Základní škola Nepomuk
Neděle 27. září 2020, svátek má Jonáš
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Aktuality

Důležité upozornění

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu telefonicky nebo mailem a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

Kurz němčiny na 1. stupni

Zahájení kurzu výuky německého jazyka na 1. stupni je ve čtvrtek 1. října 2020 od 12.45 v hudebně na 1. stupni.

 


 

Dočasné řešení situace rodičů v karanténě a dětí ve škole

Ze školského odboru MÚ Nepomuk jsme dostali důležitou informaci, která byla konzultována se školským odborem Krajského úřadu Plzeňského kraje:

Pokud jsou rodiče v karanténě, mělo by i dítě v karanténě zůstat, protože je s rodiči v přímém kontaktu. Není možné se ani spoléhat na to, že se rodiče nechají na počátku karantény otestovat s negativním výsledkem. Během karantény se může tato situace kdykoliv změnit.

Škola, resp. ředitel/ka nese odpovědnost za to, že nebudou nakaženy ostatní děti ani zaměstnanci a musí tudíž udělat vše proto, aby zamezil/a jakékoliv možnosti nákazy. Pokud o osoba, která dítě do školy přivede, musí mít nějaký doklad od lékaře či z hygieny o bezinfekčnosti dítěte. Dítě se může během karantény kdykoliv od rodičů nakazit a i jemu běží inkubační doba. Není proto vyloučené, že i když bude dle dokladu neinfekční, v průběhu několika dalších dní tomu tak už být nemusí.

Proto apelujeme na zodpovědnost rodičů, aby si dítě nechali doma, zvláště pokud i oni sami doma jsou.

Je třeba si ale uvědomit, že pokud by došlo k dalšímu šíření nákazy prostřednictvím dítěte rodičů, kteří přes nebezpečí nákazy poslali dítě do školy, odpovědnost leží i na rodičích. Vědomé šíření nákazy je trestné.

 


 

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který doporučujeme vyhledat a přečíst. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd.

Web: www.mzcr.cz

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

 


 

Nabídka zájmových kroužků při ZŠ Nepomuk

Sportovní kroužky hrazené z grantů budou zahájeny už v průběhu září, aby bylo možné dodržet předepsaný počet lekcí. Termíny zahájení dalších nabízených aktivit zájemcům sdělí uvedení vedoucí kroužků.

 


 

Pronájem školní tělocvičny

Škola nemůže zajistit dezinfikování prostor šaten u školní tělocvičny po každé skupině z řad veřejnosti, proto není umožněn vstup těmto skupinám do školní tělocvičny do odvolání.

 


 

Informace pro všechny žáky

S ohledem na současný stav související s COVID-19 žádáme všechny žáky, aby respektovali zvýšené hygienické požadavky, se kterými budou seznámeni na začátku školního roku 2020-2021.

Každý žák bude mít ve své aktovce 2 roušky.

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

Žádáme žáky i zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali veřejné sdělovací prostředky a také školní web, kde budou zveřejňovány aktuální informace s ohledem na vývoj situace COVID-19.

 


 

Zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy

S platností od 25. 5. 2020 a zahájení výuky na 1. stupni platí pro všechny zákonné zástupce zákaz vstupu do školní budovy.

Školní tělocvična

Z důvodů zvýšených nároků na úklid v době výuky a v době odpolední školní družiny a současně platnému zákazu tělesné výchovy na školách (viz manuál MŠMT - Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. ) je školní tělocvična pro veřejnost do odvolání stále uzavřena.

 


 

Vzdělávání dospělých

Vloženo 25.09.2020

Ještě před zahájením školního roku jsme ve škole přivítali 2 lektorky, které se všemi členy a členkami pedagogického sboru na semináři probraly informace a zkušenosti z oblasti, jak pracovat s nadanými žáky. V minulých letech byl kladen velký důraz na začleňování dětí s různými poruchami a úplně stranou zájmu zůstali jedinci, kteří svými znalostmi a přehledem jednoznačně převyšovali ostatní spolužáky. Naštěstí se z řad pedagogické veřejnosti začaly čím dál víc ozývat hlasy, že je velkou chybou nechat nadané jedince bez povšimnutí a patřičné péče. Specializovaná pracoviště vytvořila týmy lektorů a lektorek, které pořádají různé akce, kde se účastníci mohou seznámit s tím, jak nadané žáky podpořit. V rámci čerpání dotací z programu nazvaného Šablony II jsme mohli do školy pozvat p. Mgr. Irenu Hoškovou, která celý život pracuje s lidmi a snaží se rozvíjet jejich potenciál a z plzeňské pobočky Národního pedagogického institutu p. RNDr. Mgr. Zdeňku Chocholouškovou, Ph.D. Obě lektorky předaly všem přítomným celou řadu podnětů a nápadů, jak maximálně nadané žáky podpořit.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Terasa a konstrukce

