Družina

Seznam věcí do ŠD

  • starší oblečení na převlečení /necháváme v šatně/
  • pití /ŠD má k dispozici várnici s čajem/
  • svačinu /popř. ráno snídani/
  • papírové kapesníky

Ranní družina

     1. nebo 2. oddělení 6:15 - 7:30 (střídají se po týdnu)

Odpolední družina

1. oddělení 11:30 - 15:00 (poté 2. oddělení do 16:30)

2. oddělení 11:30 - 16:30 (konečná družina)

3. oddělení 11:30 - 15:30 (poté 2. oddělení do 16:30)

4. oddělení 12:30 - 15:00 (poté 3. oddělení do 15:30)

Školní klub 12:30 - 15:00

 

 

Kontakt na družinu

  1. odd. Bc. V. Štětinová 605 447 511
  2. odd. J. Chodorová 605 422 491
  3. odd. S. Sedláčková 721 152 586
  4. odd. R. Tomášková 720 240 532
  5. Školní klub  D. Milová 605 980 259

Email: druzina@zsnepomuk.cz

Uvolňování:

Má-li být vaše dítě z družiny uvolněno jinak, než v hodinu určenou na přihlášce, musí být vyplněn uvolňovací lístek opatřený datem a podpisem rodičů.

Uvolňování z výuky

Uvolňování ze školní družiny

Přihláška do družiny

Sdílej stránku:

Od 5. září 2023 zřizujeme pro starší žáky Školní klub