Základní škola Nepomuk
Čtvrtek 28. května 2020, svátek má Vilém
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Aktuality

Máte představu, co o prázdninách? Co zkusit práci novináře?

 

Zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy

S platností od 25. 5. 2020 a zahájení výuky na 1. stupni platí pro všechny zákonné zástupce zákaz vstupu do školní budovy.

Školní tělocvična

Z důvodů zvýšených nároků na úklid v době výuky a v době odpolední školní družiny a současně platnému zákazu tělesné výchovy na školách (viz manuál MŠMT - Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. ) je školní tělocvična pro veřejnost do odvolání stále uzavřena.

Organizační informace pro rodiče žáků I. stupně

Informace ke stažení - ZDE

Pracovní doba sekretariátu

V souvislosti s návratem žáků 1. stupně do škol od pondělka 25. května 2020 je pro zákonné zástupce žáků pracovní doba v sekretariátu školy denně od 7.30 do 14.30.

Informace pro žáky 9. ročníku

V souladu s pokyny MŠMT - příprava k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd.

Příprava k přijímacím zkouškám na ZŠ Nepomuk se uskuteční podle následujícího harmonogramu:

  Příchod do
školy od
Matematika Český jazyk
Pondělí 9.A 7.40 7.50 - 9.30
(p. uč. J. Jandovská)
9.50 - 11.30
(p. uč. V. Šlajerová)
Úterý 9.B 7.40 7.50 - 9.30
(p. uč. H. Růžičková)
9.50 - 11.30
(p. uč. D. Králová)
Středa 9.C 7.40 7.50 - 9.30
(p. uč. P. Jiránková)
9.50 - 11.30
(p. uč. P. Halama)

Vyučující 1. hodiny převezme žáky u hlavního vchodu a odvede na učebnu.
Každý žák předá u vchodu řádně vyplněné čestné prohlášení.

Žáci jsou povinni dodržovat všechna platná hygienická nařízení, (viz . info MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

K dispozici bude mít každý 2 roušky a sáček.
Školní jídelna nebude v provozu.

Část textu zveřejněného na webu MŠMT
Aktualizováno 20. 04. 2020

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. Od tohoto data bude také umožněna výuka v základních uměleckých školách a školách jazykových s právem státní jazykové zkoušky, ale stejně tak ve střediscích volného času s omezením maximálního počtu pěti dětí.

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

.... Pokud to epidemiologická situace dovolí, počítá se také s možností konzultací či občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol.

V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.

Návrh na uvolnění škol

Další aktualizace budeme zvěřejňovat tak, jak je MŠMT, krizový plán a Vláda ČR zveřejní.

Upozornění žákům školy
Aktualizováno 25. 03. 2020

Protože se zahájení výuky bude odvíjet od situace šíření koronaviru, prosím žáky, aby na výzvu vyučujících zasílali vypracované úkoly na jimi uvedené mailové adresy. Původní informace o odevzdávání prací po návratu do školy tedy neplatí, prosím, řiďte se tím, co Vám jednotliví vyučující sdělí. Zaslané práce budou vyučujícími hodnoceny, nikoliv klasifikovány.


V době mimořádného volna je zřízena nová rubrika s názvem Stránky našich tříd. Na nově zřízenou stránku Váš/Vaše třídní zveřejní úkoly a činnosti, které doma zpracujete.

První úkoly jsou k dispozici od pátku 13. března 2020.

Další informace o mimořádném volnu a případně další nové úkoly budou na webu zveřejněny v pátek 20. března 2020.

Žáci, kterým byla při pololetní pedagogické radě prodloužena klasifikace, budou přezkoušeni po zahájení výuky

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se některá nakladatelství rozhodla poskytnout všem žákům, učitelům i školám elektronické učebnice ZDARMA (akce platí až do ukončení preventivních opatření). Tyto materiály jsou ideální pro domácí procvičování rodičů s žáky. Můžete tedy využít například:

Nakladatelství Nová škola

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

 

Středa 18. 3. 2020

Základní škola Nepomuk je v souladu s nařízením vlády uzavřena.

S platností od pondělí 23. března 2020 do odvolání je v Základní škole Nepomuk omezená pracovní doba:

Pondělí a středa od 8.00 do 11.00 h

O tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) lze také zažádat prostřednictvím emailu na adrese: zsnepomuk@volny.cz

Prosíme o pochopení, aby při potvrzení žádosti o ošetřovné byla upřednostněna elektronická korespondence.

Do emailu je NUTNÉ uvést, že zákonný zástupce SOUHLASÍ se zasláním vyplněného tiskopisu, který obsahuje citlivé údaje (jméno a příjmení a rodné číslo dítěte), jinak nebude tiskopis odeslán.

