Základní škola Nepomuk
Neděle 26. září 2021, svátek má Andrea
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Ze života naší školy

Konec 1. pololetí

Vloženo 01.02.2021

I když bylo první pololetí současně probíhajícího školního roku opět poznamenáno omezením prezenční výuky a většina žáků základních škol je vzdělávána distančně, přesto po pololetní poradě byly žákům školy předány výpisy vysvědčení. Prvního oficiálního hodnocení se dočkali i naši prvňáčci, ti stejně jako současní druháci dostali výpisy na třídách od svých třídních. Pro prvňáčky to byla opravdu událost a všechny tři třídy našich nejmladších školáků ukazují výpisy na společných fotografiích.

Pro žáky 3. - 9. ročníků jsme připravili časový harmonogram tak, aby byla u jednoho ze 3 různých vchodů do školní budovy pouze jedna třída. Ročníky se střídaly v areálu školy po 30 minutách a během dopoledne od svých třídních převzali žáci pololetní výpisy. Pro deváťáky byla setkání s třídními ještě příležitostí získat informace k podání přihlášek na střední školy. Pro ně platí povinnost odevzdat přihlášku na SŠ do 1. března.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Netradiční Mikuláš

Vloženo 04.12.2020

Každoročně se především páťáci těší na svátek svatého Mikuláše, protože tento ročník pravidelně v termínu svátku se stará o školní mikulášskou nadílku. Dlouho jsem letos nevěděli, jestli vůbec v prosinci žáci 1. stupně ve škole budou. Když už se první stupeň začal učit ve škole, samozřejmě se děvčata i kluci ze 2 pátých ptali, jestli budou mít šanci obejít ostatní třídy 1. stupně jako čerti, andělé a Mikuláš. Nemohli jsme jim tradici odepřít a v pátek 4. 12. se vydaly 2 skupiny nebešťanů a pekelníků po třídách 1. stupně. Podmínkou bylo, že všichni budou mít samozřejmě roušky, nesměli chodit strašit mezi lavicemi, vše se odehrávalo v patřičné vzdálenosti od prvních lavic. Pro žáky mladších tříd zase platil zákaz zpěvu. Pokud ovšem Mikulášové požadovali o žáčků, kteří tu a tam něco nepatřičného provedou, nesplní úkoly, zazlobí nebo zapomenou, tak je požádal, aby něco z toho, co se za těch pár týdnů naučili, tak třídami zněly různé veršíky a říkanky. Naprosto originální byla třída 3.A, která si společně před páťáky zopakovala vyjmenovaná slova po b.

Protože k Mikuláši, andělům i čertům patří nějaká ta odměna, nakonec ve všech třídách byly rozdány malé igelitky se sladkými drobnými odměnami pro všechny školáky.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Milé překvapení pro 2.A

Vloženo 30.11.2020

Žáci současné 2.A se v květnu minulého školního roku zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Česká lékařská komora s hlavním partnerem projektu nakladatelstvím GRADA PUBLISHING pro děti a mládež na téma „Naděje v medicíně“. Zaslané obrázky byly vydraženy v aukci a výtěžek věnován oddělení dětské onkologie v Motole ke zlepšení podmínek malých pacientů. Pro účastníky z naší školy byl velmi příjemným překvapením balíček, který byl do školy doručen. Každý balíček zaslaný z nakladatelství GRADA obsahoval pro každého účastníka soutěže hezký dárek. Poděkování za účast si zaslouží samozřejmě všichni účastníci a také jejich třídní učitelka p. Mgr. H. Skalová.

Na snímku účastníci výtvarné soutěže s dárkem od vydavatelství Grada.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Deváťáci v dílnách, Řemeslo má zlaté dno

Vloženo 09.10.2020

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji navštívili zájemci z 9. tříd Střední školu v Oselcích, kde pod dohledem vedoucích odborného výcviku měli možnost vidět a vyzkoušet si své dovednosti truhlářské, kovářské a automechanické. Nahlédli zde také do galerie výrobků v rámci závěrečných prací a dozvěděli se podrobnosti o studiu v této vzdělávací instituci. Škola se může pochlubit mnoha moderními stroji, které se v rámci různých grantů neustále obnovují, v kovářské dílně však na nás čekala poctivá výheň a masivní kladivo.

Žáci si odnesli domů krásné vlastnoručně zhotovené výrobky v podobě adventního svícnu z třešňového dřeva a vykovaného přívěsku na klíče. Jako škola budeme i v dalších letech spolupracovat se SŠ Oselce v rámci polytechnického kroužku.

