Základní škola Nepomuk
Čtvrtek 28. května 2020, svátek má Vilém
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Aktuality

Máte představu, co o prázdninách? Co zkusit práci novináře?

 

Zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy

S platností od 25. 5. 2020 a zahájení výuky na 1. stupni platí pro všechny zákonné zástupce zákaz vstupu do školní budovy.

Školní tělocvična

Z důvodů zvýšených nároků na úklid v době výuky a v době odpolední školní družiny a současně platnému zákazu tělesné výchovy na školách (viz manuál MŠMT - Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. ) je školní tělocvična pro veřejnost do odvolání stále uzavřena.

Organizační informace pro rodiče žáků I. stupně

Informace ke stažení - ZDE

Pracovní doba sekretariátu

V souvislosti s návratem žáků 1. stupně do škol od pondělka 25. května 2020 je pro zákonné zástupce žáků pracovní doba v sekretariátu školy denně od 7.30 do 14.30.

Informace pro žáky 9. ročníku

V souladu s pokyny MŠMT - příprava k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd.

Příprava k přijímacím zkouškám na ZŠ Nepomuk se uskuteční podle následujícího harmonogramu:

  Příchod do
školy od
Matematika Český jazyk
Pondělí 9.A 7.40 7.50 - 9.30
(p. uč. J. Jandovská)
9.50 - 11.30
(p. uč. V. Šlajerová)
Úterý 9.B 7.40 7.50 - 9.30
(p. uč. H. Růžičková)
9.50 - 11.30
(p. uč. D. Králová)
Středa 9.C 7.40 7.50 - 9.30
(p. uč. P. Jiránková)
9.50 - 11.30
(p. uč. P. Halama)

Vyučující 1. hodiny převezme žáky u hlavního vchodu a odvede na učebnu.
Každý žák předá u vchodu řádně vyplněné čestné prohlášení.

Žáci jsou povinni dodržovat všechna platná hygienická nařízení, (viz . info MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

K dispozici bude mít každý 2 roušky a sáček.
Školní jídelna nebude v provozu.

Část textu zveřejněného na webu MŠMT
Aktualizováno 20. 04. 2020

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

.... Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Návrh na uvolnění škol

Další aktualizace budeme zvěřejňovat tak, jak je MŠMT, krizový plán a Vláda ČR zveřejní.

Upozornění žákům školy
Aktualizováno 25. 03. 2020

Protože se zahájení výuky bude odvíjet od situace šíření koronaviru, prosím žáky, aby na výzvu vyučujících zasílali vypracované úkoly na jimi uvedené mailové adresy. Původní informace o odevzdávání prací po návratu do školy tedy neplatí, prosím, řiďte se tím, co Vám jednotliví vyučující sdělí. Zaslané práce budou vyučujícími hodnoceny, nikoliv klasifikovány.


V době mimořádného volna je zřízena nová rubrika s názvem Stránky našich tříd. Na nově zřízenou stránku Váš/Vaše třídní zveřejní úkoly a činnosti, které doma zpracujete.

První úkoly jsou k dispozici od pátku 13. března 2020.

Další informace o mimořádném volnu a případně další nové úkoly budou na webu zveřejněny v pátek 20. března 2020.

Žáci, kterým byla při pololetní pedagogické radě prodloužena klasifikace, budou přezkoušeni po zahájení výuky

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se některá nakladatelství rozhodla poskytnout všem žákům, učitelům i školám elektronické učebnice ZDARMA (akce platí až do ukončení preventivních opatření). Tyto materiály jsou ideální pro domácí procvičování rodičů s žáky. Můžete tedy využít například:

Nakladatelství Nová škola

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

 

Středa 18. 3. 2020

Základní škola Nepomuk je v souladu s nařízením vlády uzavřena.

S platností od pondělí 23. března 2020 do odvolání je v Základní škole Nepomuk omezená pracovní doba:

Pondělí a středa od 8.00 do 11.00 h

O tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) lze také zažádat prostřednictvím emailu na adrese: zsnepomuk@volny.cz

Prosíme o pochopení, aby při potvrzení žádosti o ošetřovné byla upřednostněna elektronická korespondence.

Do emailu je NUTNÉ uvést, že zákonný zástupce SOUHLASÍ se zasláním vyplněného tiskopisu, který obsahuje citlivé údaje (jméno a příjmení a rodné číslo dítěte), jinak nebude tiskopis odeslán.

