Základní škola Nepomuk
Čtvrtek 28. května 2020, svátek má Vilém
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Aktuality

Máte představu, co o prázdninách? Co zkusit práci novináře?

 

Zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy

S platností od 25. 5. 2020 a zahájení výuky na 1. stupni platí pro všechny zákonné zástupce zákaz vstupu do školní budovy.

Školní tělocvična

Z důvodů zvýšených nároků na úklid v době výuky a v době odpolední školní družiny a současně platnému zákazu tělesné výchovy na školách (viz manuál MŠMT - Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. ) je školní tělocvična pro veřejnost do odvolání stále uzavřena.

Organizační informace pro rodiče žáků I. stupně

Informace ke stažení - ZDE

Pracovní doba sekretariátu

V souvislosti s návratem žáků 1. stupně do škol od pondělka 25. května 2020 je pro zákonné zástupce žáků pracovní doba v sekretariátu školy denně od 7.30 do 14.30.

Informace pro žáky 9. ročníku

V souladu s pokyny MŠMT - příprava k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd.

Příprava k přijímacím zkouškám na ZŠ Nepomuk se uskuteční podle následujícího harmonogramu:

  Příchod do
školy od
Matematika Český jazyk
Pondělí 9.A 7.40 7.50 - 9.30
(p. uč. J. Jandovská)
9.50 - 11.30
(p. uč. V. Šlajerová)
Úterý 9.B 7.40 7.50 - 9.30
(p. uč. H. Růžičková)
9.50 - 11.30
(p. uč. D. Králová)
Středa 9.C 7.40 7.50 - 9.30
(p. uč. P. Jiránková)
9.50 - 11.30
(p. uč. P. Halama)

Vyučující 1. hodiny převezme žáky u hlavního vchodu a odvede na učebnu.
Každý žák předá u vchodu řádně vyplněné čestné prohlášení.

Žáci jsou povinni dodržovat všechna platná hygienická nařízení, (viz . info MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

K dispozici bude mít každý 2 roušky a sáček.
Školní jídelna nebude v provozu.

Část textu zveřejněného na webu MŠMT
Aktualizováno 20. 04. 2020

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

.... Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Návrh na uvolnění škol

Další aktualizace budeme zvěřejňovat tak, jak je MŠMT, krizový plán a Vláda ČR zveřejní.

Upozornění žákům školy
Aktualizováno 25. 03. 2020

Protože se zahájení výuky bude odvíjet od situace šíření koronaviru, prosím žáky, aby na výzvu vyučujících zasílali vypracované úkoly na jimi uvedené mailové adresy. Původní informace o odevzdávání prací po návratu do školy tedy neplatí, prosím, řiďte se tím, co Vám jednotliví vyučující sdělí. Zaslané práce budou vyučujícími hodnoceny, nikoliv klasifikovány.


V době mimořádného volna je zřízena nová rubrika s názvem Stránky našich tříd. Na nově zřízenou stránku Váš/Vaše třídní zveřejní úkoly a činnosti, které doma zpracujete.

První úkoly jsou k dispozici od pátku 13. března 2020.

Další informace o mimořádném volnu a případně další nové úkoly budou na webu zveřejněny v pátek 20. března 2020.

Žáci, kterým byla při pololetní pedagogické radě prodloužena klasifikace, budou přezkoušeni po zahájení výuky

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se některá nakladatelství rozhodla poskytnout všem žákům, učitelům i školám elektronické učebnice ZDARMA (akce platí až do ukončení preventivních opatření). Tyto materiály jsou ideální pro domácí procvičování rodičů s žáky. Můžete tedy využít například:

Nakladatelství Nová škola

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

 

Středa 18. 3. 2020

Základní škola Nepomuk je v souladu s nařízením vlády uzavřena.

S platností od pondělí 23. března 2020 do odvolání je v Základní škole Nepomuk omezená pracovní doba:

Pondělí a středa od 8.00 do 11.00 h

O tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) lze také zažádat prostřednictvím emailu na adrese: zsnepomuk@volny.cz

Prosíme o pochopení, aby při potvrzení žádosti o ošetřovné byla upřednostněna elektronická korespondence.

Do emailu je NUTNÉ uvést, že zákonný zástupce SOUHLASÍ se zasláním vyplněného tiskopisu, který obsahuje citlivé údaje (jméno a příjmení a rodné číslo dítěte), jinak nebude tiskopis odeslán.