Pavel Pelcr

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Čtvrťáci v ZOO

Vloženo 09.10.2020

V době, kdy bylo ještě možné uskutečnit exkurze mimo školu, tak se čtvrtý ročník vypravil do plzeňské ZOO. Co nejvíc zaujalo, co se líbilo, to nám sdělili sami účastníci:

Jeli jsme se školou na výlet do Plzně. Šli jsme na výukový program Primáti. Nejdříve jsme šli k šimpanzům, moc se mi líbili. Viděli jsme mnoho jiných zvířat.David

Byli jsme na výletě v ZOO Plzeň a šli do pavilónu motýlů. Moc se mi tam líbilo. Viděli jsme i tučňáky, dokonce i obří želvy, lemury a byli tam i medvědi. Jeden spal a druhů chodil po trávě. A viděli jsme malé šimpanzátko Cailu. Na začátku jsme viděli bílé klokany a měli jsme skvělou paní průvodkyni.
Stela

V září 2020 jsme jeli autobusem do ZOO Plzeň. Když jsme tam přijeli, tak jsme měli velikou radost. V 9:30h jsme si dali přestávku a potom nás prováděla průvodkyně a povídali jsme si o šimpanzích. Měli dokonce i malé šimpanzátko, které se narodilo 1. 1. 2020. Viděli jsme mnoho druhů zvířat.
Natálie

Moc se mi v ZOO líbila malá Caila. Caila je malé šimpanzátko, nemohli jsme se od něj hnout.
Alžběta

V pavilónu opic se mi moc líbilo, dokonce jsem viděla malé mládě šimpanzů, opičku Cailu. A taky jsem viděla lemury.
Andrea

V ZOO Plzeň je spousta krásných zvířat. Jeli jsme do ZOO 9.září 2020. Jeli jsme tam se třídou. V autobuse jsem se hrozně pobavila, protože tam byla spousta kamarádek.
Nela

Jeli jsme do ZOO Plzeň. Měli jsme prohlídku šimpanzů. Byli moc super. A průvodkyně taky.
Nikola

Byli jsme se školou v ZOO Plzeň na primátech. Viděli jsme lva a klokany, ale nejlepší bylo šimpanzátko Caila.
Michal

Mgr. Jana Skalová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Vzdělávání dospělých

Vloženo 25.09.2020

Ještě před zahájením školního roku jsme ve škole přivítali 2 lektorky, které se všemi členy a členkami pedagogického sboru na semináři probraly informace a zkušenosti z oblasti, jak pracovat s nadanými žáky. V minulých letech byl kladen velký důraz na začleňování dětí s různými poruchami a úplně stranou zájmu zůstali jedinci, kteří svými znalostmi a přehledem jednoznačně převyšovali ostatní spolužáky. Naštěstí se z řad pedagogické veřejnosti začaly čím dál víc ozývat hlasy, že je velkou chybou nechat nadané jedince bez povšimnutí a patřičné péče. Specializovaná pracoviště vytvořila týmy lektorů a lektorek, které pořádají různé akce, kde se účastníci mohou seznámit s tím, jak nadané žáky podpořit. V rámci čerpání dotací z programu nazvaného Šablony II jsme mohli do školy pozvat p. Mgr. Irenu Hoškovou, která celý život pracuje s lidmi a snaží se rozvíjet jejich potenciál a z plzeňské pobočky Národního pedagogického institutu p. RNDr. Mgr. Zdeňku Chocholouškovou, Ph.D. Obě lektorky předaly všem přítomným celou řadu podnětů a nápadů, jak maximálně nadané žáky podpořit.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Terasa a konstrukce

Vloženo 25.09.2020

Po celou dobu existence školy na severní štítové zdi jsme si zvykli na kovovou konstrukci, která měla působit jako výrazný estetický prvek ukončující jeden z pavilonů. Po zateplení školy však z terasy i ze železné konstrukce do fasády zatékala dešťová voda a nová omítka odpadávala na několika místech. Po dohodě se zřizovatelem byla celá terasa včetně konstrukce odstraněna, fasáda bude brzy opravena a na metrové zbytky traverz bude umístěn cca metrový skleněný přístřešek.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Adaptační kurzy

Vloženo 25.09.2020

V minulých letech jsme hned na začátku školního roku pravidelně pořádali adaptační kurzy pro žáky 1. a 6. ročníků. Šesťáci měli několik let adaptační kurz v nedalekých Žinkovech. Letos jsme oslovili rodiče šesťáků, zda v situaci ovlivněné Covidem 19 umožní svým dcerám nebo synům účast na třídenním kurzu v Žinkovech. Zhruba třetina dotázaných se vyslovila záporně. Pořádat kurz se dvoutřetinovou účastí nemá smysl, proto jsme zvolili variantu kurzu v době výuky nedaleko od školy a částečně i na třídách. Během dvoudenního kurzu si žáci vyzkoušeli svou obratnost na lanech upevněných mezi stromy, prokázali manuální zručnost při potisku triček a tvorbě.