Další informace na webech MPSV, MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Informace pro rodiče

Na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsou průběžně doplňovány a aktualizovány důležité informace: https://www.mpsv.cz

 

Úspěšná premiéra v krajském kole

Vloženo 11.10.2019

Tachovský sportovní areál hostil všechna postupující družstva z okresních kol v přespolním běhu. Do krajského kola poprvé postoupilo z naší školy družstvo starších žákyň. Na děvčata v této kategorii čekalo 1500 metrů ve sportovním areálu, kde se střídal asfaltový povrch s trávou a blátem. V Tachově v době závodu děvčat nepršelo, ale jednoznačně nekompromisně lilo.

Dívky ve své krajské premiéře nezklamaly a podaly výkon na hranici svých možností. Stačilo velmi málo a skončily na stupních vítězů, na třetí místo scházel jen pomyslný kousek, ale i tak celkově páté místo je opravdu velmi pěkným výsledkem. Každou školu může reprezentovat nejméně čtyřčlenné družstvo a celkový výsledek je prostým součtem umístění nejlepších 4 závodníků. Na třetí místo scházely našemu družstvu pouhé 3 body!

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy a Nepomuka.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Dny vědy a techniky

Vloženo 03.10.2019

Hned v úvodu školního roku navštívili žáci a žákyně 4.C spolu s třídní učitelkou p. Mgr. Vopaleckou akci na plzeňském náměstí. Akce s názvem Dny vědy a techniky přibližuje žákům škol velmi přijatelnou a hravou formou různé fyzikální a chemické jevy a současně ukazuje výsledky práce studentů plzeňských škol. Naši účastníci měli za úkol připravit dopis, kterým informují své kamarády o tom, co v Plzni zažili:

 

....Milá ....
dlouho jsme se neviděly, a tak Ti píšu. V pátek 20. září jsem jela s třídou do Plzně na Dny vědy a techniky. Měli jsme jet vlakem, ale byla výluka, proto jsme cestovali autobusem tam i zpět. Po příjezdu do Plzně, jsme šli na místo akce. Viděli jsme tam dalekohledy, zrcadla, obchody, různé stroje, lodě, počítačové hry a různé pokusy, jako například Faraonův had. Mohli jsme si zkusit posadit se na hřebíky, hrát hry a pozorovat dalekohledem. Moc se mi tam líbilo. Už se těším, až se uvidíme.

Terezka

 

Ahoj ....,
posílám Ti pozdrav z Nepomuku. Včera jsem byl se třídou v Plzni. Cestou do Plzně měly vlaky výluku, proto jsme jeli náhradní autobusovou dopravou. V Plzni jsme navštívili Dny vědy a techniky. Viděl jsem plno zajímavých věcí, pokusů, kouzel a technik. Vyzkoušel jsem si jízdu na elektrické motorce, hraní na plastové trubky, odpálení vzduchové rakety, stavění papírového domečku, první pomoc. Děkuji za vyfocení. Měj se hezky.

Michal

 

Milá ....,
V pátek jsme navštívili náměstí v Plzni, abychom se podívali na Dny vědy a techniky, a proto bych Ti chtěla napsat, že jsme si to tam moc užili. Škoda, žes tam nemohla být, vyzkoušeli jsme tam spoustu pokusů, na jednom místě nám dokonce ukázali části lidského těla v řezu pod mikroskopem, optické klamy….. Obešli jsme náměstí i stánky před muzeem, byli jsme tam celé dopoledne. Kdybys tam byla, určitě by se Ti to taky líbilo. Doufám, že se brzy uzdravíš a příští rok pojedeš se mnou.

Karolínka

 

Milý Tondo.
Chtěl bych ti sdělit zážitek z pátečního výletu. Byli jsme s paní učitelkou v Plzni na Dni vědy a techniky. Bylo tam hodně věcí k vyzkoušení, já jsem si zkoušel dívat se dalekohledem na měsíc, sedat na hřebíky, běhal jsem na pásu, kde mi měřili tep, šlapal jsem na kole, které vyrábělo elektrický proud, a také jsem si zkoušel skládat různé skládačky. Moc se mi tam líbilo a chtěl bych se tam příští rok podívat zas. Moc tě pozdravuju

Táďa

 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Adapťák šesťáků

Vloženo 30.09.2019

Adaptační kurz šestého ročníku je už ve vzpomínkách účastníků, ale z úryvků hodnocení je zřejmé, že se dětem 3 dny strávené v tělovýchovném zařízení v Žinkovech opravdu líbily. Zde jsou dojmy přepsané ze žákovských prací:

...adaptační kurz byl zatím nejlepší den s naší třídou...moc jsme si to užili...obědy byly velmi chutné...skamarádili jsme se s novými žáky...moc hezky to bylo vymyšlené...rozřazování do pokojů podle binga se nám líbilo...líbila se nám spolupráce při vaření polévky...nejvíce se nám líbil film, lanová dráha a noční hra...adapťák byl zábavný, originální, dobrodružný...nejlepší zážitek byl lanová dráha...při hrách jsme našli hodně nových kamarádů...z adapťáku máme trička a lapače snů...zahráli jsme si na drumbeny... navrhli jsme si erby a zvolili heslo...SUPER ADAPŤÁK...

