • Starověká Indie

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • PL Ploštěnci

      • Online hodina 9.2.

      • Opakování, Ploštěnci SP 12.2.

Výchova k občanství

      • Zadání práce

      • Ukázka tabulky

Zeměpis

      • registrace - testy

      • učivo


Učivo do 05. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 1.-5.2.2021

      • audio stopa 65_1

      • Vocabulary 2L

      • audio stopa 72_73

      • PL_Hello, I am Lily

      • audio stopa 113

      • Úkol v učebně - DVD_12 This is my family

      • This is my family - přehled otázek

      • DVD_12 je k dispozici v učebně. V případě zájmu pošlu odkaz na mail.

      • online-hodina 1.2.2021

      • online-hodina 2.2.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 5. 2.

      • Mauglí

      • Otázky_Mauglí

      • Záznam z online 1. 2.

      • Záznam z online 5. 2.

Dějepis

      • Pokyny k práci

Fyzika

      • učivo

Hudební výchova

      • HV

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Žahavci 1.hodina

      • Žahavci 2.hodina

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • úkoly zde


Učivo do 29. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly - A.Ničová

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 25.-27.1.2021

      • audio stopa 48_2

      • audio stopa 49_5

      • audio stopa 50_2

      • audio stopa 64_1

      • audio stopa 64_2

      • Úkol v učebně - Portrait

      • Portrait

      • Úkol v učebně - Family description

      • online-hodina 25.1.2021

      • online-hodina 26.1.2021

Dějepis

      • Pokyny k práci

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Prvoci (online hodina)

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • úkoly zde


Učivo do 28. 01. 2021

Český jazyk

      • Online 25. 1.

      • Český jazyk do 28. 1.


Učivo do 22. 01. 2021

Anglický jazyk

      • AJ úkoly - A.Ničová

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 18.-22.1.2021

      • audio stopa 46_2

      • audio stopa 48_2

      • audio stopa 49_5

      • DVD 10 i 11 k dispozici v učebně. Případně mohu zaslat odkaz na mail.

      • film Little Women - k dispozici v učebně. Případně mohu zaslat odkaz na mail.

      • Úkol v učebně - básnička

      • Úkol v učebně - přednes

      • online-hodina 18.1.2021

      • online-hodina 19.1.2021

      • online-hodina 20.1.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 22. 1.

      • Ronja

      • ONLINE 18.1.

      • Záznam z online 22. 1.

Dějepis

      • Pokyny k práci, starověký Egypt - opakování

Fyzika

      • učivo

Informatika

      • Domácí úkol

Matematika

      • učivo

Přírodopis

      • Živočichové(úvod), Prvoci

      • PL Živočichové(úvod), Prvoci

      • Prvoci - pokyny k SP

Výchova k občanství

      • Zadání práce

      • PL - Učení

Zeměpis

      • zadání zde


Učivo do 18. 01. 2021

Výtvarná výchova

      • zadání práce


Učivo do 15. 01. 2021

Anglický jazyk

      • Anglický jazyk - A.Ničová

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 11.-15.1.2021

      • audio stopa 44_1

      • audio stopa 45_5

      • audio stopa 46_2

      • video DVD_10 - k dispozici v učebně, případně mohu zájemcům poslat odkaz na mail.

      • Úkol v učebně - who is who?

      • online-hodina 11.1.2021

      • Online-hodina 12.1.2021

      • online-hodina 13.1.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 15. 1.

      • ONLINE 11.1.

      • Záznam z online 15. 1.

Dějepis

      • Mezopotámie

Fyzika

      • učivo

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Houby (opakování), Lišejníky

Výchova k občanství

      • Zadání práce

Zeměpis

      • lov jedniček

      • počasí


Učivo do 08. 01. 2021

Anglický jazyk

      • Anglický jazyk úkoly

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 4.-8.1.2021

      • audio stopa 44_1

      • audio stopa 45_5

      • Úkol v učebně - test lekce 1: Kdo nemá přístup do učebny, napíše si mailem o zadání testu. Test mu následně na školní mail zašlu. Bylo by však vhodné dodržet časové rozvržení (viz pokyny).

      • online-hodina 4.1.2021

      • online-hodina 5.1.2021

      • online-hodina 6.1.2021

Český jazyk

      • Český jazyk do 8. 1.

      • ONLINE 4. 1.

      • ONLINE 8. 1.

Dějepis

      • Pokyny k práci

      • Pracovní listy

Fyzika

      • úkoly

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Houby - shrnutí

      • Online hodina 5.1.

      • 8.1. PL Jedovaté houby

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

Zeměpis

      • klikněte zde


Učivo do 18. 12. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 14.-18.12.2020

      • Slovíčka 1. lekce

      • Úkol v učebně: PL New York

      • DVD 9

      • Audio stopa p.40_bubble

      • audio stopa p.44_1

      • audio stopa p. 44_3

      • audio stopa p. 44_4

      • audio stopa p. 45_1

      • audio stopa p.69-71

      • 1. prezenční hodina

      • online-hodina 15.12.2020

      • online-hodina 16.12.2020

      • 2. prezenční hodina 16.12.2020

      • 3. prezenční hodina 17.12.2020

Český jazyk

      • Český jazyk do 18. 12.

      • Online 14. 12.

      • Záznam online 18. 12.

Dějepis

      • pracovní list

Fyzika

      • úkoly

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Houby PL

      • Houby PL - 2.hodina

Tělesná výchova

      • Tv - Nezahálet!

