Základní škola Nepomuk
Středa 21. října 2020, svátek má Brigita
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Aktuality

 
Informace pro žáky a rodiče v době uzavření škol

Počínaje středou 14. října 2020 jsou všechny školy uzavřeny a přecházejí na distanční výuku.

Prosíme zákonné zástupce i žáky naší školy, aby školní web považovali za hlavní informační zdroj. Další aktuální informace budeme podle vývoje situace zveřejňovat zde.

Školní jídelna

S ohledem na vládní opatření platná od 14. října 2020 školní jídelna nevaří.

Provoz bude obnoven při zahájení prezenční výuky ve školách.

Všichni strávníci mají automaticky obědy odhlášené.

Informace k ošetřovnému v době uzavření škol

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Důležité upozornění

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu telefonicky nebo mailem a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

 


 

Kurz němčiny na 1. stupni

Zahájení kurzu výuky německého jazyka na 1. stupni je ve čtvrtek 1. října 2020 od 12.45 v hudebně na 1. stupni.

 


 

Dočasné řešení situace rodičů v karanténě a dětí ve škole

Ze školského odboru MÚ Nepomuk jsme dostali důležitou informaci, která byla konzultována se školským odborem Krajského úřadu Plzeňského kraje:

Pokud jsou rodiče v karanténě, mělo by i dítě v karanténě zůstat, protože je s rodiči v přímém kontaktu. Není možné se ani spoléhat na to, že se rodiče nechají na počátku karantény otestovat s negativním výsledkem. Během karantény se může tato situace kdykoliv změnit.

Škola, resp. ředitel/ka nese odpovědnost za to, že nebudou nakaženy ostatní děti ani zaměstnanci a musí tudíž udělat vše proto, aby zamezil/a jakékoliv možnosti nákazy. Osoba, která dítě do školy přivede, musí mít nějaký doklad od lékaře či z hygieny o bezinfekčnosti dítěte. Dítě se může během karantény kdykoliv od rodičů nakazit a i jemu běží inkubační doba. Není proto vyloučené, že i když bude dle dokladu neinfekční, v průběhu několika dalších dní tomu tak už být nemusí.

Proto apelujeme na zodpovědnost rodičů, aby si dítě nechali doma, zvláště pokud i oni sami doma jsou.

Je třeba si ale uvědomit, že pokud by došlo k dalšímu šíření nákazy prostřednictvím dítěte rodičů, kteří přes nebezpečí nákazy poslali dítě do školy, odpovědnost leží i na rodičích. Vědomé šíření nákazy je trestné.

 


 

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který doporučujeme vyhledat a přečíst. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd.

Web: www.mzcr.cz

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

 


 

Nabídka zájmových kroužků při ZŠ Nepomuk

Sportovní kroužky hrazené z grantů budou zahájeny už v průběhu září, aby bylo možné dodržet předepsaný počet lekcí. Termíny zahájení dalších nabízených aktivit zájemcům sdělí uvedení vedoucí kroužků.

 


 

Pronájem školní tělocvičny

Škola nemůže zajistit dezinfikování prostor šaten u školní tělocvičny po každé skupině z řad veřejnosti, proto není umožněn vstup těmto skupinám do školní tělocvičny do odvolání.

 


 

Informace pro všechny žáky

S ohledem na současný stav související s COVID-19 žádáme všechny žáky, aby respektovali zvýšené hygienické požadavky, se kterými budou seznámeni na začátku školního roku 2020-2021.

Každý žák bude mít ve své aktovce 2 roušky.

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

Žádáme žáky i zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali veřejné sdělovací prostředky a také školní web, kde budou zveřejňovány aktuální informace s ohledem na vývoj situace COVID-19.

 


 

Zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy

S platností od 25. 5. 2020 a zahájení výuky na 1. stupni platí pro všechny zákonné zástupce zákaz vstupu do školní budovy.

Školní tělocvična

Z důvodů zvýšených nároků na úklid v době výuky a v době odpolední školní družiny a současně platnému zákazu tělesné výchovy na školách (viz manuál MŠMT - Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. ) je školní tělocvična pro veřejnost do odvolání stále uzavřena.