Z další šesté třídy máme k dispozici texty a zhodnocení kurzu:

....řídili jsme se heslem " jeden za všechny, všichni za jednoho," pochopili jsme, že bez pomoci jeden druhému bychom jen tak nepřežili. Hra nás naučila se domluvit, spolupracovat, musíme si to dobře zapamatovat. Pak lezení po lanech, to je tedy dřina, my si to vyzkoušíme, spadnout dolů se nebojíme, vždyť nás jistí kamarádi.... Hrajeme na drumbeny, rytmus nás vede, vymýšlíme melodie a repujeme spolu....S učitelkami je veselo, ve všem nám poradí. Rodiče by byli pyšní, jak jsme tady byli hodní.

Kluci, holky všichni jsme se dobře pobavili, díky všem za krásné dny, co s námi prožili, s kamarádem zvládneme vše....Erby namalujeme, hymnu také dáme, poznáme sebe a své kamarády.

Jak je zřejmé, kurz se líbil a splnil svůj účel.

Foto Mgr. Jana Berkovcová

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Přespolní běh

Vloženo 27.09.2019

Vážení sportovní přátelé,

právě jsme se vrátili z okresního kola v přespolním běhu ověnčeni velkými úspěchy. Starší žákyně z 8. – 9. tříd předvedly fantastický týmový výkon a doběhly v popředí startovního pole v malém časovém odstupu. Zejména to pak přispělo k celkovému prvenství a právu účasti v krajském kole, které se uskuteční 10. října v Tachově. Obrovskou radost však máme také z dívek kategorie 6. -7. tříd, které obsadily parádní 2. místo. Je nutné zmínit, že všechny naše holky jsou z 6. tříd, o to více se těšíme na jejich výkony příští rok!!! Neztratili se však ani starší chlapci, kteří se také dostali na „bednu“, a to díky 3. místu v konkurenci 9 škol. Mladší chlapci pak obsadili 7. místo.

Přespolní běh si však zkusili také naši nejmladší žáci ze 4. a 5. tříd, kde především Filip Hornek dosáhl úspěchu 4. místem. Tento závod nám však ukázal především to, že základna našich sportovců přibývá, protože v řadě případů jsme měli s původní nominací žáků velké problémy díky zdravotním problémům, zájezdu do Anglie pro 7. ročník, apod. Tím větší dík patří všem našim sportovcům, kteří jeli reprezentovat svoji školu.

Děkujeme!!!

Naši školu reprezentovali:

nejmladší žáci a žákyně: Věra Murková, Elena Cinová, Václav Šampalík, Dominik Kovář, Filip Hornek a Jan Martinec;

mladší žákyně: Natálie Zralá, Jana Klášterková, Adéla Nezbedová a Nikola Kašíková;

mladší žáci: Pavel Terč, Lukáš Jandík, Jaroslav Duraj a Daniel Hornek;

starší žákyně: Evelína Králiková, Tereza Bláhová, Marie Krumpholcová a Nikola Rašková;

starší žáci: Dan Strolený, Jan Pešek, František Pupík a David Fiala.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Bezpečně na kole

Vloženo 13.09.2019

Na dětském dopravním hřišti v Blovicích se v druhém zářijovém týdnu vystřídali naši čtvrťáci a páťáci. Každá skupina absolvovala teoretickou část v učebně a pod vedením lektorky si mj. děti zahrály Člověče, nezlob se. Nešlo ale o známou klasickou hru, žáci dostávali úkoly, které souvisí s bezpečnou jízdou na kole v běžném provozu. Kromě teorie si všichni pořádně zajezdili na dopravním hřišti, zde bylo bezpodmínečně nutné dodržovat všechny předpisy jako ve skutečném provozu na silnici. Do Blovic se naši žáci vrátí ještě ve druhém pololetí. Věříme, že získané zkušenosti budou uplatňovat všichni, kdykoliv si sednou na jízdní kolo a vyjedou na veřejné komunikace.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Celorepublikové finále OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů)

Vloženo 13.09.2019

Vážení sportovní nadšenci,

po letním volnu jsme opět zde a budeme se snažit s vámi prožívat naše sportovní snažení.