Další informace na webech MPSV, MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Informace pro rodiče

Na webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsou průběžně doplňovány a aktualizovány důležité informace: https://www.mpsv.cz

 

Dar z Austrálie

Vloženo 30.06.2017

Zcela neobvyklá nabídka přišla na naši školu ze Sušice. Ozvala se paní ze sušického infocentra se vzkazem, že by jeden sušický občan rád něco věnoval nepomucké škole. Dostal jsem telefonní číslo na neznámého pána a od něj jsem se dozvěděl, že dětství prožil v nepomuckém sirotčinci, navštěvoval v Nepomuku školu, pak přes 40 let žil v Austrálii, kde shromáždil zajímavou a bohatou sbírku mořských mušlí. Po návratu do Čech se rozhodl, že své škole sbírku věnuje. Domluvili jsme se na osobním převzetí celé sbírky. V Sušici už čekal sympatický pán jménem Ladislav Zach se svou manželkou, mušle byly připraveny v krabicích a kromě krátkého vypravování jsem vyslechl něco o jeho další vášni a tou je hra na dudy. Na snímku pan Zach se loučí se sbírkou mušlí.

Foto p. Zach

Kliknutím obrázek zvětšíte

Blahopřání

Vloženo 30.06.2017

O účasti našeho družstva v krajském kole sportovní soutěže OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) a výsledku družstva informuje na jiném místě učitel TV p. Pelcr.

Velká gratulace patří Terezce Bláhové, která bude v zářijovém celorepublikovém finále reprezentovat náš kraj v Brně.

Cyklistický výcvik

Vloženo 29.06.2017

Vážení (nejen) sportovní nadšenci,

v tomto roce jsme se rozhodli uspořádat pilotní ročník cyklistického výcviku pro zájemce z 8. ročníků. Úvodní nadšení z řad dětí pomalu vyprchávalo spolu se zjištěním, že tato akce bude obnášet také nějaké požadavky na povinnou výbavu kola, určitou fyzickou zdatnost a především nadšení pro věc (bez ohledu na kamarádské vazby – ona nejede, já také nejedu). Přes toto všechno jela polovina žáků 8. ročníků, s čímž jsme pro začátek celkem spokojeni. Naším cílem byl autokemp Nový rybník, kde jsme přespali do druhého dne. Celá trasa vedla poněkud složitějším terénem, hlavním důvodem však byla především snaha vyhnout se silnici č 20. Naše cesta nás zavedla na Dubeč k pomníku padlých letců z 2. sv. války, dále do sportovního areálu v Prádle, kde jsme připravili pro děti jízdu zručnosti, a pak jsme již vyrazili směr Nový rybník. Po obědě v místní restauraci a krátkém odpočinku jsme opět nasedli na kola a lesní stezkou přes zbytky hradu Potenštejn jsme dorazili do Žinkov na exkluzivní zmrzlinu. Po příjezdu do kempu jsme ještě před večeří naskákali do vody a utužovali týmového ducha při vodních soupeřeních. Špekáčky na ohni chutnaly báječně a celý večer byl zakončen nejen společnými písněmi u ohně, ale také podařeným, velmi vtipným vystoupením. Ráno jsme se posilnili čajem z kotlíku, luxusní snídaní formou švédské lavičky a vyrazili na zpáteční cestu do školy. V poledne jsme se se všemi účastníky rozloučili a poděkovali za bezproblémový průběh celého výcviku a hlavně poblahopřáli těm, kteří v průběhu času opakovaně překonávali sami sebe v různých situacích!

Děkujeme, tělocvikáři ZŠ Nepomuk

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Krajské kolo rybářské olympiády

Vloženo 16.06.2017

Při své první účasti v krajském kole rybářské olympiády ve Střední rybářské škole ve Vodňanech skončil těsně pod pomyslnými stupni na krásném 4. místě náš žák Matěj Vejvančický.

Blahopřejeme

Kliknutím obrázek zvětšíte

4.A poznávala přírodu na koloběžkách

Vloženo 16.06.2017

Ve středu 14. 6. 2017 jsme se vlakem vydali na výlet do horažďovické přírodovědné stanice, kde pro nás byl připravený program na téma „Botanik na koloběžce“. Celým programem nás provázela lektorka Štěpánka, se kterou jsme se projeli parkem Ostrov a přitom jsme poznávali přírodu. Větší zastávka nás čekala u jezu řeky Otavy. Tam jsme se naobědvali, a protože nám přálo počasí, mohli jsme se v řece osvěžit. Společnost nám dělal dokonce i skokan hnědý a užovka obojková, která leckteré z nás svou přítomností nejprve docela vyděsila. Na závěr programu nás čekalo ještě jedno překvapení. Štěpánka nám na stanici ukázala hospodářská zvířata, která jsme mohli krmit, hladit a některá dokonce i chovat.

Po prohlídce jsme poděkovali za prima exkurzi a cestou na nádraží jsme se občerstvili osvěžující zmrzlinou. Pak už nastal čas vydat se k domovu.

Ivana Houlíková
Marie Ptáčková
Zdena Švecová

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Školní výlet 3. tř.

