Základní škola Nepomuk
Pondělí 23. září 2019, svátek má Berta
zsnepomuk@volny.cz
+420 371 591 139

Základní škola Nepomuk

Aktuality

Nabídka aktivit ZŠ Nepomuk pro šk. r. 2019/2020


Bezpečně na kole

Vloženo 13.09.2019

Na dětském dopravním hřišti v Blovicích se v druhém zářijovém týdnu vystřídali naši čtvrťáci a páťáci. Každá skupina absolvovala teoretickou část v učebně a pod vedením lektorky si mj. děti zahrály Člověče, nezlob se. Nešlo ale o známou klasickou hru, žáci dostávali úkoly, které souvisí s bezpečnou jízdou na kole v běžném provozu. Kromě teorie si všichni pořádně zajezdili na dopravním hřišti, zde bylo bezpodmínečně nutné dodržovat všechny předpisy jako ve skutečném provozu na silnici. Do Blovic se naši žáci vrátí ještě ve druhém pololetí. Věříme, že získané zkušenosti budou uplatňovat všichni, kdykoliv si sednou na jízdní kolo a vyjedou na veřejné komunikace.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Celorepublikové finále OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů)

Vloženo 13.09.2019

Vážení sportovní nadšenci,

po letním volnu jsme opět zde a budeme se snažit s vámi prožívat naše sportovní snažení.

A začínáme tou zprávou nejlepší. Naši žáci se právě vrátili z celorepublikového finále OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů), které se konalo 4. – 6. září v Brně. Jedná se o velice náročnou soutěž, kde v průběhu 2 dnů musejí závodníci absolvovat 10 různých disciplín (běh 60 m, hod míčkem, hod medicinbalem, skok daleký, trojskok, shyby 2 min, kliky 2 min, leh-sedy 2 min, švihadlo 2 min a driblink 2 min/plavání, 2 min/běh 1000m). Tereza Bláhová ze třídy 9. A obsadila fantastické 2. místo ve své kategorii dívek r. 2005. Po celé 2 dny atakovala své osobní rekordy ve všech 10 disciplínách, dílčí vítězství mezi všemi pak dosáhla ve shybech (76/2 min) a 4. místo v leh – sedech (123/2 min). Do poslední disciplíny bylo celkové pořadí stále otevřené, na závěr však rozhodl výkon v plavání na 2 min, kterému se Terezka po celý život závodně věnuje. Je potřeba zmínit, že tento parádní výsledek se nenarodil jen tak. Terezka si jde cílevědomě pro úspěch a obětuje tomu opravdu hodně (sportovní soustředění o letních prázdninách, stravovací režim, individuální tréninky se specialisty a snad také trochu sportovní kroužek OVOV na ZŠ Nepomuk). Velké poděkování patří také její rodině, která ji všemožně podporuje. Terezko, díky za skvělou reprezentaci!!!

Dovolím si však zde zmínit také obrovský úspěch Krištofa Kotiše z 6. A (reprezentoval však ZŠ Vrčeň, jejímž žákem v době nominace stále byl), který ve své kategorii chlapců r. 2008 obsadil parádní 16. místo. O ještě lepší umístění v první desítce zřejmě přišel v disciplíně shyby, kde nebyla uznána technika provedení daného cviku Přesto Krištof na sebe může být náležitě hrdý, jen tak mimochodem obsadil 2. místo v běhu na 60 m (8,90) a trojskoku (6,77). Zde však chci zdůraznit, že pomyslný klobouček je potřeba smeknout před pedagogy ze ZŠ Vrčeň, kam Krištof docházel na 1. stupni, a kteří ho dokázali takto fantasticky připravit. Velký díl z úspěchu pak jistě nese také rodina, která Krištofa doprovázela přímo v Brně. My jen máme radost, že do našeho kolektivu přichází tak skvěle připravený sportovec. Takže velká gratulace Krištofovi a ZŠ Vrčeň!!

