Základní škola Nepomuk
Neděle 29. listopadu 2020, svátek má Zina
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Aktuality

Informace k nástupu žáků 2. stupně 30. 11. 2020

Pro všechny žáky platí mít denně k dispozici nejméně 2 roušky

Vchody do školy otevřeny v době 7:30 - 7:55:

9. A - vchod u auly
9. B + 9. C – vchod u ZUŠ
6. B + 6. C – vchod u ZUŠ
8. B + 8. C – vchod u kabinetu pěstitelských prací
Při zpoždění spoje vstup hlavním vchodem po zazvonění na sekretariát

 • 1. vyučovací hodina v pondělí 30. 11. bude třídnická – seznámení s platnými opatřeními atd.
  Další výuka dle platného rozvrhu.
  Protože nelze mísit žáky z různých tříd ani v rámci jednoho ročníku, bude probíhat výuka volitelných předmětů v konkrétních třídách (týká se přírodopisu a části AJ ). Bližší informace žákům sdělí třídní při třídnické hodině
 • při hodinách TV absolvují třídy krátké vycházky.
 • Vyučování dle běžného rozvrhu ve všech třídách s výjimkami:
  • 9.B,C – každé pondělí konec vyučování ve 13:20
  • 8.B,C - každé úterý a čtvrtek konec vyučování ve 13:20

Informace k nástupu žáků 7. 12. 2020

Vchody do školy otevřeny v době 7:30 - 7:55:

9. A, 7. C - vchod u auly
9. B + 9. C – vchod u ZUŠ
6. A + 7. B - vchod u ZUŠ
7. A + 8. A - vchod u kabinetu pěstitelských prací

 • platí běžný rozvrh, s drobnými změnami žáky seznámí v den nástupu při třídnické hodině v pondělí 7. 12. 2020 jejich třídní.
 • 2. při hodinách TV absolvují třídy krátké vycházky.

Školní jídelna

Pro žáky 2. stupně platí povinnost si obědy ve školní jídelně přihlásit, lze odebírat obědy do přinesených nádob i v době distanční výuky.

Školní kroužky

Školní kroužky jsou zrušeny až do odvolání.


Informace k návratu žáků do škol 30. 11. 2020

Informace pro 1. stupeň

V souladu s rozhodnutím MŠMT nastoupí do školy žáci 3. + 4. + 5. tříd
v pondělí 30. 11. 2020.

Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.

Vstup do budovy hlavním vchodem kromě tříd 1.B + 1.C + 2.B.

Od 30. 11. 2020 je zrušeno dočasně zřízené 6. oddělení školní družiny.

Pro žáky 1. stupně platí, že všem stravujícím se žákům budou od pondělka
30. 11. 2020 automaticky obědy přihlášeny. Nebude-li se žákyně/ žák ve škole stravovat, musí být obědy odhlášeny přes www.strava.cz, případně mailem na sjzsnepomuk@seznam.cz

Informace pro 2. stupeň

9. ročník nastupuje do školy bez dalších omezení, výuka dle rozvrhu.
Přihlášení obědů na www.strava.cz

Pro 6. – 8. ročníky platí:

V pondělí 30. 11. nastoupí do školy tyto třídy:
6. B, 6. C, 8. B a 8. C – výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.

Distanční výuka bude od 30. 11. v těchto třídách: 6. A, 7. A, 7, B, 7. C a 8. A

Plán distanční výuku bude zveřejněn v gmail kalendáři jako dosud.
Zájemci o školní obědy se přihlásí na www.strava.cz, pro žáky na distanční výuce je možné obědy přihlásit a odebírat pouze do přinesených nádob, výdej u bočního vchodu do jídelny v době od 11.30 do 12.00.