A začínáme tou zprávou nejlepší. Naši žáci se právě vrátili z celorepublikového finále OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů), které se konalo 4. – 6. září v Brně. Jedná se o velice náročnou soutěž, kde v průběhu 2 dnů musejí závodníci absolvovat 10 různých disciplín (běh 60 m, hod míčkem, hod medicinbalem, skok daleký, trojskok, shyby 2 min, kliky 2 min, leh-sedy 2 min, švihadlo 2 min a driblink 2 min/plavání, 2 min/běh 1000m). Tereza Bláhová ze třídy 9. A obsadila fantastické 2. místo ve své kategorii dívek r. 2005. Po celé 2 dny atakovala své osobní rekordy ve všech 10 disciplínách, dílčí vítězství mezi všemi pak dosáhla ve shybech (76/2 min) a 4. místo v leh – sedech (123/2 min). Do poslední disciplíny bylo celkové pořadí stále otevřené, na závěr však rozhodl výkon v plavání na 2 min, kterému se Terezka po celý život závodně věnuje. Je potřeba zmínit, že tento parádní výsledek se nenarodil jen tak. Terezka si jde cílevědomě pro úspěch a obětuje tomu opravdu hodně (sportovní soustředění o letních prázdninách, stravovací režim, individuální tréninky se specialisty a snad také trochu sportovní kroužek OVOV na ZŠ Nepomuk). Velké poděkování patří také její rodině, která ji všemožně podporuje. Terezko, díky za skvělou reprezentaci!!!

Dovolím si však zde zmínit také obrovský úspěch Krištofa Kotiše z 6. A (reprezentoval však ZŠ Vrčeň, jejímž žákem v době nominace stále byl), který ve své kategorii chlapců r. 2008 obsadil parádní 16. místo. O ještě lepší umístění v první desítce zřejmě přišel v disciplíně shyby, kde nebyla uznána technika provedení daného cviku Přesto Krištof na sebe může být náležitě hrdý, jen tak mimochodem obsadil 2. místo v běhu na 60 m (8,90) a trojskoku (6,77). Zde však chci zdůraznit, že pomyslný klobouček je potřeba smeknout před pedagogy ze ZŠ Vrčeň, kam Krištof docházel na 1. stupni, a kteří ho dokázali takto fantasticky připravit. Velký díl z úspěchu pak jistě nese také rodina, která Krištofa doprovázela přímo v Brně. My jen máme radost, že do našeho kolektivu přichází tak skvěle připravený sportovec. Takže velká gratulace Krištofovi a ZŠ Vrčeň!!

Pavel Pelcr

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Adaptační kurz pro prvňáčky

Vloženo 04.09.2019

Aby se nově nastupující žáci lépe poznali mezi sebou a také aby poznali třídní učitelky jinde než ve třídě, byl pro ně ve škole uspořádán tzv. adaptační kurz. Děti v areálu školy vyzkoušely několik různých zábavných činností, prokázaly zručnost, odvahu, postřeh a také musely spolupracovat. Počasí přálo, děti se do činností ochotně zapojovaly a věříme, že si celý kurz pěkně užily.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

První den v prvních třídách

Vloženo 02.09.2019

Do prvních tříd nastoupilo ve školním roce 2019-2020 celkem 58 dětí. První den je do školy doprovodili rodiče, prarodiče a sourozenci a všichni byli společně přivítáni vedením školy a také panem starostou. Přejme všem novým školákům, ať se jim ve škole líbí, rodičům, aby měli radost ze školních úspěchů svých dětí a třídním paní učitelkám osobní i pracovní pohodu při náročné každodenní práci.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Školení pedagogů

Vloženo 02.09.2019

V přípravné týdnu před zahájením nového školního roku proběhlo ve škole v rámci ministerské výzvy Šablony II školení pedagogických zaměstnanců na téma využití PC ve výuce a svět sociálních sítí. Kromě teoretické části byl program zaměřen především na praktické dovednosti a podle reakcí účastníků byly hodiny strávené ve školních lavicích velmi přínosné a užitečné.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Rozloučení s deváťáky

Vloženo 28.06.2019

Zaplněná školní aula byla svědkem posledního společného předávání vysvědčení vycházejícím žákům naší školy. Nejdřív obě třídní předaly svým žákům vysvědčení, pak zástupci obou tříd zavzpomínali na společné prožité roky v nepomucké škole a samozřejmě došlo i na předávání dárků. Tu a tam se objevila slzička, tu smích a věříme, že se budoucí středoškoláci, ať budou studovat kdekoliv, přijdou občas do školy podívat a pochlubí se, jak se jim na nových působištích vede. Přejeme jim, ať se všem vyplní všechna přání...

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Kalendář

<<  Květen 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vybraný citát

Georges Elliot:

Usmívej se, a získáš přátele, buď zamračený a získáš vrásky.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2020 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com