Základní škola Nepomuk
Čtvrtek 28. května 2020, svátek má Vilém
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Aktuality

Máte představu, co o prázdninách? Co zkusit práci novináře?

 

Zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy

S platností od 25. 5. 2020 a zahájení výuky na 1. stupni platí pro všechny zákonné zástupce zákaz vstupu do školní budovy.

Školní tělocvična

Z důvodů zvýšených nároků na úklid v době výuky a v době odpolední školní družiny a současně platnému zákazu tělesné výchovy na školách (viz manuál MŠMT - Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. ) je školní tělocvična pro veřejnost do odvolání stále uzavřena.

Organizační informace pro rodiče žáků I. stupně

Informace ke stažení - ZDE

Pracovní doba sekretariátu

V souvislosti s návratem žáků 1. stupně do škol od pondělka 25. května 2020 je pro zákonné zástupce žáků pracovní doba v sekretariátu školy denně od 7.30 do 14.30.

Informace pro žáky 9. ročníku

V souladu s pokyny MŠMT - příprava k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd.

Příprava k přijímacím zkouškám na ZŠ Nepomuk se uskuteční podle následujícího harmonogramu:

  Příchod do
školy od
Matematika Český jazyk
Pondělí 9.A 7.40 7.50 - 9.30
(p. uč. J. Jandovská)
9.50 - 11.30
(p. uč. V. Šlajerová)
Úterý 9.B 7.40 7.50 - 9.30
(p. uč. H. Růžičková)
9.50 - 11.30
(p. uč. D. Králová)
Středa 9.C 7.40 7.50 - 9.30
(p. uč. P. Jiránková)
9.50 - 11.30
(p. uč. P. Halama)

Vyučující 1. hodiny převezme žáky u hlavního vchodu a odvede na učebnu.
Každý žák předá u vchodu řádně vyplněné čestné prohlášení.

Žáci jsou povinni dodržovat všechna platná hygienická nařízení, (viz . info MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

K dispozici bude mít každý 2 roušky a sáček.
Školní jídelna nebude v provozu.

Část textu zveřejněného na webu MŠMT
Aktualizováno 20. 04. 2020

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

.... Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Návrh na uvolnění škol

Další aktualizace budeme zvěřejňovat tak, jak je MŠMT, krizový plán a Vláda ČR zveřejní.

Upozornění žákům školy
Aktualizováno 25. 03. 2020

Protože se zahájení výuky bude odvíjet od situace šíření koronaviru, prosím žáky, aby na výzvu vyučujících zasílali vypracované úkoly na jimi uvedené mailové adresy. Původní informace o odevzdávání prací po návratu do školy tedy neplatí, prosím, řiďte se tím, co Vám jednotliví vyučující sdělí. Zaslané práce budou vyučujícími hodnoceny, nikoliv klasifikovány.


V době mimořádného volna je zřízena nová rubrika s názvem Stránky našich tříd. Na nově zřízenou stránku Váš/Vaše třídní zveřejní úkoly a činnosti, které doma zpracujete.

První úkoly jsou k dispozici od pátku 13. března 2020.

Další informace o mimořádném volnu a případně další nové úkoly budou na webu zveřejněny v pátek 20. března 2020.

Žáci, kterým byla při pololetní pedagogické radě prodloužena klasifikace, budou přezkoušeni po zahájení výuky

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se některá nakladatelství rozhodla poskytnout všem žákům, učitelům i školám elektronické učebnice ZDARMA (akce platí až do ukončení preventivních opatření). Tyto materiály jsou ideální pro domácí procvičování rodičů s žáky. Můžete tedy využít například:

Nakladatelství Nová škola

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

 

Středa 18. 3. 2020

Základní škola Nepomuk je v souladu s nařízením vlády uzavřena.

S platností od pondělí 23. března 2020 do odvolání je v Základní škole Nepomuk omezená pracovní doba:

Pondělí a středa od 8.00 do 11.00 h

O tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) lze také zažádat prostřednictvím emailu na adrese: zsnepomuk@volny.cz

Prosíme o pochopení, aby při potvrzení žádosti o ošetřovné byla upřednostněna elektronická korespondence.

Do emailu je NUTNÉ uvést, že zákonný zástupce SOUHLASÍ se zasláním vyplněného tiskopisu, který obsahuje citlivé údaje (jméno a příjmení a rodné číslo dítěte), jinak nebude tiskopis odeslán.