Zeměpis

      • opiš si poznámky na stranu 23 v pracovním sešitě


Učivo do 11. 12. 2020

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 7.-11.12.2020

      • audio stopa 33_5

      • audio stopa 33_6

      • audio stopa 34_2

      • Úkol v učebně - neformální email

      • Úkol v učebně - PL DVD 7

      • video DVD 7 - k dispozici v učebně. V případě nutnosti zašlu zájemcům mailem.

      • 1. prezenční hodina

      • online-hodina 8.12.2020

      • online-hodina 8.12.2020

      • online-hodina 9.12.2020

      • 2. prezenční hodina 9.12.2020

      • 3. prezenční hodina 10.12.2020


Učivo do 06. 12. 2020

Český jazyk

      • Pokyny k prezenční výuce 7. - 11. 12.


Učivo do 04. 12. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 30.11.-4.12.2020

      • poslech 32_1

      • poslech 33_5

      • poslech 33_6

      • Hobbies - úkol v učebně

      • online-hodina 30.11.2020

      • online-hodina 2.12.2020

      • online-hodina 2.12.2020

      • prezenční hodina 3.12.2020

Český jazyk

      • Český jazyk do 4. 12.

      • Národní divadlo

      • Záznam online 1.12.

      • Záznam z online hodiny 4. 12.

Dějepis

      • Keltové

Fyzika

      • úkoly

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Řasy (1.12.)

      • SP Houby (4.12)

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

Zeměpis

      • zadání pro samouky zde


Učivo do 27. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Anglický jazyk 6 mix

      • Pokyny 23.-27.11.2020

      • audio

      • video - jde o velký soubor, který je k dispozici v učebně. Pokud nemůžete soubor z nějakého důvodu stáhnout v učebně, pošlete mi mail a já se pokusím poslat Vám soubor jinak.

      • úkol v učebně - PL DVD 5

      • online-hodina 23.11.2020

      • online-hodina 25.11.2020

Český jazyk

      • Český jazyk do 27. 11.

      • Svatováclavská koruna

      • Online 26.11.

Dějepis

      • Pracovní list

Fyzika

      • úkoly

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Sinice, Rostliny(úvod)

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

      • Pracovní list

Zeměpis

      • klikněte zde


Učivo do 20. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

Anglický jazyk 6 mix

      • pokyny

      • audio stopa

      • online-hodina 18.11.2020

Český jazyk

      • Český jazyk 18.-20.11.

      • Test PJ

      • Online 20.11.

Dějepis

      • Doba bronzová

Fyzika

      • úkoly

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Viry,bakterie - opakování

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • klikněte zde


Učivo do 13. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

      • PL

Anglický jazyk 6 mix

      • online-hodina 9.11.2020

      • online-hodina 11.11.2020

Anglický jazyk 6mix

      • pokyny

      • úkol 1

      • úkol 2

      • úkol 3

      • audio stopa 26/3

      • audio stopa 28/3

Český jazyk

      • Český jazyk do 13. 11.

      • Řešení_2_6_11

      • O Krokovi

Dějepis

      • Pracovní list

Fyzika

      • úkoly

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Viry,bakterie

Výchova k občanství

      • Pozdrav

Zeměpis

      • zadání pro samouky zde


Učivo do 06. 11. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

anglický jazyk 6mix

      • pokyny 2.-6.11.2020

      • klíč k PS

      • Video a audio naleznete ve virtuální třídě Anglický jazyk 6mix.

      • PL London

Anglický jazyk mix

      • Halloween - zadání naleznete v učebně

      • online-hodina 4.11. 2020

Český jazyk

      • Český jazyk do 6. 11. 2020

      • Řešení říjen

Dějepis

      • pracovní list

Fyzika

      • úkoly

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Třídění a pojmenování organismů

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

      • Prezentace

      • Pracovní list

Zeměpis

      • vše bude probráno na online hodině, zde je kostra - podklad k výuce/materiál pro žáky, kteří se hodiny nezúčastní


Učivo do 31. 10. 2020

Zeměpis

      • 1. kvíz

      • 2. kvíz


Učivo do 30. 10. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly


Učivo do 23. 10. 2020

Anglický jazyk 6 mix

      • Informace

      • Opakování úvodní lekce

      • Rozkaz I

      • online-hodina 23.10.2020

Český jazyk

      • Český jazyk do 23.10.

Dějepis

      • pokyny k práci

Fyzika

      • úkoly

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Organismy podle buněčnosti

Výchova k občanství

      • Pozdrav a zadání práce

Zeměpis

      • Dle společné domluvy necháme zatím jen opakování v pracovním sešitě. Prosím, aby všichni do výše určeného data měli vypracované strany 10, 12, 13. Pokud by se distanční výuka prodloužila, oznámím zde a na Učebně, kdy bude online hodina probíhat. :-) Snad se ale uvidíme ve škole! Kdyby cokoliv, pište mi na email koubova@zsnepomuk.cz . Na Učebnu dám ještě celkem 2 kvízy. Za každý vypracovaný kvíz, který bude alespoň trochu správně, si k sobě napíši malou 1. První kvíz očekávejte každou chvíli, druhý bude na začátku příštího týdne (od 19.10.). Přeji vám hodně pracovních úspěchů! K.K.


Učivo do 21. 10. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly


Učivo do 19. 10. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly


Učivo do 16. 10. 2020

Anglický jazyk

      • AJ úkoly

anglický jazyk mix

      • pokyny

dějepis

      • pokyny a pracovní list

Fyzika

      • úkoly

Matematika

      • úkoly

Přírodopis

      • Buňka - stavba buňky


Starší výuka

Distanční výuka od března do konce šk. roku 2019-2020

 


<< zpět na seznam tříd

Kalendář

<<  Listopad 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vybraný citát

A. Einstein:

Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost, ale s tím vesmírem si nejsem jist.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2021 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com