Základní škola Nepomuk
Pondělí 29. listopadu 2021, svátek má Zina
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Stránky našich tříd

3.A

Učivo do 14. 05. 2021

AJ

      • Úkoly do úterý 11.5.


Učivo do 07. 05. 2021

Anglický jazyk

      • Vypracovat pracovní list na známky - děti jej dostávali ve škole (klidně si o něj napište - koubova@zsnepomuk.cz).

      • Nová slovíčka - https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=English3_2/english3_2.mc&pageid=14 Pracovní sešit str. 24/1

      • Pracovní sešit str. 24/1

Český jazyk

      • VS str. 53 /16 U str. 67 PS str.69 Nezapomeň na opravu ve VS

Matematika

      • PS str.31 příklady na papíru procvičuj násobilku

Prvouka

      • U str. 68 PS str. 54


Učivo do 30. 04. 2021

Anglický jazyk

      • Úkoly do úterý 27.4.


Učivo do 23. 04. 2021

Český jazyk

      • Opakuj VS, nauč se pořádně slovní druhy Uč str. 62-65 opakuj PS str. 68 VS str. 51(druhý až čtvrtý sloupeček), str. 52 ( první a druhý sloupeček)

Matematika

      • Uč str. 86-91 procvičuj PS str. 28,29

Prvouka

      • Uč str. 66-67 PS str. 52


Učivo do 13. 04. 2021

AJ J. Hošková

      • Procvičování do 13.4.


Učivo do 09. 04. 2021

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová

Český jazyk

      • Denně čti, opakuj VS PS str. 63-66 Uč str. 59/ 3a,b - napiš VS str. 48

Matematika

      • PS str. 23-25 Uč str. 79-82 ústně Uč str. 82/9,10 vypočítej do sešitu

Prvouka

      • Napiš, jaké změny probíhají na jaře v přírodě, co jste zahlédli na vycházce


Učivo do 08. 04. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do 8.4.


Učivo do 06. 04. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do 6.4.


Učivo do 02. 04. 2021

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová - tento týden si budeme pouze povídat o Velikonocích v anglicky mluvicích zemích

Český jazyk

      • Opakuj VS VS str. 46-27 PS str. 42 Uč str. 57-58 ústně

Matematika

      • Opakuj násobení, dělení, sčítání a odčítání PS str. 21-22 Uč str. 74-78 ústně

Prvouka

      • Na čtvrtku napiš, co jsou Velikonoce, jaké doma dodržujete velikonoční zvyky a nakresli velikonoční obrázek


Učivo do 31. 03. 2021

Soutěžní přehlídka výtvarného projevu

      • Milé žákyně, milí žáci, milé paní kolegyně. Letos slavíme 300. výročí blahořečení našeho rodáka svatého Jana Nepomuckého. Ve spolupráci s nepomuckou farností, městem Nepomuk a dalšími organizacemi jsme připravili pestrý program oslav tohoto jubilea, jehož součástí je i 1. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty pro děti a mládež od 4 do 18 let. Pozvánku k účasti na přehlídce jsme poslali do všech partnerských měst Nepomuka, která se nacházejí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Litvě, v Chorvatsku, v Německu, v Nizozemí a v Brazílii. Bude nám ctí a potěšením, pokud naše pozvání přijmete a do soutěžní přehlídky se zapojíte také vy, děti a mládež ze světcova rodného města. Spolupracujte se svými vyučujícími výtvarné výchovy, ať už chodíte do školy nebo se učíte distančně. Přemýšlejte o obsahu a formě vaší práce. Zvolte si vámi oblíbenou výtvarnou techniku. Více informací najdete v přiložených propozicích. Těšíme se na vaši tvorbu. Za organizační tým Mgr. Jana Vopalecká


Učivo do 26. 03. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do 18.3. - oprava

      • Úkoly do úterý 23.3.

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová

Český jazyk

      • Opakuj VS, denně čti VS str. 44 - 45 PS str. 60 - 61 Uč str. 55 - 56 Uč str. 55/7 - napiš do sešitu

Matematika

      • Opakuj násobení, dělení, sčítání, odčítání PS str. 19 - 20 Uč str. 71 - 73 Uč str. 74/3 napiš do sešitu

Prvouka

      • Vyber si z každého přírodního společenství jedno zvíře a něco o něm napiš ( jméno, kde žije, čím se živí apod. ) a nalep nebo nakresli obrázek


Učivo do 19. 03. 2021

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová - učivo po prázdninách zde

Český jazyk

      • PS str. 57 - 59 VS str. 38 - 43 Uč str. 53 - 54 Uč str. 54/2 napiš do sešitu Denně čti, opakuj VS, dej si diktátek

Matematika

      • PS str. 17 - 18 Uč str. 66 - 70 Uč str. 68/3a,b - vypracuj Opakuj si násobení, dělení, sčítání a odčítání

Prvouka

      • PS str. 50 - 54 Uč str. 53 - 57


Učivo do 12. 03. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do 16.3. - poslat do 15.3.