Od 7. 12. 2020 bude distanční výuka pro:
6. B, 6. C, 8. B a 8. C

Ve škole budou tyto třídy:
6. A, 7. A, 7, B, 7. C a 8. A


Informace pro rodiče žáků 1. + 2. tříd
k nástupu do škol 18. 11. 2020

Ranní i odpolední družina jsou zajištěny dle opatření MŠMT, tzn. jedna třída = jedno oddělení ŠD. Žáci, kteří školní družinu nenavštěvují, půjdou do tříd:

1. A hlavním vchodem
2.A hlavním vchodem
2.C hlavním vchodem
1.B vchodem do třídy z terasy
1.C vchodem do třídy z terasy
2.B vchodem do třídy z terasy

Výuka začíná dle rozvrhu v 7. 55

Oddělení školní družiny:

Třída Oddělení Telefon
1. A 2. oddělení 605 980 259
1. B 1. oddělení 720 240 532
1. C 6. oddělení 603 824 792
2. A 4. oddělení 605 447 511
2. B 3. oddělení 721 152 586
2. C 5. oddělení 605 422 491

Žáci školy musí mít denně k dispozici nejméně 2 čisté roušky.
Informace školní jídelny je zveřejněna na webu školy.


Oznámení školní jídelny

Obědy cizím strávníkům a žákům na distanční výuce budou vydávány u bočního vchodu do jídelny pouze do donesených nádob:

- pro cizí strávníky od 11.00 do 11.30 h

- pro žáky školy na distanční výuce od 11.30 do 12:00 h


Důležité upozornění

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu telefonicky nebo mailem a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

 


 

Kurz němčiny na 1. stupni

Zahájení kurzu výuky německého jazyka na 1. stupni je ve čtvrtek 1. října 2020 od 12.45 v hudebně na 1. stupni.

 


 

Dočasné řešení situace rodičů v karanténě a dětí ve škole

Ze školského odboru MÚ Nepomuk jsme dostali důležitou informaci, která byla konzultována se školským odborem Krajského úřadu Plzeňského kraje:

Pokud jsou rodiče v karanténě, mělo by i dítě v karanténě zůstat, protože je s rodiči v přímém kontaktu. Není možné se ani spoléhat na to, že se rodiče nechají na počátku karantény otestovat s negativním výsledkem. Během karantény se může tato situace kdykoliv změnit.

Škola, resp. ředitel/ka nese odpovědnost za to, že nebudou nakaženy ostatní děti ani zaměstnanci a musí tudíž udělat vše proto, aby zamezil/a jakékoliv možnosti nákazy. Osoba, která dítě do školy přivede, musí mít nějaký doklad od lékaře či z hygieny o bezinfekčnosti dítěte. Dítě se může během karantény kdykoliv od rodičů nakazit a i jemu běží inkubační doba. Není proto vyloučené, že i když bude dle dokladu neinfekční, v průběhu několika dalších dní tomu tak už být nemusí.

Proto apelujeme na zodpovědnost rodičů, aby si dítě nechali doma, zvláště pokud i oni sami doma jsou.

Je třeba si ale uvědomit, že pokud by došlo k dalšímu šíření nákazy prostřednictvím dítěte rodičů, kteří přes nebezpečí nákazy poslali dítě do školy, odpovědnost leží i na rodičích. Vědomé šíření nákazy je trestné.

 


 

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo text, který doporučujeme vyhledat a přečíst. Řeší se v něm, jaké jsou nejčastější příznaky nákazy, co dělat, mají-li rodiče podezření na nákazu atd.

Web: www.mzcr.cz

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

 


 

Nabídka zájmových kroužků při ZŠ Nepomuk

Sportovní kroužky hrazené z grantů budou zahájeny už v průběhu září, aby bylo možné dodržet předepsaný počet lekcí. Termíny zahájení dalších nabízených aktivit zájemcům sdělí uvedení vedoucí kroužků.

 


 

Pronájem školní tělocvičny

Škola nemůže zajistit dezinfikování prostor šaten u školní tělocvičny po každé skupině z řad veřejnosti, proto není umožněn vstup těmto skupinám do školní tělocvičny do odvolání.

 


 

Informace pro všechny žáky

S ohledem na současný stav související s COVID-19 žádáme všechny žáky, aby respektovali zvýšené hygienické požadavky, se kterými budou seznámeni na začátku školního roku 2020-2021.

Každý žák bude mít ve své aktovce 2 roušky.

Pro všechny zákonné zástupce platí zákaz vstupu do školní budovy. Rovněž po vyučování zákonní zástupci počkají na své děti před hlavním vchodem, totéž platí pro školní družinu. V naléhavých případech lze předem domluvit osobní návštěvu a příchozí se budou v budově školy pohybovat výhradně s nasazenou rouškou.