Další informace na webech MPSV, MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Informace pro rodiče

Na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsou průběžně doplňovány a aktualizovány důležité informace: https://www.mpsv.cz

 

Písnička v ZOO v Praze

Vloženo 17.05.2019

13. 5. 2019 navštívili úspěšní zpěváčci z nepomucké školy ZOO Praha. Hnutí na vlastních nohou ,,Stonožka´´ u příležitosti svého třicetiletého výročí umožnilo přihlášeným školám vstup za symbolickou 1 Kč. Dětem se v ZOO nejvíce líbili sloni, šelmy, opice, tuleni a žirafy. Po prohlídce doporučeného okruhu jsme se všichni shromáždili v promítacím sále, kde děti vyslechly zajímavou přednášku o heraldických zvířatech doplněnou fotografiemi erbů států, panovníků a šlechty. Naši žáci byli pochváleni za dobré znalosti v této oblasti.

Hnutí "Stonožka" také vypisuje výtvarnou soutěž. Tématem jsou Heraldická zvířata. To jsou ta zvířata, která děti najdou nejen ve státních znacích, ale také třeba v erbech panovníků, ve znacích měst, krajů a oblastí různých míst světa. Jsou to např. lvi, orli, ale i tygři, sloni, hroši, antilopy, kondoři, krokodýli, hadi apod.

Pokyny k soutěži naleznete ZDE

Myslím, že se akce zdařila, přálo nám i počasí. Dětem se v ZOO líbilo a to je to hlavní.

Mgr. Dana Králová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Přiložené soubory ke stažení:

pokyny-k-soutezi.pdf (126,5 kB)

Malé zastavení u giganta českého průmyslu

Vloženo 09.05.2019

Vážení čtenáři,

v návaznosti na polytechnický kroužek v Oselcích (v průběhu roku jej navštěvovalo cca 20 žáků 7. – 9. ročníků) jsme vyrazili na exkurzi do výrobního závodu společnosti Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. Měli jsme možnost nahlédnout během 1,5 hodinové prohlídky do montážních prostor, v nichž se kompletovaly motory a finalizovala celá auta. Překvapil nás poměrně nízký podíl robotizace celého procesu a velký podíl manuální práce. Z celé továrny byl cítit nejen velký tlak na výkon (včetně „motivačních“ tabulí zobrazujících deficit výroby k původnímu plánu), naprostá přesnost a dochvilnost, ale také různé benefity a čisté pracovní prostředí, včetně nadstandartních služeb pro pracovníky. Děti si také prohlédly ŠKODA Muzeum, kde na ně čekal nejen duch historie, ale také nejnovější trendy v automobilovém průmyslu a různé koncepty a vize.

Kdo ví, třeba tato akce inspiruje někoho k rozvíjení svého talentu v rámci mobility.

Děkujeme všem za bezproblémový průběh celodenní exkurze a budeme se těšit na další návštěvy provozů technických firem.

Pavel Pelcr a Jan Ticháček

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Soutěž pod dohledem policie - Besip

Vloženo 09.05.2019

Parádní 4. místo na dětském dopravním hřišti vybojovala čtveřice našich reprezentantů v soutěži pořádané Besipem. Ve škole se na soutěž připravovali dívky i kluci, ale nakonec se na soutěž muselo vypravit družstvo v pozměněném složení. Důvodem změny byla nemoc jedné členky a druhá si krátce před soutěží způsobila úraz. Do družstva tedy nastoupily 2 náhradnice, které si v soutěži vedly velmi zdatně.

Soutěž se skládá ze 3 disciplin, soutěžící musí absolvovat část věnovanou zdravovědě, v té byli nepomučtí nejlepší ze všech soutěžících, pak následuje jízda zručnosti na vytyčené trati. Z pohledu přihlížejícího diváka byla trať pro všechny velmi náročná. Zde se našim příliš nedařilo a připisovali si trestné body. Závěrečnou disciplinou je jízda na kolech v areálu dětského dopravního hřiště. Všechny soutěžící bedlivě sledovali příslušníci dopravní policie, policisté z blovického oddělení a ještě i blovičtí městští strážníci. Z fotografií je zřejmé, že pod pohledem takového množství policistů se přece jen tu a tam nějaká ta nervozita tréma dostaví. na dopravním hřišti si naši vedli velmi slušně, každý ze čtveřice si připsal pouhý jeden trestný. Součet ze všech disciplin přinesl našim velmi pěkné čtvrté místo z osmi soutěžních týmů a k tomuto úspěchu blahopřejeme.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Šokující výsledek ve stolním tenisu

Vloženo 03.05.2019

Vážení sportovní přátelé,

naši žáci zaskočili celý pingpongový svět a po skvělých výkonech přivezli zlaté a stříbrné medaile z krajského finále, které se konalo v Plzni.

