Základní škola Nepomuk
Pondělí 24. února 2020, svátek má Matěj
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Aktuality

Sklenice na nakládání a zavařování

Školní jídelna ZŠ nabízí zdarma sklenice o obsahu 4 litry. Zájemci, kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Hatajovou,

tel. 371 591 439, sjzsnepomuk@seznam.cz


Oznámení

Vážení rodiče,

z důvodu účasti na na lyžařském výcviku žáků 7. ročníku ruším následující kroužky:

17. 2. 2020 - Míčové hry 14:45 - 15:45
18. 2. 2020 - Klub deskových her a logického myšlení 14:45 - 16:15
19. 2. 2020 - Atletika/gymnastika 14:15 - 15:00
20. 2. 2020 - OVOV 14:45 - 15:45

Děkuji za pochopení.

Pavel Pelcr


Cesta do pravěku

Vloženo 18.02.2020

Žáci 4.C se v pátek 14. února vypravili na dobrodružnou Cestu do pravěku. Nejprve putovali vlakem do Plzně, stroj na cestování v čase pak nalezli v Západočeském muzeu. Nadšenou a fundovanou průvodkyní jim zde byla muzejní pedagožka Mgr. Denisa Brejchová. Společně vytvořili nejprve časovou osu, díky níž si lépe uměli představit, jak daleko do minulosti budou cestovat. Potom přemýšleli, kam na osu zařadit třeba používání lžíce, první domy nebo odkdy se pije pivo. Velkým zážitkem bylo smět vzít do ruky předměty skrývající se v tajemném starém kufru - repliky pravěkých nástrojů, zbraní či šperků. Zajímavá zkušenost na děti čekala i u pravěkých kamenných mlýnků na obilí, kde se ukázalo, že princip použití těchto nástrojů v sobě mají po tisíciletí uloženy ženy a dívky, jimž byla tato práce vlastní, zatímco muži a chlapci reagují způsobem pravěkých lovců. V závěrečné části toulek po daleké historii děti pracovaly s badatelským listem a sbírkami pravěkých předmětů nalezených na území našeho kraje. Byly to dvě hodiny naplněné úžasem a nikomu se ještě nechtělo vrátit se zpět do přítomnosti. Stroj času však byl neúprosný. Děkujeme paní Brejchové i dalším pracovníkům muzea za výborný výukový program.

Mgr. J. Vopalecká a R. Fojtová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Jarmárek

Vloženo 18.02.2020

Jarmárek už je sice minulostí, ale členové školního parlamentu projednali, jak se získanými prostředky naloží. Tradičně na charitativní účely posílají dvě třetiny z celkové částky a zbytek zůstává ve škole. V prosinci se celkově utržila rekordní suma ve výši 77 967,- Kč. Z jednání školního parlamentu jsme dostali informaci o rozdělení dvou třetin a peníze poputují na účty těchto projektů:

Rozdělení peněz z jarmárku:

25 989,- zůstává ve škole na účtu
51 978,- jsme rozdělili na charitu

Adopce na dálku 7 000,-
Dobrý anděl 7 496,-
Nadace pro transplantaci kostní dřeně 7 496,-
Pejsci Borovno 7 496,-
Nadace Stonožka 7 496,-
UNICEF 7 496,-
Mise Nový domov 7 496,-

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Lyžařský kurz

Vloženo 17.02.2020

Od účastníků lyžařského kurzu, který každoročně absolvují naši sedmáci, jsme dostali fotografii, která příliš zimě neodpovídá. Uvidíme, zda se v době pobytu v Železné Rudě Na Samotách sněhové a teplotní podmínky vrátí k únorovému normálu a sedmáci se na sněhu svezou.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Soutěž v recitaci

Vloženo 17.02.2020

Ve středu 12. 2. 2020 se žáci prvního stupně naší školy sešli v aule. 42 druháků, třeťáků, čtvrťáků a páťáků si vyzkoušelo, jaké to je veřejně promluvit před plným hledištěm. V rámci školního kola recitační soutěže jsme vyslechli velmi zajímavé texty. Měli jsme možnost sledovat, jak si jednotliví soutěžící poradili s trémou, s výslovností, s uměleckým projevem. Porota složená z pedagogických pracovnic prvního stupně naší školy neměla vůbec lehký úkol! Ze všech velmi zdařilých výkonů vybrat pouze čtyři nejlepší pro postup do okresního kola, které se odehraje 11. 3. 2020 v DDM Blovice. Po velmi rušné diskuzi rozhodla porota takto:

1. kategorie – 2. a 3. ročník:

1. místo s postupem do OK Martin Kuba (3. B) a Petr Nový (2. B)
2. místo Karolína Kyselová (3. A)
3. místo Adam Beroušek (2. B) a Eliška Zralá (3. A)

2. kategorie – 4. a 5. ročník:

1. místo s postupem do OK Vilém Brázda (4. C) a Amálie Šlajerová (5. A)
1. místo Karolína Chudáčková (5. B) a Martina Němečková (4. C)
2. místo Karolína Čekanová (4. C), Samuel Jílek (4. C) a Adéla Beroušková (5. A)
3. místo Eliška Šišková (5. A), Petra Boušová (5. B), Kryštof Kuba (5. A), Viktorie Klášterková (4. C), Helena Vejvančická (5. C) a Anežka Balíková (4. A)

Děkuji všem soutěžícím za to, že našli odvahu „nést kůži na trh“ a všem vyučujícím ČJ za pomoc při přípravě. Těším se příští rok na další příjemné setkání!