Další informace na webech MPSV, MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Informace pro rodiče

Na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsou průběžně doplňovány a aktualizovány důležité informace: https://www.mpsv.cz

 

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

Vloženo 28.02.2020

Vážení příznivci zimních sportů,

právě jsme se vrátili z lyžařského výcviku žáků 7. ročníku, který se konal v areálu Samoty v Železné Rudě. Přes složité sněhové podmínky, které tuto zimu panují téměř ve všech střediscích, jsme dokázali splnit celý výcvikový plán. Po sobotním seznámení s ubytováním, sjezdovkou a nejbližším okolí jsme v neděli a v pondělí vyrazili na větší sjezdovku k zahájení výcviku a výuce základních lyžařských dovedností. V úterý jsme se z důvodu nedostatku sněhu přemístili na menší sjezdovku, kde jsme improvizovaně pokračovali ve výcviku, aby se děti alespoň trochu sklouzly. Po nočním vydatném sněžení jsme mohli plně realizovat také naše představy o běžeckém lyžování, kdy jsme se proháněli po místních strojově neupravených, přesto krásných stopách. Celý lyžařský program byl završen pátečním závodem ve slalomu, kde všechny děti ukázaly, že si dokázaly osvojit schopnost dostat se bezpečně po sjezdovce do cíle.

Nezaháleli jsme však ani ve večerních hodinách, kdy byl pro děti připraven každodenní program složený z teoretické části (10 pravidel FIS, první pomoc, výstroj a výzbroj, apod…) a zábavy (celotýdenní soutěž družstev zakončená předáním pizzy vítěznému týmu).

Děkujeme všem dětem za vcelku bezproblémový průběh celého týdne a věříme, že se budeme dále potkávat při dalších sportovních akcích!

Honza Ticháček, Maruška Ptáčková, Pavel Pelcr a Jirka Milota

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Foto a text Pavel Pelcr

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

8. C v Techmania Science Center

Vloženo 28.02.2020

Vážení,
v polovině února jsme se v rámci podpory technického vzdělávání vydali na jednodenní exkurzi do Techmania Science Center v Plzni. V hlavní budově areálu jsme měli možnost sledovat a v mnoha případech také prakticky vyzkoušet vlivy a důsledky mnoha fyzikálních a chemických zákonů a jevů. V jedné části jsme shlédli skvělou show s tekutým dusíkem v hlavní roli. Ve vedlejší budově Planetária jsme pronikli do tajemství vesmíru a vyfotili se v kokpitu modelu Apolla 11. Po vynikajícím obědě v místní restauraci a hodinové prohlídce posledních neprobádaných zákoutí rozsáhlého areálu jsme vyrazili na cestu k domovu. Budeme si jen přát, že se některému z žáků 8. C zavrtal pod kůži technologický brouček a třeba je mezi námi budoucí konstruktér, chemik či třeba astronaut.

Mgr. Pavel Pelcr

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Hudba školám

Vloženo 27.02.2020

Z Olomouce a Prahy k nám do školy poprvé přijela trojice profesionálních hudebníků a postupně představili 4 různě zaměřené pořady. Pro žáky 1. - 4. ročníku pohovořili o filmové a muzikálové hudbě. Chvíle vyprávění samozřejmě střídala hudba, kterou někdy méně a jindy více žáci poznávali. Páťákům a šesťákům vyprávěli o folkové hudbě, to aulou zněly známé melodie od Vlasty Redla, Boba Dylana, bratrů Nedvědových, Wabi Daňka, Jarka Nohavici, Karla Plíhala a dalších. Závěr této části okořenila skladba od legendárních Beatles. Sedmáci a osmáci si poslechli vyprávění o Jaroslavu Ježkovi a zaposlouchali se do jeho oblíbených písní. Osmáci a deváťáci se blíže seznámili s legendou české divadelní scény se Semaforem. Kdo všechno na prknech divadla tohoto šedesátiletého divadla začínal, bylo pro mnohé překvapením. Členové tříčlenného souboru mají za sebou bohatou koncertní, divadelní i hereckou praxí a jejich činnost doplňuje také práce pedagogická. Po školách už jezdí více než 17 let a všude se setkávají s velmi příznivými ohlasy. Je třeba doplnit, že právem. Všichni skvěle ovládají své nástroje a tak bicí, klavír, basová nebo akustická kytara naplno předvádějí své možnosti. Vhodně sestavený repertoár umožnil všem skupinám se do programu zapojit a společně si s profesionály naši žáci zazpívali.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Karneval ve školní družině