Žádáme žáky i zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali veřejné sdělovací prostředky a také školní web, kde budou zveřejňovány aktuální informace s ohledem na vývoj situace COVID-19.

 


 

Zákaz vstupu zákonných zástupců do budovy školy

S platností od 25. 5. 2020 a zahájení výuky na 1. stupni platí pro všechny zákonné zástupce zákaz vstupu do školní budovy.

Školní tělocvična

Z důvodů zvýšených nároků na úklid v době výuky a v době odpolední školní družiny a současně platnému zákazu tělesné výchovy na školách (viz manuál MŠMT - Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. ) je školní tělocvična pro veřejnost do odvolání stále uzavřena.

 


 

Deváťáci v dílnách, Řemeslo má zlaté dno

Vloženo 09.10.2020

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji navštívili zájemci z 9. tříd Střední školu v Oselcích, kde pod dohledem vedoucích odborného výcviku měli možnost vidět a vyzkoušet si své dovednosti truhlářské, kovářské a automechanické. Nahlédli zde také do galerie výrobků v rámci závěrečných prací a dozvěděli se podrobnosti o studiu v této vzdělávací instituci. Škola se může pochlubit mnoha moderními stroji, které se v rámci různých grantů neustále obnovují, v kovářské dílně však na nás čekala poctivá výheň a masivní kladivo.

Žáci si odnesli domů krásné vlastnoručně zhotovené výrobky v podobě adventního svícnu z třešňového dřeva a vykovaného přívěsku na klíče. Jako škola budeme i v dalších letech spolupracovat se SŠ Oselce v rámci polytechnického kroužku.

Pavel Pelcr

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Čtvrťáci v ZOO

Vloženo 09.10.2020

V době, kdy bylo ještě možné uskutečnit exkurze mimo školu, tak se čtvrtý ročník vypravil do plzeňské ZOO. Co nejvíc zaujalo, co se líbilo, to nám sdělili sami účastníci:

Jeli jsme se školou na výlet do Plzně. Šli jsme na výukový program Primáti. Nejdříve jsme šli k šimpanzům, moc se mi líbili. Viděli jsme mnoho jiných zvířat.David

Byli jsme na výletě v ZOO Plzeň a šli do pavilónu motýlů. Moc se mi tam líbilo. Viděli jsme i tučňáky, dokonce i obří želvy, lemury a byli tam i medvědi. Jeden spal a druhů chodil po trávě. A viděli jsme malé šimpanzátko Cailu. Na začátku jsme viděli bílé klokany a měli jsme skvělou paní průvodkyni.
Stela

V září 2020 jsme jeli autobusem do ZOO Plzeň. Když jsme tam přijeli, tak jsme měli velikou radost. V 9:30h jsme si dali přestávku a potom nás prováděla průvodkyně a povídali jsme si o šimpanzích. Měli dokonce i malé šimpanzátko, které se narodilo 1. 1. 2020. Viděli jsme mnoho druhů zvířat.
Natálie

Moc se mi v ZOO líbila malá Caila. Caila je malé šimpanzátko, nemohli jsme se od něj hnout.
Alžběta

V pavilónu opic se mi moc líbilo, dokonce jsem viděla malé mládě šimpanzů, opičku Cailu. A taky jsem viděla lemury.
Andrea

V ZOO Plzeň je spousta krásných zvířat. Jeli jsme do ZOO 9.září 2020. Jeli jsme tam se třídou. V autobuse jsem se hrozně pobavila, protože tam byla spousta kamarádek.
Nela

Jeli jsme do ZOO Plzeň. Měli jsme prohlídku šimpanzů. Byli moc super. A průvodkyně taky.
Nikola

Byli jsme se školou v ZOO Plzeň na primátech. Viděli jsme lva a klokany, ale nejlepší bylo šimpanzátko Caila.
Michal