Pavel Pelcr

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Adaptační kurz pro prvňáčky

Vloženo 04.09.2019

Aby se nově nastupující žáci lépe poznali mezi sebou a také aby poznali třídní učitelky jinde než ve třídě, byl pro ně ve škole uspořádán tzv. adaptační kurz. Děti v areálu školy vyzkoušely několik různých zábavných činností, prokázaly zručnost, odvahu, postřeh a také musely spolupracovat. Počasí přálo, děti se do činností ochotně zapojovaly a věříme, že si celý kurz pěkně užily.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

První den v prvních třídách

Vloženo 02.09.2019

Do prvních tříd nastoupilo ve školním roce 2019-2020 celkem 58 dětí. První den je do školy doprovodili rodiče, prarodiče a sourozenci a všichni byli společně přivítáni vedením školy a také panem starostou. Přejme všem novým školákům, ať se jim ve škole líbí, rodičům, aby měli radost ze školních úspěchů svých dětí a třídním paní učitelkám osobní i pracovní pohodu při náročné každodenní práci.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Školení pedagogů

Vloženo 02.09.2019

V přípravné týdnu před zahájením nového školního roku proběhlo ve škole v rámci ministerské výzvy Šablony II školení pedagogických zaměstnanců na téma využití PC ve výuce a svět sociálních sítí. Kromě teoretické části byl program zaměřen především na praktické dovednosti a podle reakcí účastníků byly hodiny strávené ve školních lavicích velmi přínosné a užitečné.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Rozloučení s deváťáky

Vloženo 28.06.2019

Zaplněná školní aula byla svědkem posledního společného předávání vysvědčení vycházejícím žákům naší školy. Nejdřív obě třídní předaly svým žákům vysvědčení, pak zástupci obou tříd zavzpomínali na společné prožité roky v nepomucké škole a samozřejmě došlo i na předávání dárků. Tu a tam se objevila slzička, tu smích a věříme, že se budoucí středoškoláci, ať budou studovat kdekoliv, přijdou občas do školy podívat a pochlubí se, jak se jim na nových působištích vede. Přejeme jim, ať se všem vyplní všechna přání...

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Loučení s Písničkou

Vloženo 26.06.2019

Školní aulou se v závěru školního roku nesl krásný zpěv školního pěveckého sboru Písnička. Pro devět děvčat bylo toto vystoupení poslední, protože v září nastupují do různých středních škol. Zazněly české i světové melodie, sbor dirigovala p. uč. Mgr Dana Králová, na klavír doprovázel Petr Vopalecký, na kytaru p. uč. Mgr. Jana Vopalecká a na flétnu Nikola Rašková. Kromě zpěvu zaznělo i několik básní, které se žáky nazkoušela p. uč. Mgr. Alice Kotylová. Vycházející dívky za dlouholeté účinkování ve sboru v závěru vystoupení obdržely od sbormistrové p. Králové hezkou fotografickou publikaci. Všem účinkujícím patří za hodiny strávené při zkouškách, vystoupeních i soutěžích velké poděkování.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Ohlédnutí za výletem do Prahy očima dětí

Vloženo 22.06.2019

Školní výlet do Prahy

Všechny třetí třídy ZŠ Nepomuk jely do Prahy na výlet autobusem po dálnici. Zastavili jsme se v MC Donaldu na záchod.

Když jsme dorazili do Prahy, šli jsme na Karlův most. Byl vidět i Pražský hrad. Paní učitelky nás zavedly na parník, kde nám dala paní limonádu a nanuk nebo perník. Pan řidič lodi nám ukázal loď Praha a loď Nepomuk a mlýnské kolo i s vodníkem. Byl tam ostrůvek s asi stovkou labutí a nevěstou s krásnými šaty. Pak jsme šli do muzea Karlova mostu. Viděli jsme hodně hezkých věcí. Když byl čas se pomalu vrátit, šli jsme k orloji a potkali masku krtka a medvěda. Dva páni tam vyfukovali velké bubliny a my jsme je praskali.