Fotografie naleznete ve fotogalerii

Foto Mgr. H. Bohatá a Mgr. R. Sinkulová

Prvňáčci absolvovali svůj adaptační kurz také v areálu školy a na třídách v době výuky. Také si vyzkoušeli svou obratnost a odvahu na lanech a zahráli si řadu kolektivních her. Cílem obou kurzů je, aby se děti lépe seznámily, stejně tak nové třídní učitelky poznají své žáky jinak než při hodinách ve třídě a rovněž žáci se seznámí se svými třídními v jiném prostředí a při jiných činnostech než při výuce. Přirozenou formou se v každém kolektivu objeví jedinci, kteří jsou aktivní, činorodí, velmi ochotní ostatním pomáhat, dokáží zformovat skupiny ap. Zrovna tak se projeví ti, kteří jsou více pasívní a méně průbojní.

Fotografie naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Skvělý úspěch v OVOV

Vloženo 18.09.2020

Vážení sportovní příznivci,

i v této nelehké době vám přinášíme fantastickou zprávu ze sportovního prostředí. Tereza Bláhová a Kryštof Kotiš si svými výkony vybojovali právo účasti na republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které se konalo ve dnech 2. – 4. 9. 2020 v nádherném sportovním areálu VUT v Brně.

Po oba dny byly vidět v tomto obtížném sportovním odvětví (10 disciplín) neuvěřitelné sportovní výkony (např. 161 kliků za 2 minuty), naši závodníci se však rozhodně neztratili a udělali nám obrovskou radost. Terezka v kategorii dívek r. 2005 a Kryštof v kategorii chlapců r. 2008 obsadili shodně 7. místo (Terezka obsadila dílčí 2. místo za 77 shybů ve 2 minutách, Kryštof pak obsadil dílčí 2. místo ve skoku do dálky za 4,63 m) a tím se nesmazatelně zapsali do historie této soutěže. Bližší info o výsledcích můžete nalézt na http://rf.ovov.cz/, podrobnosti o soutěži OVOV pak na https://www.sazkaolympijskyviceboj.cz.

Terezko a Kryštofe, děkujeme vám za parádní reprezentaci školy! Speciálně Terezce pak děkujeme za všechny 4 roky, kdy se stala průkopníkem této soutěže v naší škole a opakovaně nás reprezentovala na republikových finále. Přejeme Ti mnoho studijních úspěchů na střední škole a nezapomeň se na nás přijít podívat!! Zvláštní poděkování pak patří také rodičům našich sportovců, kteří je doprovázeli na finále a především dohlíželi na jejich pravidelnou přípravu.

Text Pavel Pelcr
Foto Roman Bláha

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Zahájili jsme

Vloženo 01.09.2020

Po více než pěti měsících se celá školní budova rozezvučela hlasy školáků. Do lavic se vrátilo cca 465 žáků a spolu s nimi přišlo poprvé celkem 53 prvňáčků. Nově nastupující žáky přivítal na třídách, kam budou celý školní rok 2020-2021 chodit, ředitel školy spolu s panem starostou a zástupkyní ředitele pro 1. stupeň.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zákonným zástupcům, mamkám a taťkům, kteří respektovali informace ze školního webu a doprovodili své malé školáky s nasazenými rouškami. Pravidelně se minulých letech slavnostního zahájení účastnili prarodiče, sourozenci a další příbuzní, letos jsme kvůli situaci související s COVID-19 museli přijmout opatření, abychom v rámci možností splnili doporučení MŠMT a současně nepřipravili rodiče o účast v prvním dni školní docházky jejich děvčat a a chlapců. Děkujeme za pochopení.

Všem školákům přeji úspěšný školní rok, rodičům radost z úspěchů svých dětí a kolegyním a kolegům hodně optimismu, pohodu a pevné zdraví.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 (3) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Kalendář

<<  Září 2021  >>

PoÚtStČtSoNe
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Vybraný citát

Solon:

Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2021 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com