Mgr. Jana Skalová

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Vzdělávání dospělých

Vloženo 25.09.2020

Ještě před zahájením školního roku jsme ve škole přivítali 2 lektorky, které se všemi členy a členkami pedagogického sboru na semináři probraly informace a zkušenosti z oblasti, jak pracovat s nadanými žáky. V minulých letech byl kladen velký důraz na začleňování dětí s různými poruchami a úplně stranou zájmu zůstali jedinci, kteří svými znalostmi a přehledem jednoznačně převyšovali ostatní spolužáky. Naštěstí se z řad pedagogické veřejnosti začaly čím dál víc ozývat hlasy, že je velkou chybou nechat nadané jedince bez povšimnutí a patřičné péče. Specializovaná pracoviště vytvořila týmy lektorů a lektorek, které pořádají různé akce, kde se účastníci mohou seznámit s tím, jak nadané žáky podpořit. V rámci čerpání dotací z programu nazvaného Šablony II jsme mohli do školy pozvat p. Mgr. Irenu Hoškovou, která celý život pracuje s lidmi a snaží se rozvíjet jejich potenciál a z plzeňské pobočky Národního pedagogického institutu p. RNDr. Mgr. Zdeňku Chocholouškovou, Ph.D. Obě lektorky předaly všem přítomným celou řadu podnětů a nápadů, jak maximálně nadané žáky podpořit.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Terasa a konstrukce

Vloženo 25.09.2020

Po celou dobu existence školy na severní štítové zdi jsme si zvykli na kovovou konstrukci, která měla působit jako výrazný estetický prvek ukončující jeden z pavilonů. Po zateplení školy však z terasy i ze železné konstrukce do fasády zatékala dešťová voda a nová omítka odpadávala na několika místech. Po dohodě se zřizovatelem byla celá terasa včetně konstrukce odstraněna, fasáda bude brzy opravena a na metrové zbytky traverz bude umístěn cca metrový skleněný přístřešek.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Adaptační kurzy

Vloženo 25.09.2020

V minulých letech jsme hned na začátku školního roku pravidelně pořádali adaptační kurzy pro žáky 1. a 6. ročníků. Šesťáci měli několik let adaptační kurz v nedalekých Žinkovech. Letos jsme oslovili rodiče šesťáků, zda v situaci ovlivněné Covidem 19 umožní svým dcerám nebo synům účast na třídenním kurzu v Žinkovech. Zhruba třetina dotázaných se vyslovila záporně. Pořádat kurz se dvoutřetinovou účastí nemá smysl, proto jsme zvolili variantu kurzu v době výuky nedaleko od školy a částečně i na třídách. Během dvoudenního kurzu si žáci vyzkoušeli svou obratnost na lanech upevněných mezi stromy, prokázali manuální zručnost při potisku triček a tvorbě.

Fotografie naleznete ve fotogalerii

Foto Mgr. H. Bohatá a Mgr. R. Sinkulová

Prvňáčci absolvovali svůj adaptační kurz také v areálu školy a na třídách v době výuky. Také si vyzkoušeli svou obratnost a odvahu na lanech a zahráli si řadu kolektivních her. Cílem obou kurzů je, aby se děti lépe seznámily, stejně tak nové třídní učitelky poznají své žáky jinak než při hodinách ve třídě a rovněž žáci se seznámí se svými třídními v jiném prostředí a při jiných činnostech než při výuce. Přirozenou formou se v každém kolektivu objeví jedinci, kteří jsou aktivní, činorodí, velmi ochotní ostatním pomáhat, dokáží zformovat skupiny ap. Zrovna tak se projeví ti, kteří jsou více pasívní a méně průbojní.

Fotografie naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Skvělý úspěch v OVOV

Vloženo 18.09.2020

Vážení sportovní příznivci,

i v této nelehké době vám přinášíme fantastickou zprávu ze sportovního prostředí. Tereza Bláhová a Kryštof Kotiš si svými výkony vybojovali právo účasti na republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které se konalo ve dnech 2. – 4. 9. 2020 v nádherném sportovním areálu VUT v Brně.

Po oba dny byly vidět v tomto obtížném sportovním odvětví (10 disciplín) neuvěřitelné sportovní výkony (např. 161 kliků za 2 minuty), naši závodníci se však rozhodně neztratili a udělali nám obrovskou radost. Terezka v kategorii dívek r. 2005 a Kryštof v kategorii chlapců r. 2008 obsadili shodně 7. místo (Terezka obsadila dílčí 2. místo za 77 shybů ve 2 minutách, Kryštof pak obsadil dílčí 2. místo ve skoku do dálky za 4,63 m) a tím se nesmazatelně zapsali do historie této soutěže. Bližší info o výsledcích můžete nalézt na http://rf.ovov.cz/, podrobnosti o soutěži OVOV pak na https://www.sazkaolympijskyviceboj.cz.