Maruška Krumpholcová, Terezka Bláhová a Gabča Kočová (bojovala v okresním kole) v průběhu dne předváděly fantastické výkony, především pak ve čtyřhrách překvapovaly sehraností a tvrdými údery. Nekompromisní Terezčin bekhend a rotovaný forhend Marušky přiváděly do úzkých protihráčky, které se stolnímu tenisu věnují v žákovských soutěžích. Po velkých bitvách postupně porazily Masarykovu ZŠ Plzeň, Gymnázium Mikulášské nám. Plzeň a ZŠ Horní Bříza a staly se krajskými přebornicemi.

Kluci bojovali jako lvi, vzájemně se povzbuzovali a nenechali se zlomit ani porážkou od celkového vítěze ze Stodu. Po vítězstvích se soupeři z 15. ZŠ v Plzni a Masarykově ZŠ v Plzni kluci vyskočili na skvělý stříbrný stupínek. Chlapci vzhledem ke svému věku mají ještě všechno před sebou a mohou v této kategorii reprezentovat školu i v dalším roce. To se máme jistě na co těšit…

Naši školu reprezentovali: Jarda Duraj, Tomáš Turek, Vašek Hejpetr, Zdeněk Müller, Maruška Krumpholcová, Terezka Bláhová a Gabča Kočová.

Děkujeme a blahopřejeme ke skvělému úspěchu!!!

Pavel Pelcr

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Nepomucké olympijské naděje opět září

Vloženo 03.05.2019

Vážení neúnavní sportovní nadšenci,

po období ladění formy v tělesné výchově a ve sportovním kroužku jsme již opět vklouzli do závodního rytmu a vyrazili jsme reprezentovat naši školu na okresní kolo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských soutěží), které se již tradičně konalo v Žinkovech. Čekaly nás tyto disciplíny: hod medicinbalem, trojskok, přeskoky švihadla, kliky a běh 1000m. Při účasti 5 škol dosáhlo naše družstvo skvělých výkonů a s přehledem si vybojovalo právo postupu do krajského finále. Velkou radost nám však udělali také žáci, kteří se vzhledem ke svému věku do školního družstva nedostali, ale využili možnost reprezentovat školu jako jednotlivci. To svědčí o tom, že je tento komplexní sportovní projekt zaujal a baví je cvičit a pracovat se svým vlastním tělem. Celkově 14 nepomuckých sportovců pokračuje v cestě za svým olympijským snem, jehož další kolo proběhne 22. května v Tachově. Tam nás čekají následující disciplíny: běh 60m, běh 1000m/driblink 2min, hod míčkem, skok do dálky, shyby a leh-sedy.

Družstvo: Monika Hlásková, Tereza Bláhová, Marie Krumpholcová, Evelína Králiková, Adam Šmíd, František Pupík, Jan Klůs a David Jára.

Jednotlivci: Andrea Tyrpeklová, Nikola Rašková, David Fiala, Filip Duraj, Vít Zahradník, Karolína Dlouhá a Jaroslav Duraj.

Jedeme dál!!!

Pavel Pelcr

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Okrskové kolo Mc Donald Cup

Vloženo 27.04.2019

Smíšené fotbalové týmy z 1. stupně jsou rozděleny do 2 věkových kategorií, mladší kategorii tvoří žáci z 1. - 3. tříd, čtvrťáci a páťáci jsou kategorie II. Naši nejmladší fotbalisté si po parádních výkonech v celém turnaji odehraném na hřišti v Žinkovech zajistili celkové druhé místo a to je kvalifikovalo do okresního kola Mc Donald Cupu. Mužstvo II. kategorie sice předvádělo hezký fotbal, ale chyběla trocha štěstí v neproměňování gólových šancí, po odehraných zápasech skončil náš tým na pěkném čtvrtém místě.