Vloženo 25.02.2020

Po 2 odpoledne se konal ve školní tělocvičně školní karneval. Po palubovce se proháněly všelijaké pestré masky, děti dováděly a s pomocí svých vychovatelek a žákyň vyšších ročníků plnily různé zábavné úkoly. Co všechno jsme mohli vidět, je dobře patrné z fotografií.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Cesta do pravěku

Vloženo 18.02.2020

Žáci 4.C se v pátek 14. února vypravili na dobrodružnou Cestu do pravěku. Nejprve putovali vlakem do Plzně, stroj na cestování v čase pak nalezli v Západočeském muzeu. Nadšenou a fundovanou průvodkyní jim zde byla muzejní pedagožka Mgr. Denisa Brejchová. Společně vytvořili nejprve časovou osu, díky níž si lépe uměli představit, jak daleko do minulosti budou cestovat. Potom přemýšleli, kam na osu zařadit třeba používání lžíce, první domy nebo odkdy se pije pivo. Velkým zážitkem bylo smět vzít do ruky předměty skrývající se v tajemném starém kufru - repliky pravěkých nástrojů, zbraní či šperků. Zajímavá zkušenost na děti čekala i u pravěkých kamenných mlýnků na obilí, kde se ukázalo, že princip použití těchto nástrojů v sobě mají po tisíciletí uloženy ženy a dívky, jimž byla tato práce vlastní, zatímco muži a chlapci reagují způsobem pravěkých lovců. V závěrečné části toulek po daleké historii děti pracovaly s badatelským listem a sbírkami pravěkých předmětů nalezených na území našeho kraje. Byly to dvě hodiny naplněné úžasem a nikomu se ještě nechtělo vrátit se zpět do přítomnosti. Stroj času však byl neúprosný. Děkujeme paní Brejchové i dalším pracovníkům muzea za výborný výukový program.

Mgr. J. Vopalecká a R. Fojtová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Jarmárek

Vloženo 18.02.2020

Jarmárek už je sice minulostí, ale členové školního parlamentu projednali, jak se získanými prostředky naloží. Tradičně na charitativní účely posílají dvě třetiny z celkové částky a zbytek zůstává ve škole. V prosinci se celkově utržila rekordní suma ve výši 77 967,- Kč. Z jednání školního parlamentu jsme dostali informaci o rozdělení dvou třetin a peníze poputují na účty těchto projektů:

Rozdělení peněz z jarmárku:

25 989,- zůstává ve škole na účtu
51 978,- jsme rozdělili na charitu

Adopce na dálku 7 000,-
Dobrý anděl 7 496,-
Nadace pro transplantaci kostní dřeně 7 496,-
Pejsci Borovno 7 496,-
Nadace Stonožka 7 496,-
UNICEF 7 496,-
Mise Nový domov 7 496,-

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Lyžařský kurz

Vloženo 17.02.2020

Od účastníků lyžařského kurzu, který každoročně absolvují naši sedmáci, jsme dostali fotografii, která příliš zimě neodpovídá. Uvidíme, zda se v době pobytu v Železné Rudě Na Samotách sněhové a teplotní podmínky vrátí k únorovému normálu a sedmáci se na sněhu svezou.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Soutěž v recitaci

Vloženo 17.02.2020

Ve středu 12. 2. 2020 se žáci prvního stupně naší školy sešli v aule. 42 druháků, třeťáků, čtvrťáků a páťáků si vyzkoušelo, jaké to je veřejně promluvit před plným hledištěm. V rámci školního kola recitační soutěže jsme vyslechli velmi zajímavé texty. Měli jsme možnost sledovat, jak si jednotliví soutěžící poradili s trémou, s výslovností, s uměleckým projevem. Porota složená z pedagogických pracovnic prvního stupně naší školy neměla vůbec lehký úkol! Ze všech velmi zdařilých výkonů vybrat pouze čtyři nejlepší pro postup do okresního kola, které se odehraje 11. 3. 2020 v DDM Blovice. Po velmi rušné diskuzi rozhodla porota takto:

1. kategorie – 2. a 3. ročník:

1. místo s postupem do OK Martin Kuba (3. B) a Petr Nový (2. B)
2. místo Karolína Kyselová (3. A)
3. místo Adam Beroušek (2. B) a Eliška Zralá (3. A)

2. kategorie – 4. a 5. ročník:

1. místo s postupem do OK Vilém Brázda (4. C) a Amálie Šlajerová (5. A)
1. místo Karolína Chudáčková (5. B) a Martina Němečková (4. C)
2. místo Karolína Čekanová (4. C), Samuel Jílek (4. C) a Adéla Beroušková (5. A)
3. místo Eliška Šišková (5. A), Petra Boušová (5. B), Kryštof Kuba (5. A), Viktorie Klášterková (4. C), Helena Vejvančická (5. C) a Anežka Balíková (4. A)

Děkuji všem soutěžícím za to, že našli odvahu „nést kůži na trh“ a všem vyučujícím ČJ za pomoc při přípravě. Těším se příští rok na další příjemné setkání!

Mgr. Alice Kotylová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

První vysvědčení

Vloženo 30.01.2020

Naši nejmladší školáci už mají za sebou první pololetí své školní docházky a z rukou svých třídních učitelek převzali své první vysvědčení. Převzetí pololetního je pro starší žáky je už trochu rutinou, ale nejmenší školáci prožívali své první vysvědčení opravdu velmi vážně. Spolu s tiskopisem všichni dostali také diplom, kterým byla oceněna jejich snaha.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Návštěva Muzea s. Jana Nepomuckého

Vloženo 21.01.2020

Naši třeťáci se spolu s vyučujícími vypravili do muzea sv. Jana Nepomuckého. Přinášíme informace, co naši školáci v muzeu zažili.

... s paní učitelkou jsme šli se třídou do kostela sv. Jana Nepomuckého. Potěšilo mě to, že jsme dostali teplý čaj, k čaji nám pustili pohádku o sv. Janu a potom jsme šli do místnosti, ve které byly různé sochy sv. Jana Nepomuckého. Dostali jsme také od pana faráře a průvodkyně testíky. Ještě jsme dostali čokoládu ve tvaru zlatých mincí. Moc se mi tam líbilo ... náš spolužák Martin nám odemkl kostel sv. Jakuba. V kostele jsme si hráli na tři krále. Nesli jsme zlato, kadidlo a myrhu ... spolu s kamarádkami jsme skládali pověst. Moje kamarádka ji pak přečetla ... jako tři králové jsme šli do Betléma, našli jsme klíč, kterým jsme otevřeli truhlu se zlatem ... zaujaly nás ostatky sv. Jana ... promítli nám legendu o svatém Janu...

Z úryvků je zřejmé, že se návštěva muzea SJN dětem líbila, za příjemné přijetí, prohlídku kostela sv. Jakuba, občerstvení a připravený program děkujeme administrátorovi farnosti P. Jiřímu Špiříkovi a průvodkyni p. Štěpánce Kodýdkové.

Žáci z další třídy nám poskytli své dojmy z návštěvy muzea sv. Jana Nepomuckého:

…před kostelem nás přivítal pan farář, dostali jsme čaj a roládu, moc se mně tam líbilo…kostelem sv. Jakuba nás provedl pan farář Jiří Špiřík. Pak jsme se podívali na pověst o svatém Janovi. Potom jsme šli do muzea, kde jsme se dozvěděli zajímavé věci o sv. Janu Nepomuckém…v muzeu sv. Jana Nepomuckého nám ukázali lebku sv. Jana Nepomuckého ( repliku) a kousek hmoty, o které se říká, že je to Janův jazyk, ale ve skutečnosti to je zbytek mozku…pan farář J. Špiřík nám vyprávěl o postavě sv. Jana Nepomuckého a také o třech králích, o Kašparovi, Baltazarovi a Melicharovi. Vyprávění i prohlídka se mně moc líbily…

Stránka:
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Kalendář

<<  Listopad 2019  >>

PoÚtStČtSoNe
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Vybraný citát

Georges Elliot:

Usmívej se, a získáš přátele, buď zamračený a získáš vrásky.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2020 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com