 


 

Dar z Austrálie

Vloženo 30.06.2017

Zcela neobvyklá nabídka přišla na naši školu ze Sušice. Ozvala se paní ze sušického infocentra se vzkazem, že by jeden sušický občan rád něco věnoval nepomucké škole. Dostal jsem telefonní číslo na neznámého pána a od něj jsem se dozvěděl, že dětství prožil v nepomuckém sirotčinci, navštěvoval v Nepomuku školu, pak přes 40 let žil v Austrálii, kde shromáždil zajímavou a bohatou sbírku mořských mušlí. Po návratu do Čech se rozhodl, že své škole sbírku věnuje. Domluvili jsme se na osobním převzetí celé sbírky. V Sušici už čekal sympatický pán jménem Ladislav Zach se svou manželkou, mušle byly připraveny v krabicích a kromě krátkého vypravování jsem vyslechl něco o jeho další vášni a tou je hra na dudy. Na snímku pan Zach se loučí se sbírkou mušlí.

Foto p. Zach

Kliknutím obrázek zvětšíte

Blahopřání

Vloženo 30.06.2017

O účasti našeho družstva v krajském kole sportovní soutěže OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) a výsledku družstva informuje na jiném místě učitel TV p. Pelcr.

Velká gratulace patří Terezce Bláhové, která bude v zářijovém celorepublikovém finále reprezentovat náš kraj v Brně.

Cyklistický výcvik

Vloženo 29.06.2017

Vážení (nejen) sportovní nadšenci,

v tomto roce jsme se rozhodli uspořádat pilotní ročník cyklistického výcviku pro zájemce z 8. ročníků. Úvodní nadšení z řad dětí pomalu vyprchávalo spolu se zjištěním, že tato akce bude obnášet také nějaké požadavky na povinnou výbavu kola, určitou fyzickou zdatnost a především nadšení pro věc (bez ohledu na kamarádské vazby – ona nejede, já také nejedu). Přes toto všechno jela polovina žáků 8. ročníků, s čímž jsme pro začátek celkem spokojeni. Naším cílem byl autokemp Nový rybník, kde jsme přespali do druhého dne. Celá trasa vedla poněkud složitějším terénem, hlavním důvodem však byla především snaha vyhnout se silnici č 20. Naše cesta nás zavedla na Dubeč k pomníku padlých letců z 2. sv. války, dále do sportovního areálu v Prádle, kde jsme připravili pro děti jízdu zručnosti, a pak jsme již vyrazili směr Nový rybník. Po obědě v místní restauraci a krátkém odpočinku jsme opět nasedli na kola a lesní stezkou přes zbytky hradu Potenštejn jsme dorazili do Žinkov na exkluzivní zmrzlinu. Po příjezdu do kempu jsme ještě před večeří naskákali do vody a utužovali týmového ducha při vodních soupeřeních. Špekáčky na ohni chutnaly báječně a celý večer byl zakončen nejen společnými písněmi u ohně, ale také podařeným, velmi vtipným vystoupením. Ráno jsme se posilnili čajem z kotlíku, luxusní snídaní formou švédské lavičky a vyrazili na zpáteční cestu do školy. V poledne jsme se se všemi účastníky rozloučili a poděkovali za bezproblémový průběh celého výcviku a hlavně poblahopřáli těm, kteří v průběhu času opakovaně překonávali sami sebe v různých situacích!

Děkujeme, tělocvikáři ZŠ Nepomuk

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Krajské kolo rybářské olympiády

Vloženo 16.06.2017

Při své první účasti v krajském kole rybářské olympiády ve Střední rybářské škole ve Vodňanech skončil těsně pod pomyslnými stupni na krásném 4. místě náš žák Matěj Vejvančický.

Blahopřejeme

Kliknutím obrázek zvětšíte

4.A poznávala přírodu na koloběžkách

Vloženo 16.06.2017

Ve středu 14. 6. 2017 jsme se vlakem vydali na výlet do horažďovické přírodovědné stanice, kde pro nás byl připravený program na téma „Botanik na koloběžce“. Celým programem nás provázela lektorka Štěpánka, se kterou jsme se projeli parkem Ostrov a přitom jsme poznávali přírodu. Větší zastávka nás čekala u jezu řeky Otavy. Tam jsme se naobědvali, a protože nám přálo počasí, mohli jsme se v řece osvěžit. Společnost nám dělal dokonce i skokan hnědý a užovka obojková, která leckteré z nás svou přítomností nejprve docela vyděsila. Na závěr programu nás čekalo ještě jedno překvapení. Štěpánka nám na stanici ukázala hospodářská zvířata, která jsme mohli krmit, hladit a některá dokonce i chovat.

Po prohlídce jsme poděkovali za prima exkurzi a cestou na nádraží jsme se občerstvili osvěžující zmrzlinou. Pak už nastal čas vydat se k domovu.

Ivana Houlíková
Marie Ptáčková
Zdena Švecová

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Školní výlet 3. tř.