Na nádraží už na nás čekal autobus (málem jsme nastoupili do jiného). Na zpáteční cestě jsme se zase zastavili v MC Donaldu na svačinu. Když jsme byli v Nepomuku, přijeli si pro nás rodiče a my jsme jim vyprávěli, co jsme v Praze viděli.

Na výletě se mi líbily labutě, muzeum a parník. Už se těším na další výlet.

Terezka Malá, 3.B

 

Výlet do Prahy

Jeli jsme se třídou autobusem do Prahy. Nejdříve jsme šli po mostě, ze kterého bylo vidět Pražský hrad. Došli jsme ke Karlovu mostu, kde byla socha Karla IV. V tomto místě jsme se se třídami vyfotili s Pražským hradem. Potom jsme šli do přístavu na loď. Měli jsme tam pána, který nám říkal různé věci. Z lodi byl krásný výhled na Karlův most. Tam jsme šli také a vyfotili jsme se se sochou svatého Jana Nepomuckého. Ještě jsme šli do muzea, byla tam Anežka Česká a také tam měli pro ni dopis. Po muzeu jsme šli na Staroměstské náměstí, kde jsme viděli Týnský chrám, Chrám sv. Mikuláše a orloj. Cestou z náměstí jsme potkali velkého méďu. S méďou jsme se vyfotili, a také tam byla spousta krásných bublinek. Potom jsme hledali autobus a cestou zpátky se zastavili v Mc Donaldu a mohli si něco koupit.

Výlet byl krásný a nejvíc se mi líbilo na lodi.

Kateřina Mukenšnáblová 3. B

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Den na vodě

Vloženo 19.06.2019

Pravděpodobně jeden z mnoha dnů, na který více než dvacítka deváťáků nezapomene, se uskutečnil na vodě. Setkání na dvoreckém nádraží, vlakem do horažďovického předměstí a autobusem do Sušice. To předcházelo jednodennímu vodáckému kurzu. V Sušici jsme měli zamluvené lodě, po vyfasování pádel a vest následovala krátká instruktáž na suchu a plavili jsme se až do Horažďovic. Musím pochválit všechny účastníky, přestože část deváťáků byla na lodích poprvé, po chvilce seznamování s proudící vodou, pádly a ovládáním vratkých kanoí se na vodě chovali jako zkušení vodáci a nezastavili je ani zrádné jezy. Samozřejmě jsme plavbu občas přerušili zastávkou za účelem občerstvení ve vodáckých kempech, ale bohužel většina z nich byla zavřená.

Každopádně to byl prima den a třeba po roce na Otavě opět zazní od našich žáků vodácké Ahoooooj!

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Poplach!!!

Vloženo 19.06.2019

"Vážené kolegyně, kolegové, žákyně a žáci, prosím, neprodleně opusťte všechny učebny a přesuňte se na parkoviště u školního hřiště, v budově byl zjištěn únik plynu," hlášení zaznělo po dohodě s místními profesionálními hasiči a bylo preventivním cvičením, zda evakuace školy proběhne tak, jak vyžadují předpisy. Během evakuace byly profesionálními hasiči zjištěny drobné nedostatky, které budou podrobně projednány na pedagogické radě. Děkujeme veliteli zásahu p. Stanislavu Novotnému za vstřícnost při přípravě i vlastním cvičném poplachu a rovněž celé posádce hasičského speciálu. Sluší se připomenut, že požadavek na cvičný poplach zazněl od žáků - členů školního parlamentu. Po skončení akce si mohly děti prohlédnout vybavení hasičského zásahového speciálu.

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Stránka:
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Kalendář

<<  Říjen 2019  >>

PoÚtStČtSoNe
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Vybraný citát

C. Goldoni:

Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.

EU peníze školám

Copyright © 2006 - 2019 Základní škola Nepomuk

FoXprofi.com