Učivo do 05. 03. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do 25.2.

      • úkoly do 2.3.

AJ J: Hošková

      • Úkoly do 4.3.

Anglický jazyk

      • AJ3 - K.Koubová

Český jazyk

      • PS str. 54-56 VS str. 35-37 Uč str. 51-52 - ústně Uč str. 51/11 vypracuj do sešitu Denně čti nahlas, opakuj VS, dej si diktátek

Matematika

      • PS str. 14-16 Uč str. 63-65 Uč str. 65/4 vypracuj do sešitu Procvičuj násobení, dělení, sčítání a odčítání pamětní i písemné

Prvouka

      • PS str. 47 Uč str. 46-52 - opakuj


Učivo do 26. 02. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do 23.2.

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová

Český jazyk

      • PS str. 52-53 VS str. 31-34 Uč str. 49-50, str. 50 cv. 6a,b do sešitu Procvičuj VS, denně čti

Matematika

      • PS str. 12-13 Uč str. 58 - 62- ústně, str. 62/7 do sešitu Procvičuj násobení, děleni, písemné i pamětní sčítání a odčítání

Prvouka

      • PS str. 47-48 Uč opakuj str. 46-52


Učivo do 19. 02. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do 16.2.

      • Úkoly do 18.2.

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová

Český jazyk

      • Uč str. 48/9 přepiš do sešitu Uč str. 48 - ústně PS str. 49 - 51 VS str. 278 -30 Denně čti, procvičuj VS, napiš si diktátek

Matematika

      • Uč str. 51/5 vypočítej písemně do sešitu Uč str.54 - 57 PS str. 9 -11 Procvičuj sčítání, odčítání, násobení a dělení

Prvouka

      • Uč str. 48 - 51 PS str. 45 - 46


Učivo do 12. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová

Český jazyk

      • Uč str. 46-47, str. 45 cv. 19 ( napiš do sešitu ) PS str. 46-48 VS str. 23-26 Denně čti, procvičuj VS

Matematika

      • Uč str. 48-53 (ústně procvičovat ) str. 49 cv. 7 ( napsat do sešitu, ne tabulku, jen slovní úlohu) PS2 str. 5 cv. 4,7 str. 6 - 8 Procvičuj pamětní počítání

Prvouka

      • Uč str. 46-47 PS str. 43-44


Učivo do 11. 02. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do čtvrtka 11.2.


Učivo do 09. 02. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do 9.2.


Učivo do 05. 02. 2021

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová

Český jazyk

      • PS str. 42 46, VS str. 18-22 Uč str. 43-45, str. 42 cvč. 5 napsat do sešitu Denně čti, opakuj VS, zapiš knížku do čt. deníku

Matematika

      • PS str.3 - 5 PS 1.díl str. 46-47 Uč. str. 43-47 - ústně Procvičuj násobení a dělení,sčítání a odčítání, slovní úlohy

Prvouka

      • Ps str. 39-42 Uč str. 36 47


Učivo do 02. 02. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do čtvrtka 28.1. a do úterý 2.2.


Učivo do 29. 01. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do 21.1.

      • Úkoly do 26.1.

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová

Český jazyk

      • opakuj vyjm.slova Uč. str. 41-42 ( naučit VS po M ) str. 40, cv. 3 napsat do sešitu PS str. 40-41 VS sr. 16-17

informace

      • Ve čtvrtek 28.1. v 9.00 hodin se bude žákům předávat u hlavního vchodu do ZŠ vysvědčení. V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny. Z výše uvedených důvodů ve dnech 28.-29.1. nebude probíhat výuka.

Matematika

      • PS str. 32, str. 33, cv, 2,3 str. 44-45

Prvouka

      • Uč. str. 33-35 PS str. 36-38


Učivo do 22. 01. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do úterý 19.1.

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová

Český jazyk

      • PS str. 36-39, VS str. 13-15, Uč str. 30/cv. 3 napsat do sešitu Denně čti, dej si diktátek

Matematika

      • PS str. 29-30, str. 31 dodělat Uč str. 41-42

Prvouka

      • PS str. 34-35 Uč str. 27-33


Učivo do 15. 01. 2021

AJ J: Hošková

      • Úkoly do 7.1.

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová

Český jazyk

      • PS str. 34-35, VS str. 9-12, Uč. str. 38-39 Uč. str. 39/ cv. 14 přepiš do sešitu Každý den si čti, opakuj vyjm.slova po B,L

Matematika

      • PS str. 27-28 str. 31/cv.1,2,6,7,12,14 Uč. str. 39-40 Každý den počítej

Prvouka

      • PS str. 31-33


Učivo do 12. 01. 2021

AJ J. Hošková

      • Úkoly do úterý zde


Učivo do 08. 01. 2021

Anglický jazyk

      • skupina AJ3 - K.Koubová

Český jazyk

      • Denně čti, procvičuj vyjm.slova po B, nauč se vyjm.slova po L PS str. 32-33,Uč str. 36-37 Uč str. 35 cv.15 přepiš