Vloženo 14.06.2017

Co žáci o výletě napsali si můžete přečíst ZDE.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Přiložené soubory ke stažení:

skolni-vylet-tretaci.pdf (44,4 kB)

Výlet 6. tříd do města Tábor

Vloženo 09.06.2017

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 jsme vyrazili na výlet do krásného města Tábor! Nejdříve jsme navštívili Zoo. Zaujali nás lvi, tygři, medvědi, surikaty a další úžasná zvířata. Poté jsme se shromáždili a odjeli do centra města. Za 2 hodiny jsme navštívili mnoho zajímavých míst, mezi ně patřilo např. strašidelné a historické podzemí, věž kostela, muzeum čokolády a marcipánu... Zbylo dost času i na zmrzliny a jiné pochutiny. V Táboře se nám moc líbilo a už se těšíme na další výlety!

Třída 6.A

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Závěr MDD

Vloženo 08.06.2017

Závěrečné vyhodnocení, vyhlášení nejlepších třídních družstev i jednotlivců v jednotlivých disciplínách ze sportovního dne, kterým celá škola oslavila MDD, se uskutečnilo ve školní tělocvičně. Před předáním dilplomů tělocvikáři seznámili všechny přítomné s nejlepšími výsledky v jednotlivých disciplinách a pak byl každé třídě předán diplom.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Krajské kolo OVOV

Vloženo 08.06.2017

Vážení sportovní nadšenci,

dne 31. 5. 2017 nadešel velký den pro všechny, kteří si vybojovali právo účasti na krajském kole OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů). Toto sportovní klání se konalo na atletickém stadionu v Tachově. Na soutěžící tentokrát čekaly odlišné disciplíny v porovnání s okresním kolem – běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem, shyby a leh – sedy na 2 minuty a běh na 1 000 m. Naše družstvo v konkurenci 13 škol obsadilo krásné 8. místo, což považujeme při naší premiérové účasti jako velký úspěch. V individuálních kategoriích obsadil Martin Růžička v kategorii chlapců r. 2003 skvělé 7. místo, Nikola Rašková pak po heroickém výkonu v závěrečném běhu na 1 000 m obsadila ve své kategorii dívek r. 2004 parádní 10. místo.

Obrovskou radost nám pak udělala Terezka Bláhová, která si svojí fyzickou připravenost ze závodního plavání přenesla i do této soutěže a fantastickým výkonem ve všech disciplínách dosáhla vítězství ve své kategorii dívek r. 2005. Tím si vybojovala právo účasti na celorepublikovém finále, které se bude konat v termínu 8. – 10. září 2017 v Brně.

Nepříjemnou kaňkou bylo nevhodné chování některých našich žáků při zpáteční cestě, kdy poničili vybavení autobusu a tím způsobili nejen ostudu sobě, ale především škole. Za své nepřípustné jednání ponesou následky!!

Naši školu reprezentovali:

Školní družstvo:
Betty Richtrová, Simona Martincová, Andrea Tyrpeklová, Tereza Bláhová, Martin Růžička, Tomáš Puška, Patrik Panoš a Míra Tomášek

Jednotlivci
Nikola Rašková, Filip Duraj, Tomáš Pícka a Ondřej Holub

Všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Tělocvikáři ZŠ Nepomuk

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Výlet 2.C

Vloženo 25.05.2017

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 jela naše třída na výlet. Brzy ráno jsme se na nádraží rozloučili s rodiči a nastoupili do vlaku. Město Písek nás přivítalo sluníčkem a několika dětskými hřišti. Jedno z nich jsme hned vyzkoušeli. S písničkou jsme prošli Putimskou bránou, nahlédli do „tiché“ uličky (o té nám zajímavosti vyprávěl náš spolužák Jakub), přes Kamenný most (nejstarší v naší republice) a kolem starého akátu (po povodni byl vyhlášen Stromem hrdinou) jsme došli k obřím pískovým sochám. Pohádkové postavy Rumcajs, Manka i Cipísek se všem líbily, a tak jsme se rozhodli vytvořit z hromady písku něco podobného.

Navštívili jsme také Prácheňské muzeum, kde byly k vidění i živé ryby – štika Terezka a sumec Kubík. Paní průvodkyně nám zahrála dvě písničky na orchestrionu, který má muzeum půjčený z pošumavských Zlešic a mohli jsme ho vidět v televizním seriálu Chalupáři. Potom už jsme přešli do Sladovny, tady jsme netradičním způsobem malovali a vytvářeli různé barevné obrazce. Zajímavých věcí bylo v Písku hodně, ale už jsme museli jít na nádraží.

Žáci 2.C

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (21) 22 23 24 25 26 27 28 29

Kalendář

<<  Květen 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vybraný citát

Georges Elliot:

Usmívej se, a získáš přátele, buď zamračený a získáš vrásky.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2020 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com