Vloženo 25.09.2020

Po celou dobu existence školy na severní štítové zdi jsme si zvykli na kovovou konstrukci, která měla působit jako výrazný estetický prvek ukončující jeden z pavilonů. Po zateplení školy však z terasy i ze železné konstrukce do fasády zatékala dešťová voda a nová omítka odpadávala na několika místech. Po dohodě se zřizovatelem byla celá terasa včetně konstrukce odstraněna, fasáda bude brzy opravena a na metrové zbytky traverz bude umístěn cca metrový skleněný přístřešek.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Adaptační kurzy

Vloženo 25.09.2020

V minulých letech jsme hned na začátku školního roku pravidelně pořádali adaptační kurzy pro žáky 1. a 6. ročníků. Šesťáci měli několik let adaptační kurz v nedalekých Žinkovech. Letos jsme oslovili rodiče šesťáků, zda v situaci ovlivněné Covidem 19 umožní svým dcerám nebo synům účast na třídenním kurzu v Žinkovech. Zhruba třetina dotázaných se vyslovila záporně. Pořádat kurz se dvoutřetinovou účastí nemá smysl, proto jsme zvolili variantu kurzu v době výuky nedaleko od školy a částečně i na třídách. Během dvoudenního kurzu si žáci vyzkoušeli svou obratnost na lanech upevněných mezi stromy, prokázali manuální zručnost při potisku triček a tvorbě.

Fotografie naleznete ve fotogalerii

Foto Mgr. H. Bohatá a Mgr. R. Sinkulová

Prvňáčci absolvovali svůj adaptační kurz také v areálu školy a na třídách v době výuky. Také si vyzkoušeli svou obratnost a odvahu na lanech a zahráli si řadu kolektivních her. Cílem obou kurzů je, aby se děti lépe seznámily, stejně tak nové třídní učitelky poznají své žáky jinak než při hodinách ve třídě a rovněž žáci se seznámí se svými třídními v jiném prostředí a při jiných činnostech než při výuce. Přirozenou formou se v každém kolektivu objeví jedinci, kteří jsou aktivní, činorodí, velmi ochotní ostatním pomáhat, dokáží zformovat skupiny ap. Zrovna tak se projeví ti, kteří jsou více pasívní a méně průbojní.

Fotografie naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Skvělý úspěch v OVOV

Vloženo 18.09.2020

Vážení sportovní příznivci,

i v této nelehké době vám přinášíme fantastickou zprávu ze sportovního prostředí. Tereza Bláhová a Kryštof Kotiš si svými výkony vybojovali právo účasti na republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které se konalo ve dnech 2. – 4. 9. 2020 v nádherném sportovním areálu VUT v Brně.

Po oba dny byly vidět v tomto obtížném sportovním odvětví (10 disciplín) neuvěřitelné sportovní výkony (např. 161 kliků za 2 minuty), naši závodníci se však rozhodně neztratili a udělali nám obrovskou radost. Terezka v kategorii dívek r. 2005 a Kryštof v kategorii chlapců r. 2008 obsadili shodně 7. místo (Terezka obsadila dílčí 2. místo za 77 shybů ve 2 minutách, Kryštof pak obsadil dílčí 2. místo ve skoku do dálky za 4,63 m) a tím se nesmazatelně zapsali do historie této soutěže. Bližší info o výsledcích můžete nalézt na http://rf.ovov.cz/, podrobnosti o soutěži OVOV pak na https://www.sazkaolympijskyviceboj.cz.

Terezko a Kryštofe, děkujeme vám za parádní reprezentaci školy! Speciálně Terezce pak děkujeme za všechny 4 roky, kdy se stala průkopníkem této soutěže v naší škole a opakovaně nás reprezentovala na republikových finále. Přejeme Ti mnoho studijních úspěchů na střední škole a nezapomeň se na nás přijít podívat!! Zvláštní poděkování pak patří také rodičům našich sportovců, kteří je doprovázeli na finále a především dohlíželi na jejich pravidelnou přípravu.

Text Pavel Pelcr
Foto Roman Bláha

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Zahájili jsme

Vloženo 01.09.2020

Po více než pěti měsících se celá školní budova rozezvučela hlasy školáků. Do lavic se vrátilo cca 465 žáků a spolu s nimi přišlo poprvé celkem 53 prvňáčků. Nově nastupující žáky přivítal na třídách, kam budou celý školní rok 2020-2021 chodit, ředitel školy spolu s panem starostou a zástupkyní ředitele pro 1. stupeň.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zákonným zástupcům, mamkám a taťkům, kteří respektovali informace ze školního webu a doprovodili své malé školáky s nasazenými rouškami. Pravidelně se minulých letech slavnostního zahájení účastnili prarodiče, sourozenci a další příbuzní, letos jsme kvůli situaci související s COVID-19 museli přijmout opatření, abychom v rámci možností splnili doporučení MŠMT a současně nepřipravili rodiče o účast v prvním dni školní docházky jejich děvčat a a chlapců. Děkujeme za pochopení.