Mgr. Alice Kotylová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

První vysvědčení

Vloženo 30.01.2020

Naši nejmladší školáci už mají za sebou první pololetí své školní docházky a z rukou svých třídních učitelek převzali své první vysvědčení. Převzetí pololetního je pro starší žáky je už trochu rutinou, ale nejmenší školáci prožívali své první vysvědčení opravdu velmi vážně. Spolu s tiskopisem všichni dostali také diplom, kterým byla oceněna jejich snaha.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Návštěva Muzea s. Jana Nepomuckého

Vloženo 21.01.2020

Naši třeťáci se spolu s vyučujícími vypravili do muzea sv. Jana Nepomuckého. Přinášíme informace, co naši školáci v muzeu zažili.

... s paní učitelkou jsme šli se třídou do kostela sv. Jana Nepomuckého. Potěšilo mě to, že jsme dostali teplý čaj, k čaji nám pustili pohádku o sv. Janu a potom jsme šli do místnosti, ve které byly různé sochy sv. Jana Nepomuckého. Dostali jsme také od pana faráře a průvodkyně testíky. Ještě jsme dostali čokoládu ve tvaru zlatých mincí. Moc se mi tam líbilo ... náš spolužák Martin nám odemkl kostel sv. Jakuba. V kostele jsme si hráli na tři krále. Nesli jsme zlato, kadidlo a myrhu ... spolu s kamarádkami jsme skládali pověst. Moje kamarádka ji pak přečetla ... jako tři králové jsme šli do Betléma, našli jsme klíč, kterým jsme otevřeli truhlu se zlatem ... zaujaly nás ostatky sv. Jana ... promítli nám legendu o svatém Janu...

Z úryvků je zřejmé, že se návštěva muzea SJN dětem líbila, za příjemné přijetí, prohlídku kostela sv. Jakuba, občerstvení a připravený program děkujeme administrátorovi farnosti P. Jiřímu Špiříkovi a průvodkyni p. Štěpánce Kodýdkové.

Žáci z další třídy nám poskytli své dojmy z návštěvy muzea sv. Jana Nepomuckého:

…před kostelem nás přivítal pan farář, dostali jsme čaj a roládu, moc se mně tam líbilo…kostelem sv. Jakuba nás provedl pan farář Jiří Špiřík. Pak jsme se podívali na pověst o svatém Janovi. Potom jsme šli do muzea, kde jsme se dozvěděli zajímavé věci o sv. Janu Nepomuckém…v muzeu sv. Jana Nepomuckého nám ukázali lebku sv. Jana Nepomuckého ( repliku) a kousek hmoty, o které se říká, že je to Janův jazyk, ale ve skutečnosti to je zbytek mozku…pan farář J. Špiřík nám vyprávěl o postavě sv. Jana Nepomuckého a také o třech králích, o Kašparovi, Baltazarovi a Melicharovi. Vyprávění i prohlídka se mně moc líbily…

Úspěch v dějepisné olympiádě

Vloženo 21.01.2020

Parádní výsledky zaznamenali naši žáci v okresním kole dějepisné olympiády a naše škola byla právem vyhodnocena jako nejúspěšnější z celého okresu Plzeň-jih. Z 30 účastníků skončili naši žáci takto:

1. místo Daniel Trojánek
3. místo Vojtěch Horník
7. místo Šimon Vokáč.

Upřímně blahopřejeme k úspěchu a vítězi k postupu do krajského kola. Zda do kraje postoupí z 3. místa i Vojtěch, to zatím nevíme, musíme počkat na informace od pořadatelů. Rovněž děkujeme p. uč. V. Šlajerové za přípravu žáků na znalostní soutěž.

Vánoční sportovní turnaje

Vloženo 13.01.2020

Vánoce už jsou sice minulostí, ale fotografiemi si můžeme připomenout sportovní vánoční turnaje, do kterých se zapojili dívky a chlapci z 2 stupně. Sice všechna třídní družstva dostala za sportovní diplomy, ale šlo hlavně o pobavení a příjemně strávený poslední kalendářní den roku 2019.

Díky tělocvikářům za přípravu a organizaci celého dne.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Žáci osmých tříd letěli do vesmíru

Vloženo 18.12.2019

V době předvánoční žáci 8. B a 8. C navštívili Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. Na výstavě 50 let od Apolla: Člověk na Měsíci se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací ohledně vesmírného programu 60. let 20. století, zakončeného úspěšnou cestou na Měsíc. V rámci druhé výstavy nazvané V létě na zemi, v zimě na zámku vystavoval Podradyňský modelářský klub své letecké RC makety a polomakety. Děti se mohly seznámit s historií letectví a obtížnosti vzniku těchto modelářských skvostů. Na závěr jsme si pak všichni zkusili vzlet a přistání pomocí leteckého simulátoru.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Poděkování z Pražského hradu

Vloženo 18.12.2019

P. učitelka Mgr. T . Bečváříková zareagovala na výzvu zaslanou do škol, aby vyučující připravili s žáky betlém a fotografii zaslali do z Kanceláře prezidenta republiky, odkud byla výzva rozeslána. Šesťáci spolu se svou třídní betlém připravili a fotografii do Prahy zaslali. Do školy jsme dostali dopis, který rádi zveřejňujeme. Současně s děkovným dopisem jsme dostali pěknou publikaci, která slovem i fotografiemi představuje stoletou existenci úřadu s názvem Kancelář prezidenta republiky. Kniha bude zařazena do školní knihovny.

Šesťákům a p. uč. Bečváříkové za přípravu betlému a za účast v netradiční soutěži děkujeme.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Kalendář

<<  Březen 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Vybraný citát

Anouilh:

Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2020 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com