Vloženo 14.06.2017

Co žáci o výletě napsali si můžete přečíst ZDE.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Přiložené soubory ke stažení:

skolni-vylet-tretaci.pdf (44,4 kB)

Výlet 6. tříd do města Tábor

Vloženo 09.06.2017

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 jsme vyrazili na výlet do krásného města Tábor! Nejdříve jsme navštívili Zoo. Zaujali nás lvi, tygři, medvědi, surikaty a další úžasná zvířata. Poté jsme se shromáždili a odjeli do centra města. Za 2 hodiny jsme navštívili mnoho zajímavých míst, mezi ně patřilo např. strašidelné a historické podzemí, věž kostela, muzeum čokolády a marcipánu... Zbylo dost času i na zmrzliny a jiné pochutiny. V Táboře se nám moc líbilo a už se těšíme na další výlety!

Třída 6.A

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Závěr MDD

Vloženo 08.06.2017

Závěrečné vyhodnocení, vyhlášení nejlepších třídních družstev i jednotlivců v jednotlivých disciplínách ze sportovního dne, kterým celá škola oslavila MDD, se uskutečnilo ve školní tělocvičně. Před předáním dilplomů tělocvikáři seznámili všechny přítomné s nejlepšími výsledky v jednotlivých disciplinách a pak byl každé třídě předán diplom.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Krajské kolo OVOV

Vloženo 08.06.2017

Vážení sportovní nadšenci,

dne 31. 5. 2017 nadešel velký den pro všechny, kteří si vybojovali právo účasti na krajském kole OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů). Toto sportovní klání se konalo na atletickém stadionu v Tachově. Na soutěžící tentokrát čekaly odlišné disciplíny v porovnání s okresním kolem – běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem, shyby a leh – sedy na 2 minuty a běh na 1 000 m. Naše družstvo v konkurenci 13 škol obsadilo krásné 8. místo, což považujeme při naší premiérové účasti jako velký úspěch. V individuálních kategoriích obsadil Martin Růžička v kategorii chlapců r. 2003 skvělé 7. místo, Nikola Rašková pak po heroickém výkonu v závěrečném běhu na 1 000 m obsadila ve své kategorii dívek r. 2004 parádní 10. místo.

Obrovskou radost nám pak udělala Terezka Bláhová, která si svojí fyzickou připravenost ze závodního plavání přenesla i do této soutěže a fantastickým výkonem ve všech disciplínách dosáhla vítězství ve své kategorii dívek r. 2005. Tím si vybojovala právo účasti na celorepublikovém finále, které se bude konat v termínu 8. – 10. září 2017 v Brně.

Nepříjemnou kaňkou bylo nevhodné chování některých našich žáků při zpáteční cestě, kdy poničili vybavení autobusu a tím způsobili nejen ostudu sobě, ale především škole. Za své nepřípustné jednání ponesou následky!!

Naši školu reprezentovali:

Školní družstvo:
Betty Richtrová, Simona Martincová, Andrea Tyrpeklová, Tereza Bláhová, Martin Růžička, Tomáš Puška, Patrik Panoš a Míra Tomášek

Jednotlivci
Nikola Rašková, Filip Duraj, Tomáš Pícka a Ondřej Holub

Všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Tělocvikáři ZŠ Nepomuk

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Výlet 2.C

Vloženo 25.05.2017

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 jela naše třída na výlet. Brzy ráno jsme se na nádraží rozloučili s rodiči a nastoupili do vlaku. Město Písek nás přivítalo sluníčkem a několika dětskými hřišti. Jedno z nich jsme hned vyzkoušeli. S písničkou jsme prošli Putimskou bránou, nahlédli do „tiché“ uličky (o té nám zajímavosti vyprávěl náš spolužák Jakub), přes Kamenný most (nejstarší v naší republice) a kolem starého akátu (po povodni byl vyhlášen Stromem hrdinou) jsme došli k obřím pískovým sochám. Pohádkové postavy Rumcajs, Manka i Cipísek se všem líbily, a tak jsme se rozhodli vytvořit z hromady písku něco podobného.

Navštívili jsme také Prácheňské muzeum, kde byly k vidění i živé ryby – štika Terezka a sumec Kubík. Paní průvodkyně nám zahrála dvě písničky na orchestrionu, který má muzeum půjčený z pošumavských Zlešic a mohli jsme ho vidět v televizním seriálu Chalupáři. Potom už jsme přešli do Sladovny, tady jsme netradičním způsobem malovali a vytvářeli různé barevné obrazce. Zajímavých věcí bylo v Písku hodně, ale už jsme museli jít na nádraží.

Žáci 2.C

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (22) 23 24 25 26 27 28 29 30

Kalendář

<<  Říjen 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Vybraný citát

Neznámý autor:

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2020 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com