Všem školákům přeji úspěšný školní rok, rodičům radost z úspěchů svých dětí a kolegyním a kolegům hodně optimismu, pohodu a pevné zdraví.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Rozloučení s deváťáky

Vloženo 29.06.2020

Stejně jako v minulých letech odchází část našich žáků na střední školy. Poslední den svého působení na základní škole se tradičně odehrává ve školení aule, kde deváťáci převezmou své poslední vysvědčení. Letos muselo být slavnostní předání vysvědčení trochu pozměněno, třídy se v aule postupně vystřídaly po půl hodinách a samozřejmě že i letos se předávaly dárečky, jak žákům, tak i členům a členkám pedagogického sboru. Přejme všem už bývalým absolventům, ať se jim na nových působištích od září daří a pokud se v budoucnu budou chtít do nepomucké školy podívat, určitě budu mít dveře otevřené.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

1. stupeň na Zelené Hoře

Vloženo 25.06.2020

Třeťáci, čtvrťáci a páťáci se mohli jako jedna z prvních skupin podívat na zámek Zelená Hora, kde je od poloviny června nově zřízena expozice věnovaná natáčení populárního filmu Černí baroni. Školáci se nejdřív podívali na místo, kde se ve filmu objevil tzv. ráj socialistických vepřů. V interiéru kaple a zámku jsou pak v místech, kde se natáčelo velkoformátové fotografie z filmu. Za umožnění vstupu mimo oficiální otevírací dobu a snížené vstupné touto cestou děkujeme p. Martinu Lukešovi.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Putování a poučení pod Zelenou Horou

Vloženo 25.06.2020

Žáci šestých, sedmých a osmých ročníků absolvovali v posledním týdnu školního roku putování spojené s poučením v prostoru pod Zelenou Horou: Prošli se po naučných stezkách, navštívili Klášter a u informačních panelů plnili zadané úkoly. Na stanovišti u Rotova mlýna u nově zřízeného posezení měli šesťáci za úkol představit spolužákům, co všechno se dozvěděli o včelách a včelařství. Co se žáci nedozvěděli z panelů, mohli se zeptat uznávaného a zkušeného včelaře pana Turč, který ochotně a hlavně odborně dětem zodpověděl všechny dotazy.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

Vloženo 28.02.2020

Vážení příznivci zimních sportů,

právě jsme se vrátili z lyžařského výcviku žáků 7. ročníku, který se konal v areálu Samoty v Železné Rudě. Přes složité sněhové podmínky, které tuto zimu panují téměř ve všech střediscích, jsme dokázali splnit celý výcvikový plán. Po sobotním seznámení s ubytováním, sjezdovkou a nejbližším okolí jsme v neděli a v pondělí vyrazili na větší sjezdovku k zahájení výcviku a výuce základních lyžařských dovedností. V úterý jsme se z důvodu nedostatku sněhu přemístili na menší sjezdovku, kde jsme improvizovaně pokračovali ve výcviku, aby se děti alespoň trochu sklouzly. Po nočním vydatném sněžení jsme mohli plně realizovat také naše představy o běžeckém lyžování, kdy jsme se proháněli po místních strojově neupravených, přesto krásných stopách. Celý lyžařský program byl završen pátečním závodem ve slalomu, kde všechny děti ukázaly, že si dokázaly osvojit schopnost dostat se bezpečně po sjezdovce do cíle.

Nezaháleli jsme však ani ve večerních hodinách, kdy byl pro děti připraven každodenní program složený z teoretické části (10 pravidel FIS, první pomoc, výstroj a výzbroj, apod…) a zábavy (celotýdenní soutěž družstev zakončená předáním pizzy vítěznému týmu).

Děkujeme všem dětem za vcelku bezproblémový průběh celého týdne a věříme, že se budeme dále potkávat při dalších sportovních akcích!

Honza Ticháček, Maruška Ptáčková, Pavel Pelcr a Jirka Milota

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Foto a text Pavel Pelcr

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

8. C v Techmania Science Center

Vloženo 28.02.2020

Vážení,
v polovině února jsme se v rámci podpory technického vzdělávání vydali na jednodenní exkurzi do Techmania Science Center v Plzni. V hlavní budově areálu jsme měli možnost sledovat a v mnoha případech také prakticky vyzkoušet vlivy a důsledky mnoha fyzikálních a chemických zákonů a jevů. V jedné části jsme shlédli skvělou show s tekutým dusíkem v hlavní roli. Ve vedlejší budově Planetária jsme pronikli do tajemství vesmíru a vyfotili se v kokpitu modelu Apolla 11. Po vynikajícím obědě v místní restauraci a hodinové prohlídce posledních neprobádaných zákoutí rozsáhlého areálu jsme vyrazili na cestu k domovu. Budeme si jen přát, že se některému z žáků 8. C zavrtal pod kůži technologický brouček a třeba je mezi námi budoucí konstruktér, chemik či třeba astronaut.

Mgr. Pavel Pelcr

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kalendář

<<  Říjen 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Vybraný citát

Buddha:

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2020 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com