Terezko a Kryštofe, děkujeme vám za parádní reprezentaci školy! Speciálně Terezce pak děkujeme za všechny 4 roky, kdy se stala průkopníkem této soutěže v naší škole a opakovaně nás reprezentovala na republikových finále. Přejeme Ti mnoho studijních úspěchů na střední škole a nezapomeň se na nás přijít podívat!! Zvláštní poděkování pak patří také rodičům našich sportovců, kteří je doprovázeli na finále a především dohlíželi na jejich pravidelnou přípravu.

Text Pavel Pelcr
Foto Roman Bláha

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Zahájili jsme

Vloženo 01.09.2020

Po více než pěti měsících se celá školní budova rozezvučela hlasy školáků. Do lavic se vrátilo cca 465 žáků a spolu s nimi přišlo poprvé celkem 53 prvňáčků. Nově nastupující žáky přivítal na třídách, kam budou celý školní rok 2020-2021 chodit, ředitel školy spolu s panem starostou a zástupkyní ředitele pro 1. stupeň.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zákonným zástupcům, mamkám a taťkům, kteří respektovali informace ze školního webu a doprovodili své malé školáky s nasazenými rouškami. Pravidelně se minulých letech slavnostního zahájení účastnili prarodiče, sourozenci a další příbuzní, letos jsme kvůli situaci související s COVID-19 museli přijmout opatření, abychom v rámci možností splnili doporučení MŠMT a současně nepřipravili rodiče o účast v prvním dni školní docházky jejich děvčat a a chlapců. Děkujeme za pochopení.

Všem školákům přeji úspěšný školní rok, rodičům radost z úspěchů svých dětí a kolegyním a kolegům hodně optimismu, pohodu a pevné zdraví.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Rozloučení s deváťáky

Vloženo 29.06.2020

Stejně jako v minulých letech odchází část našich žáků na střední školy. Poslední den svého působení na základní škole se tradičně odehrává ve školení aule, kde deváťáci převezmou své poslední vysvědčení. Letos muselo být slavnostní předání vysvědčení trochu pozměněno, třídy se v aule postupně vystřídaly po půl hodinách a samozřejmě že i letos se předávaly dárečky, jak žákům, tak i členům a členkám pedagogického sboru. Přejme všem už bývalým absolventům, ať se jim na nových působištích od září daří a pokud se v budoucnu budou chtít do nepomucké školy podívat, určitě budu mít dveře otevřené.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

1. stupeň na Zelené Hoře

Vloženo 25.06.2020

Třeťáci, čtvrťáci a páťáci se mohli jako jedna z prvních skupin podívat na zámek Zelená Hora, kde je od poloviny června nově zřízena expozice věnovaná natáčení populárního filmu Černí baroni. Školáci se nejdřív podívali na místo, kde se ve filmu objevil tzv. ráj socialistických vepřů. V interiéru kaple a zámku jsou pak v místech, kde se natáčelo velkoformátové fotografie z filmu. Za umožnění vstupu mimo oficiální otevírací dobu a snížené vstupné touto cestou děkujeme p. Martinu Lukešovi.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Putování a poučení pod Zelenou Horou

Vloženo 25.06.2020

Žáci šestých, sedmých a osmých ročníků absolvovali v posledním týdnu školního roku putování spojené s poučením v prostoru pod Zelenou Horou: Prošli se po naučných stezkách, navštívili Klášter a u informačních panelů plnili zadané úkoly. Na stanovišti u Rotova mlýna u nově zřízeného posezení měli šesťáci za úkol představit spolužákům, co všechno se dozvěděli o včelách a včelařství. Co se žáci nedozvěděli z panelů, mohli se zeptat uznávaného a zkušeného včelaře pana Turč, který ochotně a hlavně odborně dětem zodpověděl všechny dotazy.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kalendář

<<  Červenec 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vybraný citát

Přísloví:

Zkušený není jen ten, kdo mnoho prožil, ale i ten, kdo je otevřený každé nové zkušenosti.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2020 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com