K postupu mladších žáků blahopřejeme a věříme, že i v dalším kole budou naši školu úspěšně reprezentovat.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Další sportovní úspěch zaznamenali naší žáci ze 2. - 5. tříd, kteří v okresním kole štafetového poháru obsadili v silné konkurenci třetí místo. Fotografie našich reprezentantů pořídila p. uč. M. Ptáčková.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Skvělá a užitečná nabídka

Vloženo 25.04.2019

Od jedné studentky zubního lékařství jsme dostali do školy nabídku na vzdělávací program Dental Prevention zaměřený na výuku správné domácí péče o zoubky a dásně pro děti ve školkách a školách. Děti se od 4 lektorek dozvěděly základní informace o dutině ústní, o zubech, o procesech, které v dutině ústní probíhají, důvodech proč je třeba čistit zoubky a jak si správně vybrat kartáček. Po teoretické části následoval praktický nácvik, při kterém si každý individuálně vyzkoušel, jak správně čistit zoubky a dásně. Preventivní akci absolvovaly všechny děti z prvního až šestého ročníku a podle reakcí dětí se přednášky i praktické ukázky líbily. Studentky velmi příjemnou formou dětem předávaly celou řadu odborných informací a určitě hodiny věnované zubní prevenci byly pro všechny užitečně stráveným časem. Všem studentkám patří velké poděkování.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Krajské kolo v recitaci

Vloženo 17.04.2019

Už řadu let končívali naši žáci v soutěžící recitaci v okresních kolech. Letos jsme měli z naší školy 2 postupující do krajského kola, které se uskutečnilo v Horšovském Týně. Oba naši postupující úspěšně reprezentovali naši školu a do školy se vrátili s diplomy. Poděkování Adélce B. a Kryštofu K. za čas věnovaný přípravě na soutěž, za reprezentaci naší školy a touto cestou za postup do krajského kola blahopřejeme. Poděkování patří také p. učitelce A. Kotylové, která při přípravě na soutěž pomáhala.

Současně děkujeme rodičům obou našich reprezentantů za dopravu na krajské kolo soutěže.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Škola hrou v praxi

Vloženo 05.04.2019

Celodenní celoškolská akce byla ve znamení deskových her. Díky vstřícnosti vedení firmy ALBI se uskutečnil den plný her. Do školy zástupci firmy dovezli desítky krabic s množstvím různých her, které mohou hrát začínající školáci i deváťáci a samozřejmě i dospělí. Hry byly rozděleny mezi děti podle věkových kategorií a náročnosti a každá třída si v průběhu dopoledne vyzkoušela minimálně 2 společenské hry. Pokud bylo třeba vysvětlení, byli k dispozici zástupci firmy a ochotně dětem poradili. Hry byly zaměřeny na postřeh, zručnost, procvičení paměti i všeobecný přehled. Hrálo se na chodbách, učebnách i ve školní jídelně. Jak je ze snímků zřejmé, bavili se opravdu všichni. Za možnost zahrát si kvalitní hry firmě ALBI ještě touto formou děkujeme. Ještě se v dalším příspěvku k deskovým hrám vrátíme.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Skvělá Písnička

Vloženo 05.04.2019

Na krajské přehlídce školních pěveckých sborů zazářila Písnička. Vedoucí sboru p. uč. Dana Králová letos do krajské přehlídky pořádané pravidelně v budově ZUŠ v Rokycanech přihlásila pouze 1 sbor složený převážně z děvčat a chlapců 1. stupně. Pravidla povolují omezený počet starších sboristů, tak hlasově vypomohlo několik, starších děvčat. Krásný zvuk sboru výrazně podpořil klavírní doprovod v podání p. uč. Jiránkové, kytara p. uč. Vopalecké, flétny Nikoly Raškové a Lucie Cajthamlové a rytmika Jana Cajthamla. Představený repertoár odbornou porotu natolik zaujal, že výkon sboru byl ohodnocen Zlatým pásmem. Celému sboru, p. uč. Králové a všem doprovázejícím upřímně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 (8) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Kalendář

<<  Květen 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vybraný citát

Georges Elliot:

Usmívej se, a získáš přátele, buď zamračený a získáš vrásky.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2020 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com