Matematika

      • PS str. 26-26, Uč str. 37-3 (procvičuj)

pozdrav

      • Ahoj děti, zdravím vás a přeji pěkný začátek nového roku vám i vašim rodičům. Jelikož 4.1. nenastoupíme do školy, budeme se opět potkávat na meetu každý den od 13.00 hodin. Vždy vám přijde pozvánka, přes kterou se přihlásíte. R.Kodýtková

Prvouka

      • PS str. 29-30

      • PS str. 29-30


Učivo do 27. 11. 2020

AJ - J. Hošková

      • Úkoly do 27.11. + pokyny k online výuce

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová - příloha dobble

      • AJ3 - K. Koubová - ZMĚNA ČASU ONLINE VÝUKA

      • AJ3 - K. Koubová - příloha numbers

      • AJ3 - K. Koubová - zadání úkolů zde

Český jazyk

      • Uč. str.26/27 str. 26/cv. 3,4 - do sešitu ČJ1 Denně čti

Matematika

      • PS 2.roč. str. 56/57 PS 3.roc. str. 19

Pozdrav

      • Ahoj děti, zdravím vás a už se na vás moc těším ve škole 30.11. R.Kodýtková


Učivo do 20. 11. 2020

AJ J. Hošková

      • Úkoly do 12.11.

      • Úkoly do 19.11., změna online výuky

Anglický jazyk

      • AJ3 (K. Koubová) pracovní sešit str. 17/4 + 18/8,9 + 19/14; učebnice str. 24,26 - viz. online výuka

Český jazyk

      • Uč. str. 25/cv. 2,3,4 ( cv. 3 a 4 napiš do sešitu ČJ1) Denně čti a dej si taky diktátek

Matematika

      • PS 2.roč. str. 54

Pozdrav

      • Ahoj děti, jsem moc ráda, že se nám povedlo spojení. Protože jsou příští týden jen tři pracovní dny, tak si užijte volna. Těším se na vás. R. Kodýtková


Učivo do 13. 11. 2020

AJ J. Hošková

      • Úkoly do 8.11.Nikam je neposílejte, my zatím Školu v pyžamu nemáme.

AJ J.Hošková

      • V příloze ještě posílám odkaz na dvě hry, zahrajte si. J. H.

Anglický jazyk

      • AJ3 - K. Koubová

Český jazyk

      • PS str. 18 UČ str. 24(slova příbuzná) UČ str. 24/1 - ke každému kořenu napiš tři slova (sešit ČJ 1)

Matematika

      • PS 2. roč. str. 52/53 PS 3. roč. str. 43

Pozdrav

      • Zdravím všechny děti. Denně čti, něco si napiš a spočítej. Snad se brzy uvidíme alespoň přes počítač. ( STŘ. 11.11. ve 13.OO hodin ) Těším se na vás. R. Kodýtková


Učivo do 08. 11. 2020

Anglický jazyk

      • 3. skupina - AJ3 (K. Koubová)- úkoly částečně vypracujeme při online výuce


Učivo do 06. 11. 2020

Český jazyk

      • Uč - str. 22/23 - ústně str. 23/ cv. 2 - sešit ČJ1 PS - str. 16/17

Matematika

      • PS 2. roč. str. 50/51 PS 3. roč. str. 18

pozdrav

      • Ahoj děti, zdravím vás a myslím na vás. Užívejte si prázdnin. Až půjdete na procházku, seberte nějaké listy a doma si je vylisujte. R. Kodýtková

Prvouka

      • Vypiš si na čtvrtku podniky, které jsou v Nepomuku i ve Dvorci, napiš, co se v nich vyrábí.

Připomenutí

      • Denně čti, piš a počítej. Když si nebudeš vědět s něčím poradit, piš nebo volej.


Učivo do 30. 10. 2020

AJ J. Hošková

      • Odkaz zde

Anglický jazyk, J. Hošková

      • Zdravím, děti, výše máte info o úkolech.


Učivo do 23. 10. 2020

Anglický jazyk - 3. skupina (K. Koubová)

      • podrobnosti zde

Český jazyk

      • Ps str. 15, učebnice str. 20-21 (procvičit ústně), str.20/cv.7 zpracovat do sešitu ČJ1

Matematika

      • PS 2.ročník str. 46-47 PS 3.ročník str. 42

Pozdrav pro děti

      • Ahoj děti, zdravím vás a věřím, že jste v pořádku. Posílám úkoly do 2.11.2020. Mějte se moc hezky. R. kodýtková

Prvouka

      • Napiš si na čtvrtku, jaké je v Nepomuku sportovní a kulturní využití, zda tu máme nějaká muzea atd. ( Když nebudeš rozumět, volej )


Starší výuka

Distanční výuka od března do konce šk. roku 2019-2020

 


<< zpět na seznam tříd

Kalendář

<<  Listopad 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vybraný citát

A. Einstein:

Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost, ale s tím vesmírem si nejsem jist.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2021 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com